09.06.2005, 11:00

Slovenská inšpekcia životného prostredia dnes preverovala situáciu v Tatrách

Zachovanie pôvodného stavu v lesných porastoch v Tichej a Kôprovej doline až do objasnenia veci nariadila dnes Štátnym lesom TANAPu Slovenská inšpekcia životného prostredia.
"Výnimkou je sprístupnenie lesných účelových komunikácií, aby bol zabezpečený bezproblémový príjazd hasičských vozidiel. Cesty sú prerezané, ide teda o vypratanie dreva a lesnej biomasy z oboch," konštatoval po skončení vyše štvorhodinového rokovania a prijatí priebežného protokolu o kontrole riaditeľ Štátnych lesov TANAPu Peter Liška. Inšpektorka závery kontroly odmietla komentovať.
Na margo šírky uvoľňovania lesných ciest povedal, že v jeseni, teda hneď po kalamite, postupovali v zmysle usmernenia ministra životného prostredia. Cesty uvoľňovali na vzdialenosť dvoch výšok okolitých stromov na každej strane. Keďže v oblasti Tichej a Kôprovej doliny napadlo množstvo snehu, museli tam s uvoľňovaním počkať do jarného obdobia. "Projekt protipožiarnych opatrení stanovuje minimálnu šírku 20 metrov. Postupovali sme v zmysle stanovených parametrov," uviedol riaditeľ.
Hovorca ŠL TANAPu Marián Šturcel doplnil, že "zabezpečenie prejazdnosti spomínaných ciest na celkovú šírku 20 m znamená, že ŠL TANAPu v rámci svojich aktivít rešpektujú prostredie národného parku. Ich aktivity nesledujú ekonomický záujem. Smerujú k sprístupneniu poškodeného územia, aby v prípade požiaru mohli byť efektívne uplatňované opatrenia na ochranu lesných pozemkov TANAPu". Odmietol názor predstaviteľov občianskych združení a mimovládnych organizácii zameraných na ochranu prírody o komerčných cieľoch ŠL TANAPu. Zdôraznil, že pri práci použili technológie šetrné k životnému prostrediu, pričom náklady vysoko prekročili možný zisk z predaja drevnej hmoty.
Samostatný odborný inšpektor Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Poprade Jaroslav Šerfel konštatoval, že došlo k určitým dezinformáciám. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Poprade totiž nevydalo nariadenie na vykonanie ťažby dreva ako zaznelo v médiách. "Bol to totálny nezmysel, pretože my sme žiadne rozhodnutie nevydali. Tematická protipožiarna kontrola v TANAPe zistila nedostatky hlavne v tom, že neboli sprístupnené príjazdové cesty. Na základe vykonanej kontroly boli prijaté opatrenia formou zápisnice a stanovený termín na ich splnenie do 30. júna 2005". Šírka podľa neho nie je striktne určená. Mala by umožniť bezpečný príjazd techniky, ktorá bude zasahovať v prípade požiaru alebo iných udalostí.
Dodal, že v súčasnosti je na ministerstve vnútra i ministerstve životného prostredia projekt protipožiarnych opatrení, ktorý spracovávala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s ďalšími zložkami. V návrhu sú dve možnosti, prvou je 20-metrová šírka prístupových zásahových ciest, druhá od 30 do 50 metrov pre iné udalosti, ktoré sú podrobne uvedené. Šerfel predpokladá, že po rokovaní oboch rezortov bude zrejme schválená tá časť projektu, ktorá hovorí o minimálnej šírke 20 metrov.
Ako povedal, bol by radšej, keby ŠL TANAPu stihli práce v stanovenom termíne, preto súčasné rozvírenie emócií a polemník nepovažuje za vhodné. Dodal, že za nerešpektovanie prijatých opatrení hrozí ŠL TANAPu pokuta do 500 tisíc korún.
sv sla
Upozornenie: TASR ponúka k správe zvukový záznam (2)