13.05.2005, 00:00

Ministerstvo verzus školy: Platy s otáznikom

Zvýšenie normatívov pre obchodné akadémie o tisíc korún na žiaka. Doplatky na stravu. Viac peňazí pre tých zriaďovateľov, ktorí majú niekoľko malých škôl v rôznych mestách a obciach. Aj taký je výsledok aprílového dohodovacieho konania medzi ministerstvom školstva a zriaďovateľmi škôl, ktorí na to dostanú približne 190 miliónov Sk.

Ďalších približne 40 miliónov Sk by mali získať do svojich rozpočtov tie obce, mestá, vyššie územné celky a krajské školské úrady, ktoré majú viac žiakov ako pôvodne nahlásili.

Platy, daň a majetok
Zriaďovatelia škôl však pripomínajú: Výpočet finančných potrieb nie je konečný. Podľa zistení HN im chýbajú stovky miliónov korún na júlové zvýšenie učiteľských platov, zaplatenie dane z nehnuteľností či vysporiadanie majetku. Takéto zdôvodňovanie finančných potrieb v dohodovacom konaní neobstálo, pretože príslušná smernica to vylučuje. "Ak financie na zvýšenie miezd nedostanem, nezostane mi na koncoročné výplaty," vysvetlil starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký. V obci Poproč mali problém s výplatami učiteľov už v týchto mesiacoch - pedagogický zbor tvoria prevažne starší učitelia s nárokom na najvyššie tabuľkové platy. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška považuje výsledok dohodovacieho konania za uspokojivý. "Kľúčovým však zostáva problém chýbajúcich prostriedkov na zvýšenie učiteľských platov." Ministerstvo školstva oponuje: Samospráva dostala peniaze na zvýšenie miezd v normatívoch a po 1. júli ich získa prostredníctvom krajských školských úradov.

Otáznik nad pozemkami

Vláda bude musieť rozhodnúť aj o výške a spôsobe vyplatenia peňazí potrebných na vysporiadanie pozemkov a budov škôl, ktoré samosprávam nepatria. ZMOS síce žiada takmer 400 miliónov Sk, ale priamo riadené organizácie ministerstva školstva - krajské školské úrady vyčíslili túto sumu na vyše 236 miliónov Sk. "Vyriešiť to treba v priebehu dvoch rokov, keďže nevysporiadaný majetok nám bráni čerpať peniaze na rekonštrukcie z eurofondov," dodal Muška. Problémom zostáva tiež zanedbaná údržba a modernizačný dlh škôl, ktorý ZMOS odhaduje na vyše šesť miliárd Sk. Problémy samospráv si podľa svojich slov uvedomujú aj najvyšší ústavní činitelia. "Treba tiež pokračovať v racionalizácii školskej siete," zdôraznil predseda vlády Mikuláš Dzurinda.

Koľko dostali v dohodovacom konaní zriaďovatelia škol?
KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD SUMA
Bratislava 

40,00 mil. Sk

Trnava

38,43 mil. Sk

Trenčín

15,90 mil. Sk

Nitra

17,02 mil. Sk

Žilina

20,29 mil. Sk

Banská Bystrica

13,58 mil. Sk

Prešov

56,39 mil. Sk

Košice

28,88 mil. Sk

SPOLU

230,51 mil. Sk

Pozn.: V tejto sume sú zahrnuté aj peniaze pre vyššie územné celky, obce, mestá a zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení. 
Zdroj: hn