25.01.2007, 15:58

V Iraku necháme odmínovacie komplety Božena

Slovensko plánuje Iraku darovať vojenský materiál za takmer 67 miliónov korún. Ide predovšetkým o materiál, ktorý používajú vojaci v operácii Iracká sloboda a ktorého preprava späť na Slovensko po ukončení pôsobenia v operácii by bola finančne neefektívna. V Iraku zostanú štyri súpravy odmínovacích kompletov Božena, 855 ručných granátov, 572 súprav guľometných pásov a tisícky nábojov.
Medzivládnu dohodu o darovaní vojenského materiálu podpísali obe krajiny v máji 2006. Podľa nej iracká vláda nesmie predať, ani previesť tento materiál bez súhlasu Slovenskej vlády. Zároveň má zabezpečiť, aby vojenský materiál nebol použitý v rozpore s rozhodnutím Organizácie spojených národov, či zásadami humanitárneho práva a ľudskými právami. Návrh dodatku k dohode predložil rezort obrany na pripomienkové konanie.