28.04.2006, 12:10

Ruský dom v Prešove - príčina sváru Rusínov

Ruský dom, nehnuteľnosť na Hlavnej ulici číslo 62 v Prešove, má dvoch majiteľov. Tvrdia to zástupcovia dvoch nezmieriteľných rusínskych národnostných združení Nadácie Ruský klub -- 1923, ktorého predsedom je Konštantín Barna a združenia Ruský klub -- 1923, na čele ktorého stojí Gabriel Beskyd. Rozpory medzi skupinami tej istej národnostnej menšiny viedli k tomu, že budova Ruského domu je štyri roky neprístupná pre verejnosť. Kľúče od lukratívnych priestorov v centre mesta vlastí Nadácia, ktorá tu podľa tvrdenia jedného z jej členov Štefana Sekeráka robí rekonštrukciu. Ako uviedol na dnešnej tlačovej besede Peter Krajňák, ktorý zastupuje Ruský klub -- 1923 a presadzuje aj záujmy najpočetnejšej rusínskej kultúrno-spoločenskej organizácie Rusínskej obrody na Slovensku, svoje práva si budú uplatňovať súdnou cestou. "Urobíme všetky právne kroky, ktoré sú možné podľa našich zákonov, aby sme Ruský dom dostali späť," prehlásil Krajňák.
Súdiť sa chce aj Nadácia. Ako uviedol na dnešnej tlačovej besede Sekerák, vysúdiť chcú aj ďalšie pozemky a nehnuteľnosti v susedstve, ktoré podľa jeho tvrdenia patria k Ruskému domu. Podávajú tiež podnet na súd proti autorovi článku "Ako "traja ruskí bohatieri" okradli rusínsky národ" Alexandrovi Zozuľákovi, ktorý v rusínskom jazyku vyšiel v Národných novinách 12. apríla tohto roku. Sekerák nazval toto periodikum "smradľavými novinami", ktorých úlohou je očierňovať ich.
Sekerák na tlačovej besede rezolútne odmietol akúkoľvek spoluprácu so svojimi odporcami. Dal však verejný prísľub, že Ruský dom sprístupnia 15. mája a k dispozícii pre rusínsku verejnosť bude jeho zadný trak. Podľa Sekeráka je záujmom Nadácie rozvíjať vzdelávacie aktivity, ale v súčasnosti sa investuje hlavne do súdov a na rekonštrukciu budovy. Ich protichodná strana Ruský klub -- 1923 sa hlási k pôvodným zámerom Ruského domu, na ktorý sa od roku 1923 skladali gréckokatolícki veriaci na čele s blahoslaveným biskupom Petrom Pavlom Gojdičom. "Chceme sprístupniť jeho priestory svojim členom počas celého roka a mienime tu rozvíjať kultúrnu činnosť Rusínov v mene tých, ktorí sa na tento stánok poskladali," uviedol Krajňák. Kým Ruský klub -- 1923 sa môže preukázať svojou členskou základňou, Nadácia Ruský klub -- 1923 sa odvoláva na tisícky členov, ktorými sú všetci Rusíni roztrúsení po svete.