25.05.2007, 00:00

Pacient môže ostať na konci

Obmedzenie podnikateľského prostredia pre súkromné zdravotné poisťovne, tak ako to navrhuje vláda, neprinesie podľa expertov želaný efekt - úsporu peňazí a už vôbec nie skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

"Ak nebude poisťovňa motivovaná efektívne využívať peniaze na zdravotnú starostlivosť a nebudú zavedené platobné mechanizmy, vyústi to do toho, že poisťovňa bude musieť tieto peniaze len minúť. Utrhnú si distribútori, lekárne, manažmenty nemocníc a lekár či pacient zostanú vždy na konci," hovorí prezident Združenia zdravotných poisťovní Igor Dorčák.
Vláda tento týždeň zaviazala ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča, aby do konca júna pripravil návrhy zákonov, ktoré by znížili obmedzenie správneho fondu zo 4 na 3 percentá a zo zdravotných poisťovní spravili len "správcov" peňazí z povinného zdravotného poistenia, ktorí nemôžu vykazovať zisk.
Plus tri miliardy
Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí - na efektivitu využívania peňazí bude dozerať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zníženie správneho fondu by malo podľa rezortu priniesť zhruba 900 miliónov korún. "Keď sa k tomu pripočíta zisk všetkých poisťovní pred zdanením, čo za minulý rok bolo 2,3 miliardy korún, získame tým vyše troch miliárd," argumentuje rezortná hovorkyňa Silvia Balázsiková. Dorčák však upozorňuje - znížením správneho fondu nemusia ostať poisťovniam voľné zdroje na kontrolnú a revíznu činnosť, čím hrozí, že nebudú môcť odkontrolovať efektívnosť vynaložených peňazí na zdravotnú starostlivosť. "Efekt môže byť potom presne opačný."
Štátu hrozia žaloby
Zákaz tvorby zisku pritom podľa Tomáša Szalaya z Health Policy Institute môže naraziť aj na právne problémy. Nevylučuje, že súkromní investori budú žalovať Slovensko a žiadať náhradu svojich investícií. Analytik inštitútu INEKO Peter Goliáš na druhej strane víta iné navrhované opatrenia. "Zmena rozsahu kategorizácie výkonov je správna cesta k potrebnej reforme." Zvýšenie spoluúčasti pacienta je však podľa neho navrhované neskoro - na volebný rok, čo ohrozuje jeho uskutočnenie. Goliáš víta aj zjednodušenie výberu a zúčtovania poistného. "Sú to dobré návrhy, ale nepredstavujú zásadné systémové zmeny." TATIANA NOVOTNÁ

Čo hodnotia pozitívne
Odborníci pozitívne hodnotia aj zámer ministerstva zlúčiť dve štátne poisťovne - Všeobecnú a Spoločnú. "Na čo má mať štát dve navzájom si konkurujúce organizácie," pýta sa Szalay. Hoci zlúčenie poisťovní môže v konečnom dôsledku priniesť úsporu v užšej administratíve a jednotnej sieti pobočiek, pri uskutočnení si vyžiada určité náklady. Práve pozitívne a negatívne dosahy má ministerstvo vyhodnotiť do konca augusta. "Až potom sa rozhodne, či pristúpime k zlúčeniu týchto poisťovní," dopĺňa Balázsiková.