13.09.2017, 00:00

V ochrane pred živlami sa prepásli roky

povoden_circ_s.jpg
Zdroj: SITA/Kvetoslava Mudríková

V snahe zmierniť dopad klimatických zmien vsadili naše ministerstvá na výzvy, ktorými ponúkajú samosprávam, firmám a organizáciám finančnú pomoc. Peniazmi i radami podporujú opatrenia „spomaľujúce odtok vody z povodí a zvyšujúce retenčnú schopnosť povodia, čo je okrem iného obsiahnuté aj v pláne manažmentu povodňového rizika“, informoval hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Zverejňovanie výziev
Tento rezort zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky týkajúcu sa opatrení mimo vodných tokov. Podľa Ferenčáka budú zvýhodňované projekty využívajúce zelenú infraštruktúru. Pri príprave návrhov sa podľa neho dá využiť aj príručka spracovaná v roku 2015 pre Európsku komisiu. Opatrenia voči zmene klímy prijal aj rezort pôdohospodárstva. V apríli tohto roku zverejnil výzvu „na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach v objeme 33 miliónov eur“.

„Preštudoval som si podklady na výzvy za 33 miliónov eur a som zhrozený. Ľudia, ktorí ich tvoria, nemajú predstavu o tom, čo treba robiť,“ reagoval hydroekológ a environmentalista Michal Kravčík. Lebo každá výzva má mať podľa neho zadefinovaný nielen cieľ, ale aj to, čo sa má dosiahnuť. „Výzva je rozporuplná, je pozliepaná systémom ctrl C – ctrl V. Takto Slovensko nič nedosiahne,“ komentoval Kravčík opatrenia rezortu pôdohospodárstva.


Podrobné plány
V pláne manažmentu povodňového rizika ide podľa Ferenčáka o opatrenia na poľnohospodárskej pôde, ako sú protierózne osevné postupy, vybudovanie remízok na elimináciu pôdneho splachu, vybudovanie vsakovacích pásov a ďalšie. Lesné pozemky čaká ďalšie zalesňovanie, upraviť sa majú nevyužívané nespevnené lesné cesty, v pláne je hradenie bystrín, revitalizácia nevhodne upravených alebo prírodnými katastrofami zdevastovaných korýt bystrín a podobne.

Rezort pôdohospodárstva informuje, že jeho opatrenia pomôžu vytvoriť nové prirodzené krajinné prvky, ako sú malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.