18.03.2003, 00:00

Aký je rozdiel medzi finančným a operatívnym lízingom?

FINANČNÝ LÍZING: prenájom vozidla s právom následného odkúpenia. Lízingová spoločnosť na základe zmluvy prenajme klientovi (nájomcovi) predmet lízingu (automobil), pričom plnú sumu vyplatí predajcovi (dílerovi) za klienta hneď na začiatku. Nájomca platí dohodnuté mesačné splátky až do konca trvania lízingu. Až potom odpredá lízingová spoločnosť automobil nájomcovi -- zvyčajne za symbolickú cenu. Počas trvania lízingu patrí automobil lízingovej spoločnosti.
OPERATÍVNY LÍZING: Podnikateľská forma užívania automobilu, za ktorý platí nájomca mesačné splátky. Automobilov môže byť súčasne i viac. Lízingová spoločnosť sa v plnej miere stará o vozový park klienta. Operatívny lízing je prenájom vozidla bez predkupného práva. Po uzatvorení zmluvy sa na začiatku neplatí žiadna akontácia, trvanie lízingovej zmluvy je zvyčajne od 12 do 48 mesiacov.