Podiely na lesoch mnohým robia starosti. Dedičstvo po rodičoch, ktoré mnohí nevyužívajú. Radi by ich predali, avšak ceny určujú urbárnici, ktorí majú predkupné právo. Experti vám poradia, ako sa dá úspešne zrealizovať predaj, ale aj aké nové daňové povinnosti čakajú vlastníkov lesov.


Radí Mário Glos, realitný maklér MGM & partners

1. Predkupné právo
Zdedila som pozemky v urbári lesa v katastri Gbely. Dajú sa také pozemky vôbec predať, teda či by niekto mal záujem o urbár lesa, kde je veľmi veľa rozdrobených vlastníkov?
Svoj podiel môžete predať. Predkupné právo majú všetci ostatní spolupodielnici v urbári. Môžete ich vyzvať listom s doručenkou do vlastných rúk, kde im navrhnete presnú kúpnu ceny. Ostatní spoluvlastníci majú 60 dní na vyjadrenie. Spoluvlastníci majú právo vzdať sa svojho predkupného práva aj pred uplynutím šesťdesiatdňovej lehoty. Úspešnosť predaja závisí od viacerých okolností a jednou z nich je aj cena, možnosť ťažby a podobne. Najčastejšie prejavujú záujem ostatní spoluvlastníci, ktorí si tak chcú svoj podiel zväčšiť.

2. Podmienky predaja
Chcel by som kúpiť časť pozemku z urbariátu. Otázka 1: Je takýto predaj reálny? Zákonne je dovolený, ale za podmienok, ktoré sú len ťažko priechodné. Otázka 2: Kto dokáže zariadiť takúto kúpu?
K prvej otázke: Predaj je reálny aj podmienky sú splniteľné. Skôr by som povedal, že je to časovo náročnejšie (predkupné právo, zasadanie výboru atď.). K druhej otázke: Podľa mňa vám poradia priamo v urbárskej obci. Mali by to zvládnuť aj realitné kancelárie, právnici alebo notári. Je to špecifický prevod a služby s tým spojené poskytujeme aj my ako realitná kancelária.

3. Ceny v lokalite
Ako zistiť, akú cenu majú lesy v mojej lokalite ?
V prvom rade musíte presne identifikovať vašu nehnuteľnosť, veľkosť vášho podielu, zistiť možnosti využitia a ťažby (zásoba drevnej hmoty, druh, kvalita a vek porastu). K cenotvorbe vám odporúčam pristupovať individuálne a potvrdiť si ju z viacerých zdrojov.

4. Zdedené pozemky
Manželka zdedila nejaké lesné pozemky v katastri Hlohovec, ale nevieme, kto ich užíva. Predpokladali sme, že miestny urbariát, ale nemajú zverejnené telefónne číslo a na e-mail neodpovedajú. Osobná návšteva je problém, lebo bývame ďaleko, a nie je ani isté, či to užívajú skutočne oni. Kde sa to dá bezpečne zistiť?
V prvom rade by ste mali presne identifikovať, o aké pozemky ide a kde sa nachádzajú. Ak ich vlastníte v podielovom vlastníctve s ostatnými spoluvlastníkmi, vyskúšajte sa informovať u nich. Ďalšia možnosť je informovať sa u lesného hospodára alebo skontaktovať sa s urbárom písomne listom na korešpondenčnej adrese. Urbár by vás mal pravidelne informovať o hospodárení a taktiež by ste sa mali zúčastňovať na urbárskych schôdzach.

Radí Peter Voštenák, senior manažér realitnej spoločnosti Ministerstvo nehnuteľností

5. Rozšírenie vlastníctva
Zdedil som pozemky v urbariáte. Chcel by som ich rozšíriť. Aký je postup? Musím sa dohodnúť s niekým, kto chce svoje podiely predať, alebo to musí schváliť výbor urbárnikov? Aké sú výhody a nevýhody pri vlastníctve lesa? Čo s tým, keď vidím čiernu ťažbu alebo nehospodárnosť pri starostlivosti o les?
Získali ste podiel a tým i členstvo v urbári. Zistite si výhľad, hospodárenie a podobne, či môžete získať nejaké benefity. Napríklad ročné dividendy, palivové drevo, lístok na ťažbu, zvýhodnené ceny. Chod pozemkového spoločenstva má na starosti výkonný výbor, riadi sa stanovami. Treba sa o to aktívne zaujímať.

6. Ponuka na odkúpenie
Máme spoločenstvo vlastníkov lesov a máme ponuku na odkúpenie celého podielu. Je to celkom 15 hektárov, najmä bukového lesa vo veku od 25 do 80 rokov. Aká je asi cena štvorcového metra?
Prevod podielu sa riadi zákonom o pozemkových spoločenstvách a tiež stanovami vášho spoločenstva, samozrejme, cena závisí od lesného a hospodárskeho plánu. Spravidla je v rozpätí od 0,40 eura do 5 eur za štvorcový meter. Cena takéhoto pozemku alebo podielu sa určuje aj podľa toho, aké je v lese hospodárenie. Závisí aj od toho, či je na pozemku povolená ťažba, ale aj od ďalších faktorov.

7. Detský tábor
Rád by som si prenajal alebo kúpil dva až štyri hektáre lesa pre detský tábor a rodinné centrum. Kde sa dajú získať informácie o majiteľoch, o ponukách?
Informácie o majiteľoch sú verejne dostupné na www.katasterportal.sk, na http://mapka.gku.sk zistíte majiteľov podľa parcely, parciel, o ktoré máte záujem. Zistíte, či je pozemok zapísaný ako spoločné nehnuteľnosti, kto je vo výkonným orgánom pozemkového spoločenstva. Musíte sa tam spýtať. Zo skúsenosti viem, že pozemky sa i prenajímajú priamo daným spoločenstvom, asi to však podlieha schváleniu výkonným výborom. Nepredpokladám však, že by vám les alebo pozemok odpredali.

8. Minimálna časť
Podiely na urbárskom pozemku na mňa neprešli v plnom rozsahu. Nezodpovedá to historickým záznamom urbáru. Mám zap

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.