19.04.2017, 23:59

ZVS holding: posledný výrobca veľkokalibrovej munície

Zbrane

Spoločnosť ZVS holding je na Slovensku strategický podnik v oblasti obrany. Je posledným výrobcom veľkokalibrovej munície u nás, a teda aj posledným dodávateľom, ktorý je schopný zabezpečiť muníciu potrebnú pre obranu štátu.

Orientácia na export
Dodáva kľúčovú delostreleckú a mínometnú muníciu a muníciu stredného kalibra. Vzhľadom na veľkosť výrobných kapacít a malé potreby munície na území Slovenska je časť produkcie určená na export. Významná je snaha obchodných aktivít orientovaná na požiadavky krajín NATO, primárne v strednej Európe, ale aj v širšom meradle. Ďalšími cieľovými trhmi sú spriatelené vyspelé krajiny a trhy juhovýchodnej Ázie.
Okrem výroby munície sa spoločnosť zameriava aj na výrobu civilnej pyrotechniky, ktorej odbyt má však len sezónny charakter a predstavuje len doplnkový sortiment. Významné výrobné kapacity sú orientované do strojárskej výroby, a to tak jednoduchšej, ako je delenie, ohýbanie, zváranie a montáže výrobkov z plechov, ako aj zložitejšej, ako je trieskové opracovanie (CNC sústruženie, frézovanie, hĺbenie). Pre strojársky priemysel zabezpečujeme aj povrchové úpravy modernou práškovou metódou.
Zvyšovanie účinnosti
Spoločnosť vo zvýšenej miere zamerala svoje aktivity na výskumné a vývojové činnosti. Rovnako, ako sa vyvíja prostredie v civilnom sektore, vyvíja sa aj v obrannom priemysle, kde je nevyhnutné hľadať inovácie smerujúce na jednej strane k zvýšeniu bezpečnosti pri manipulácii s muníciou aj v sťaženom prostredí, predĺženie jej

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.