19.04.2017, 00:00

Finančná správa radí: Takto treba zdaňovať výnosy z predaja dreva v tomto roku

Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy

Finančná správa radí: Takto treba zdaňovať výnosy z predaja dreva v tomto roku
Zdroj: Reuters

I. Zdaňovanie výnosov z ťažby lesa
Otázka: Ak ide o spoločenstvo s právnou subjektivitou a jeho člen bude mať v tomto roku nejaké výnosy z ťažby, alebo aj svoj podiel na pozemku predá, ako postupovať?
Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách vzniká jednotlivým členom spoločenstva nárok na podiel na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi jeho členov, a to podľa pomeru na výkone práv a povinností. Platí to, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Tento podiel na zisku, vyplatený v tomto roku zo zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázanom za roky 2004 až 2016 členovi spoločenstva, tomuto nevzniká žiadna daňová povinnosť. Od januára 2017 sa zmenilo zdaňovanie podielov členov, a to iba vo výške, ktorá presiahla 500 eur od jedného pozemkového spoločenstva v zdaňovacom období. Tieto podiely sa zdania daňou vyberanou zrážkou, ktorú bude povinné zraziť a odviesť správcovi dane pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak bola táto nadob

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.