19.04.2017, 00:00

Finančná správa radí: Takto treba zdaňovať výnosy z predaja dreva v tomto roku

Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy

peniaze, euro
Zdroj: Reuters

I. Zdaňovanie výnosov z ťažby lesa
Otázka: Ak ide o spoločenstvo s právnou subjektivitou a jeho člen bude mať v tomto roku nejaké výnosy z ťažby, alebo aj svoj podiel na pozemku predá, ako postupovať?
Podľa zákona o pozemkových spoločenstvách vzniká jednotlivým členom spoločenstva nárok na podiel na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi jeho členov, a to podľa pomeru na výkone práv a povinností. Platí to, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Tento podiel na zisku, vyplatený v tomto roku zo zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázanom za roky 2004 až 2016 členovi spoločenstva, tomuto nevzniká žiadna daňová povinnosť. Od januára 2017 sa zmenilo zdaňovanie podielov členov, a to iba vo výške, ktorá presiahla 500 eur od jedného pozemkového spoločenstva v zdaňovacom období. Tieto podiely sa zdania daňou vyberanou zrážkou, ktorú bude povinné zraziť a odviesť správcovi dane pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia. Ak bola táto nadobudnutá dedením v priamom rade, alebo niektorým z manželov, je od dane z príjmov oslobodený, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

II. Zdaňovanie výnosov bez pozemkového spoločenstva
Otázka: Pokiaľ nejde o pozemkové spoločenstvo a spoluvlastníci budú mať v tomto roku výnosy z ťažby d

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.