19.04.2017, 00:00

Aké majú postavenie vlastníci v pozemkových spoločenstvách

traktor, pozemok, pôda
Zdroj: Dreamstime

– Každý člen spoločenstva, teda každý vlastník podielu na pozemkoch, má nárok na podiel na zisku z hospodárenia.
– Ak ide o spoločnú nehnuteľnosť, spoluvlastníci sú k sebe trvalo viazaní a nemôže dôjsť k rozdeleniu spoločnej nehnuteľnosti ani k zrušeniu a vysporiadaniu jej spoluvlastníctva, a to ani čiastočnému. Úplne iný prípad je spoločenstvo založené na spoločné obhospodarovanie samostatných nehnuteľností – tam je voľnosť vlastníkov nedotknutá.
– V prípade, že sa vlastníci nezúčastňujú na valných zhromaždeniach, nehrozí im žiadna sankcia. Avšak spoločenstvu nič nebráni, aby si na valnom zhromaždení do zmluvy doplnilo zmluvnú pokutu.
– Vlastníctvo pozemkov ostáva po zániku spoločenstva nedotknuté. Vlastníci sú

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.