19.04.2017, 00:00

Nový pozemok kupujte s rozumom

pozemok
Zdroj: Dreamstime

Celý rad obmedzení – to je typické pre pozemkové spoločenstvá urbárnikov. Napriek tomu záujem o odkúpenie podielov na lesných pozemkoch rastie. Prísnejšie podmienky sa musia dodržať pri predaji podielu cudzím osobám mimo spoločenstiev. Čo sa týka ceny, tam rozhodujú viaceré kritériá, na ktoré upozorňujú odborníci. Situáciu komplikuje aj fakt, že tisícky podielov na lesných pozemkoch majú doteraz ešte vždy neznámych vlastníkov, ktorí o svoje dedičstvo po predkoch neprejavili záujem.

1. Ako zistíte vlastníka pozemku
– Na zistenie vlastníctva rôznych typov nehnuteľností aj pozemkov po rodičoch, príbuzných a podobne je najpraktickejšie, keď využijete informačnú databázu katastrálneho portálu. Verejne je dostupný na www.katasterportal.sk.
– V databáze si viete vyhľadať nehnuteľnosti vo vlastníctve osôb z príbuzenstva podľa mena vlastníka (dátumu jeho narodenia, regionálneho umiestnenia pozemku) alebo čísla listu vlastníctva, pri spoločnostiach podľa názvu alebo IČO.
– Vlastníka a geografické zobrazenie parciel nájdete v aplikácii Mapka (www.mapka.gku.sk/mapovyportal/). Správcom obsahu a prevádzkovateľom tejto aplikácie je Geodetický a kartografický ústav Bratislava a nachádza sa na internetovom geoportáli.
– Ďalšou možnosťou je, že pozemok je evidovaný v pozemkovej knihe, prípadne v inej listine preukazujúcej právo k nehnuteľnosti. V takom prípade musíte navštíviť katastrálny odbor Okresného úradu, pod ktorý spadá katastrálne územie, na ktorom je lesný pozemok.
– Evidenciu vedie aj štátny podnik Lesy Slovenskej republiky.

Rada HN: Ak časť spoluvlastníkov nie je známa, je sťažená možnosť reálne lesy využívať alebo ich obhospodarovať. „Ostatní spoluvlastníci môžu požiadať príslušný odštepný závod štátneho podniku Lesy napríklad o podpis nájomnej zmluvy medzi spoluvlastníkom a štátnym podnikom, ktorá by spoluvlastníkovi zabezpečovala určitý výnos z jeho lesného pozemku,“ radí Zuzana Jakabíková, generálny sekretár Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

2. Ako sa určí cena podielov na lese
– V urbárskych spoločenstvách sa predávajú za cenu od 0,40 eura do 5 eur za štvorcový meter. Keďže sa lesné pozemky predávajú za individuálne stanovené ceny, Národná asociácia realitných kancelárií nevedela poskytnúť presný odhad cien. Tu sú však orientačné, ktoré sa vzťahujú na dvojhektárový pozemok (20-tisíc štvorcových metrov) – ide o hrubý odhad v niektorých krajoch: Banskobystrický: 27 500 eur; Trenčiansky: 18 500 eur; Žilinský: 20 000 eur; Bratislavský: 150 000 eur.
– Cena za pozemok závisí vo veľkej miere od presného umiestnenia pozemku alebo ešte vo väčšej miere od hodnoty prírodného bohatstva – typu stromov, doby vyťažiteľnosti, čo robí stanovenie takejto ceny veľmi individuálne.
„Pozemok môže spĺňať časové a objemové kritéria na ťažbu. Cena je vtedy vyššia. Alebo sa na ňom môžu nachádzať dreviny, ktoré nie je možné ťažiť skôr, ako napríklad o sedem rokov a od toho sa odvíja aj obchodovateľná hodnota takéhoto pozemku,“ dopĺňa Zuzana Jakabíková.
– Peter Voštenák zo žilinskej realitnej spoločnosti Ministerstvo nehnuteľností pripomína tiež, že v chránených pásmach sú zakázané ťažby. „Spoluvlastníctvo je takto bezcenné a podielnici sú tam ako členovia urbára znevýhodnení,“ podčiarkuje.

Rada HN: Pýtajte sa aj na účtovnú závierku, ktorá vám dá odpoveď o výsledkoch hospodárenia pozemkového spoločenstva. Je tiež verejne d

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.