Aj keď už vybavenie úverov netrvá týždne ako pred pár rokmi, pravdepodobne najrýchlejšie sa k spotrebnému úveru v banke dostanete približne o 24 hodín. Ale až po predložení všetkých požadovaných dokladov. Za zrýchlenie vybavenia úveru si klient v žiadnej z bánk doplatiť nemôže. V niektorých bankách vám za takýto krátky čas vybavia úver, len ak je krytý finančnými úložkami v danej banke. V tom prípade totiž nevyžadujú ručiteľa. Iné však vybavenie úveru do jedného dňa garantujú aj bez finančného krytia.
Jednoduchosťou pri získavaní úveru sa v súčasnosti splátkovému predaju z bankových produktov pravdepodobne najviac podobá flexipôžička od VÚB. Banka túto pôžičku poskytuje bez ručiteľa, klientovi stačí, ak do banky donesie potvrdený príjem od zamestnávateľa. Zvolí výšku úveru (závisí najmä od príjmu a dĺžky splácania úveru), výšku mesačnej splátky, a teda aj počet mesiacov, počas ktorých chce pôžičku splácať. Výška úveru je od 20-tisíc korún a lehota splácania do piatich rokov.
Jednoducho sa k peniazom môžete dostať, ak máte vybavený kontokorentný úver na vašom účte, alebo vlastníte kreditnú kartu či iné úverové karty. Aj keď ich samotné vybavenie trvá niekoľko dní, po ich schválení ich môžete používať minimálne rok.
Vybavenie kontokorentného úveru je jednoduché. Úverový limit vám banka dá len k vášmu bežnému účtu, na ktorý vám plynie pravidelný príjem. A keďže takto majú pri rozhodovaní presnejšie informácie o vašom príjme, niektoré nevyžadujú ani potvrdenie od zamestnávateľa o výške vášho príjmu. Klient môže pri kontokorente získať jeden- až dvojnásobok svojho platu. Banky do určitej sumy úveru nevyžadujú žiadneho ručiteľa. V niektorých bankách dokonca ani nemusíte prejsť do mínusových hodnôt po celé obdobie úverového vzťahu (väčšinou rok). Iné si však za nečerpanie úveru stiahnu z vášho účtu sankčný poplatok. Aj keď vám na začiatku úverového vzťahu banka určí limit, ktorý nemôžete prekročiť pri čerpaní úveru, úroky platíte len zo skutočne čerpaného úveru. Toto prečerpanie sa automaticky vyrovná kreditnými transakciami na váš účet. Kontokorentný úver banky poskytujú zväčša na jeden rok s automatických predĺžením. Klient platí poplatok za poskytnutie úveru, v niektorých bankách aj pravidelný mesačný poplatok.
Kreditnú kartu môžete získať tiež od inej banky ako tej, ktorá vám vedie bežný účet. Ani podmienky na získanie úverových či kreditných kariet nie sú už náročné. Stačí vám pravidelný mesačný príjem, a to približne 10-tisíc korún, čo musíte doložiť potvrdením od zamestnávateľa. Od príjmu klienta a jeho celkovej bonity sa potom odvíja aj úverový limit na karte. Ak keď úroky pri kreditných kartách nepatria medzi najnižšie, klient už môže získať kreditku s úrokom pod 18 percent ročne. Stále je to však viac ako pri spotrebnom či kontokorentnom úvere. Výhodou kreditiek je však obdobie bez úrokov. Pri správnom načasovaní čerpania úveru môže byť bezúročné obdobie klienta 40 alebo 45 dní. Za kreditnú kartu zaplatíte v bankách od 59 až do 3 900 korún.