23.07.2004, 00:00

Dovolenku možno kedykoľvek stornovať, no nie zadarmo

Problémy v rodine či zamestnaní sa môžu ľahko stať dôvodom na zrušenie kúpenej letnej dovolenky. Nech je príčinou toho, že človek nemôže na pobyt odcestovať, čokoľvek, mal by počítať s tým, že mu cestovná kancelária vráti zo zaplatených peňazí iba sumu zníženú o storno poplatky. A to aj v prípade, že si chce cestovateľ zmeniť iba termín odchodu alebo zvolenú destináciu.
Výška storno poplatkov je v jednotlivých cestovných kanceláriách rozdielna. Závisí predovšetkým od počtu dní, ktoré do nástupu na zájazd zostávajú. Spravidla platí, že ak sa klient rozhodne necestovať päť alebo menej dní pred termínom nástupu, nedostane späť ani korunu. Takýto zájazd totiž cestovná kancelária už prakticky nemá šancu predať ani s last minute zľavou. Všetko potrebné sa klient dočíta v zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie, ktoré nájde buď v jej katalógoch alebo priamo ako súčasť podpísanej zmluvy o zájazde.
Satur
Objednávateľ v cestovnej kancelárii Satur má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia touroperátorovi. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy objednávateľ zrušenie zmluvy cestovnej kancelárii oznámil.
V prípade, že klient dovolenku zruší do 46 dní pred termínom zájazdu, Satur si účtuje pokutu 500 korún pri zahraničných zájazdoch a 200 korún pri domácich pobytoch. Pri odstúpení od zmluvy po danej lehote už klient uhrádza skutočne vzniknuté náklady. Najmenej však 25 percent z celkovej ceny objednaných služieb, ak od zmluvy odstúpi 45 až 29 dní pred nástupom na dovolenku. Minimálna výška storno poplatkov sa zvyšuje na 50 percent pri zrušení pobytu 28 až 15 dní pred čerpaním služieb a na 75 percent pri lehote 14 až päť dní pred odchodom na dovolenku. Ak klient zmluvu zruší päť alebo menej dní pred termínom, zaplatí 100 percent z celkovej ceny objednaných služieb.
V prípade storna zájazdu jednej osoby v dvojlôžkovej izbe musí zostávajúci klient doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cenu cestovná kancelária kalkuluje na pevne stanovený počet osôb. Ak klient nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu alebo z vlastného rozhodnutia sa na dovolenke nezúčastní, nemá nárok na vrátenie ceny služieb, ktoré nevyužil.
Hydrotour
Zrušenie zmluvy je klient cestovnej kancelárie Hydrotour povinný oznámiť osobne alebo doporučeným listom. Na stanovenie storno poplatku je rozhodujúci dátum prijatia oznámenia. Základná sankcia je 500 korún na každú osobu pri zrušení zmluvy do 35 dní pred odchodom na zájazd. Zvýšený storno poplatok sa účtuje podľa vzniknutých nákladov ako percento z ceny zájazdu. Najmenej však 30 percent, ak účastník dovolenku odvolá od 35 do 21 dní pred termínom. Zrušenie pobytu 20 až 14 dní pred jeho začiatkom zvýši storno poplatky minimálne na 50 percent. Najmenej s pokutou 80 percent z ceny zájazdu musí cestovateľ počítať pri storne dovolenky od 13 do šesť dní pred začatím využívania služieb. Ak si to dovolenkár rozmyslí ešte neskôr, nedostane späť ani korunu. Nárok na akúkoľvek náhradu však klient môže stratiť aj počas dovolenky, po tom, čo ho vylúčia zo zájazdu pre porušenie právnych predpisov príslušného štátu alebo nerešpektovanie program zájazdu.
Ruefa Reisen
Klient cestovnej kancelárie Ruefa Reisen sa môže vyhnúť pokutám za zrušenie pobytu iba v prípade, že dôvodom na stornovanie dovolenky je porušenie povinností touroperátora, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy. Objednávateľ však môže dovolenku zrušiť aj bez udania dôvodu. No v takom prípade zaplatí tisíc korún z objednaných služieb a poistné, ak svoje rozhodnutie cestovnej kancelárii oznámi viac ako 46 dní pred nástupom na zájazd. Pri odstúpení od zmluvy 45 až 30 dní pred termínom si cestovná kancelária účtuje 10 percent z objednaných služieb a poistné. Storno poplatok sa zvyšuje na 30 percent pri zrušení pobytu 29 až 20 dní pred čerpaním služieb, na 50 percent pri lehote 19 až 14 pred odchodom na dovolenku a na 70 percent, ak klient oznámi zámer na zájazde sa nezúčastniť 13 až osem dní pred čerpaním služieb. Týždeň pred odchodom na dovolenku si za zrušenie zmluvy Ruefa Reisen zaúčtuje 100 percent z ceny objednaných služieb a poistné.
Aeolus
Cestovná kancelária klientov upozorňuje, že zmluvnej pokute pri stornovaní zájazdu sa môžu vyhnúť uzatvorením komplexného cestovného poistenia pre zrušenie dovolenky napr. pre prípad ochorenia, úrazu alebo liečenia. Inak za odstúpenie od zmluvy uhradí 500 korún na osobu, ak čerpanie dohodnutých služieb stornuje 45 dní pred začatím zájazdu. Pokuta sa zvyšuje na 25 percent z celkovej dohodnutej ceny služieb pri odstúpení od zmluvy 45 až 31 dní pred odchodom. Ak sa dovolenkár rozhodne necestovať 30 až 21 dní pred termínom, zaplatí 50 percent z ceny. Storno poplatok 75 percent si Aeolus účtuje pri stornovaní dovolenky 20 až 16 dní pred začiatkom čerpania služieb. Rušiť zájazd 15 dní pred odchodom je prakticky zbytočné. Cestovná kancelária si totiž v takom prípade zaúčtuje 100 percent ceny dohodnutých služieb. Nárok na vrátenie zaplatenej sumy klientovi nevznikne ani v prípade, že z akýchkoľvek príčin na zájazd nenastúpi alebo je z vlastnej viny vylúčený z účasti za porušenie príslušných právnych predpisov.
Koala Tours
Ak nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, aj v Koala Tours musí klient rátať so storno poplatkami. Tie sú opäť účtované ako percento z vopred stanovenej ceny, ktorú tvorí predajná cena zájazdu, vrátane povinných príplatkov a zakúpených fakultatívnych služieb, ako aj zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemských a zahraničných dodávateľov služieb, napríklad komplexné cestovné poistenie.
Zmluvná pokuta pri odstúpení od zájazdu do 45 dní pred termínom nástupu je 500 korún za každého účastníka plus poistenie. Tá narastá na 30 percent z celkovej ceny služieb vrátane nákladov na poistenie pri stornovaní dovolenky od 44 do 31 dní pred odchodom. Koala Tours si zaúčtuje pokutu 50 percent, ak zákazník zruší objednanú dovolenku 30 až 22 dní pred termínom a 75 percent, v prípade, že oznámi rozhodnutie nezúčastniť sa 21 až 15 dní pred začiatkom čerpania služieb. So storno poplatkom, ktorý tvorí 90 percent z vopred stanovenej ceny a poistenie, musí počítať objednávateľ, ak účasť na zájazde zruší 14 až šesť dní pred odchodom. Pri kratšom termíne oznámenia neúčasti klient nedostane späť žiadne peniaze.
Ľahký zárobok?
Storno poplatky cestovatelia často vnímajú ako ľahký zárobok cestovnej kancelárie. Touroperátori sa však takémuto tvrdeniu bránia. Ich výška totiž vychádza aj zo sankcií, ktoré si voči cestovným kanceláriám uplatňujú ich obchodní partneri. Teda ubytovacie zariadenia či dopravcovia. Storno poplatky tak cestovným kanceláriám spravidla iba pokryjú naklady, ktoré im vzniknú pri zabezpečení pobytu.