22.10.2003, 00:00

Divadelné predstavenie s podporou EÚ

Zaujímavý projekt s podporou európskych financií pripravilo Kočovné divadlo Drak z Prešova. Projekt finančne podporila EÚ 8 tis. eurami, ktorú divadlo použije na zakúpenie zvukovej aparatúry, výrobu scény, kostýmov, prenájom priestorov a dopravu na niekoľko predstavení po východe republiky. Na jeho tvorbe sa budú súbežne podieľať nevidiace deti a sluchovo postihnutá mládež. Na počiatku bola snaha tvorcov projektu ukázať deťom lásku medzi zvieratkami prostredníctvom pantomímy, až vznikla myšlienka spojiť hendikepovaných ľudí. Herci divadielka oslovili deti a mladých ľudí v Základnej internátnej škole a strednom odbornom učilišti pre nevidiacich v Levoči a v Základnej škole pre sluchovo postihnutú mládež v Prešove. Keďže myšlienka pripraviť pantomímu deti nadchla, v súčasnosti sa pripravuje realizácia hry s pracovným názvom Chrobáci. Jej premiéra bude 15. novembra v Prešove.
Podľa informácie riaditeľa divadielka Jána Karasa, celý príbeh - rozprávku - si vymyslia nevidiace deti. Zároveň si svoj vlastný text hry načítajú na CD nosič. Ich hlasy si "zapožičajú" nepočujúce deti, ktoré spolu s hercami divadla Drak zahrajú celý príbeh a vyskúšajú si tak rolu herca na javisku. "Nie je to pre tieto deti veľká šanca, ale je to pekná šanca. Možno si uvedomia, že je to práca, ktorá sa im zapáči a možno niekedy v budúcnosti pri Kočovnom divadle v Prešove vznikne súbor nepočujúcich hercov," povedal Ján Karas.
Zároveň zdôraznil, že cieľom projektu je ponúknuť mladým hendikepovaným ľuďom šancu dostať sa k divadlu so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj s platom. Dramatickú podobu tomuto dielku dá domáci režisér Igor Šabek, autorom hudby je Dano Haničik.