Prvé mesiace nového akademického roka vyjdú vysokoškolského študenta lacnejšie ako sa očakávalo. Plánované zavedenie poplatkov za vysokoškolské štúdium a s ním súvisiace všetky zmeny, či už v sociálnych štipendiách alebo študentských pôžičkách, sa totiž odkladajú na január 2005. Len minimálne sa zvýšili ceny za ubytovanie na vysokoškolských internátoch. Nárast cien energií začiatkom kalendárneho roka si totiž do svojich cien zahrnuli študentské domovy už v prvých mesiacoch, väčšina vysokých škôl tak k zvýšeniu cien začiatkom školského roka nepristúpi. Až dvojnásobný nárast cien však sľubujú, ak im ministerstvo školstva zruší dotáciu na lôžko, keďže tieto peniaze sa plánovali použiť na sociálne štipendiá. Znamenalo by to, že by sa priemerná cena ubytovania na internátoch mohla zvýšiť až na 2-tisíc korún.
V platnosti zostáva aj terajší systém poskytovania štipendií, ako aj systém pôžičiek zo Študentského pôžičkového fondu. Vysokoškolák môže získať štipendium od 1 000 do 2 000 korún. Najdôležitejšou zmenou pri študentských pôžičkách je to, že si vysokoškolák môže z fondu požičať až 40-tisíc korún. Takáto suma pôžičky však bude viazaná na zhoršenú situáciu študenta. Ostatní môžu požiadať o 10-tisícový alebo 20-tisícový úver.
Priemerné mesačné výdavky študentov vrátane voľnočasových aktivít, študijných a osobných potrieb, sú podľa posledných zistení Ústavu informácií a prognóz školstva 4 890 Sk. Študenti, ktorí však bývajú na internáte, potrebujú v priemere na mesiac 5 530 Sk. Ak vysokoškolák býva počas školského roka u rodičov, stačí mu na mesiac v priemere 3 230 Sk. Podľa Študentskej rady vysokých škôl potrebuje priemerný študent na živobytie 5 500 Sk. Zistenia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy hovoria, že priemerný vysokoškolák minie každý mesiac od 4 700 Sk (Košice) až do 6 000 Sk (Bratislava). Nie je v tom však započítaných 1 749 Sk, ktoré si môžu vysokoškoláci platiť ako nepovinné dôchodkové poistenie.

Priemerné mesačné výdavky študentov bývajúcich počas školy mimo domácnosti rodičov (v Sk)
-- bývanie vo vysokoškolskom internáte 1 050
-- bývanie v prenájme 1 630
-- bývanie v podnájme 1 900
-- cestovné 720
-- strava 1 840
-- študijné potreby 360
-- osobné potreby 960
-- voľný čas 470
-- iné* 120
Pozn.: iné výdavky -- napríklad poplatok za lekárske vyšetrenie, jazykový kurz, spoločenské stretnutia, darčeky a pod.
Zdroj: ÚIPŠ