06.02.2004, 00:00

Martin Marenčin: Fotografia je zhovorčivé mlčanie alebo aj - dialóg pocitov

Späť na článok