19.03.2013, 00:00

Čím chcú v tomto roku uspieť firmy nominované Nadáciou Pontis na ocenenie Via Bona Slovakia

Rozhovory s minuloročnými víťazmi Via Bona Slovakia - Východoslovenská energetika a Martinus.sk. Viac sa dočítate v Hospodárskych novinách.

Hlavné kategórie
 
Zodpovedná veľká firma
 
Slovenské elektrárne
Najväčší výrobca elektriny na Slovensku premieta zodpovedné podnikanie do zvyšovania bezpečnosti a spoľahlivosti elektrární, znižovania emisií a produkcie odpadov. Komplexne rozvíja firemnú filantropiu, dlhodobo podporuje tému bezdomovectva a pomáha komunite aj cez program Energia pre krajinu.
 
VÚB banka
Cieľom banky je nielen dosahovať dobré výsledky, ale rovnako je pre ňu dôležitý aj spôsob, ako to robí. V podnikaní dodržiava zásady etiky a transparentnosti. Vo firemnej filantropii sa venuje prevažne komunitným projektom, kultúrnemu dedičstvu a životnému prostrediu.
 
Embraco Slovakia
Pri výrobe kompresorov a kondenzačných jednotiek sa zameriava na racionálne využívanie materiálov, energií, ale aj spotreby vody či energií. Embraco zaviedlo nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu, založený na rovnosti šancí. Firma je známa aj  dobrovoľníctvom a spoluprácou so strednými školami v regióne.
 
-----------------------------------------------------
 
Zodpovedná malá/stredná firma
 
ABB
Spoločnosť je inovatívna v technológiách na prenos a rozvod elektrickej energie, riadenia energetických sietí a podobne. V ABB veria, že svet technológií by mal ísť „zelenšou cestou“. V tomto duchu vychováva aj svojich zamestnancov. Podnecuje ich obchodnú etiku a zapájanie sa do verejnoprospešných aktivít.
 
 
Agentúra Manna
Vznikla v roku 2000 ako SZČO a v roku 2007 sa zmenila na eseročku. Má štatút chránenej dielne. Polovica z dvadsiatich zamestnancov je zdravotne postihnutá. Vyrábajú a predávajú cukrárenské produkty, bio výrobky a začali s prípravou bezlepkovej stravy.
 
---------------------------------------------------------------
 
Ďalšie kategórie
 
Zelená firma
 
Orange Slovensko
Ako telekomunikačný operátor sa chce stať jednotkou v environmentálnom správaní. Uplatňuje Systém environmentálneho manažérstva, certifikovaného podľa normy ISO 14 001. Jedným z jej cieľov je zozbierať od zákazníkov polovicu použitých telefónov z počtu, ktorý predá v roku 2015.
 
Kosit
Podniká v oblasti odpadového hospodárstva a venuje sa aj údržbe komunikácií. Samosprávam poskytuje komplexné služby, ktoré v mnohých regiónoch Slovenska chýbajú. O ocenenie sa primárne uchádza s projektom rekonštrukcie a modernizácie spaľovne, ktorá je súčasťou integrovaného systému nakladania s odpadom.
 
-----------------------------------------------------
 
Prozákaznícka firma
 
Tesco Stores SR
Potraviny domov je názov služby, vďaka ktorej si môžu zákazníci objednať a nechať priniesť tovar domov. Telesne postihnutým občanom s preukazom ZŤP poskytuje Tesco pri nákupe nad 20 eur túto službu zdarma.
 
Dm drogerie markt
Dm drogerie markt sa do súťaže zapojila zákazníckym programom Dm active beauty svet plný výhod. Zákazníci získavajú za body z nákupu rôzne výhody. Vo februári sa jeho súčasťou stal aj program výhod pre mamičky s deťmi do dvoch rokov. Zákazníci môžu body darovať aj na vybrané sociálne projekty.
 
-----------------------------------------------------
 
Podporovateľ dobrovoľníctva
 
Embraco Slovakia
Tím dobrovoľníkov tam funguje už päť rokov. Zamestnanci pomáhajú miestnej zoo, s rybárskym združením čistili Hornád. Dobrovoľníci pomáhajú aj domovu sociálnych služieb, materskému centru a ďalším.
 
Hewlett-Packard Slovakia
Dobrovoľníci pomáhajú manuálne, aj „hlavou“. Svoj čas venujú seniorom, deťom z detských domovov, útulku pre psov. Pre mladých študentov pripravujú tiež vzdelávacie programy.
 
Microsoft Slovakia
Na dobrovoľníctvo môžu zamestnanci využiť ročne tri pracovné dni. Pomáhajú napríklad deťom z Domova sociálnych služieb ROSA, detskému domovu Studienka a pacientom Združenia Sclerosis Multiplex Nádej.
 
-----------------------------------------------------
 
Skvelý zamestnávateľ
 
RWE IT Slovakia
Projektom Flexibilná práca vychádza v ústrety mladším zamestnancom a matkám, ale aj otcom na materskej dovolenke. Program ďalej rozširuje. Dosahuje tak lepšie „nastavenie“ súkromného a pracovného života.
 
Mondi SCP
Je významným výrobcom papiera. Benefity pre zamestnancov sú zamerané na zdravie, vzdelávanie, kultúru i šport. Projektom Troch generácií vytvoril ucelený systém výhod aj pre rodiny a bývalých zamestnancov.
 
T-Systems Slovakia
Umožňuje prácu z domu a vychádza v ústrety rodičom vracajúcim sa z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Každý zamestnanec má k dispozícii aj osobného poradcu. Vyhlasujú Zamestnanca roka a majú aj Klub verných zamestnancov.
 
Microsoft Slovakia
Firma realizuje program Nový svet práce. Jeho súčasťou je práca z domu, ale aj prestavba firemných priestorov. Zamestnanec si tak po príchode do práce môže podľa úlohy vybrať miestnosť, ktorá mu najlepšie vyhovuje.
 
-----------------------------------------------------
 
Dobrý partner komunity
 
MŠK Žilina
Päťdesiat centov z každého predaného lístka na futbalový klub daruje na projekt kunsthalle v žilinskej synagóge. Bude z nej moderný výstavný priestor pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne aktivity.
 
Orange Slovensko
V rámci programu Darujte Vianoce podporuje sociálne a zdravotne hendikepovaných ľudí. Prispieva im na kúpu sporáka, postele či rehabilitačnej pomôcky. Pomáha im aj morálne. Napríklad návštevou, vypočutím, radou či povzbudením.
 
Dm drogerie markt
Vlani začali s kampaňou Veselé zúbky. Má prispieť k zlepšeniu chrupu malých detí. Do 3 000 škôlok firma zaslala brožúrky s rozprávkou na DVD, škôlkarov navštívilo 300 zúbkových hliadok, ktoré mali motivačno-vzdelávací charakter.
 
Embraco Slovakia
Chce uspieť programom Cena Embraco za ekológiu. Cieľom grantového programu je zvýšiť angažovanosť mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia.
 
SK-NIC
S partnermi vytvorili a podporujú projekt Ľudia ľuďom. Ide o portál, cez ktorý darcovia môžu podporovať ľudí v núdzi, neziskové organizácie, umelcov, nadácie a samosprávy.
 
Tesco Stores SR
Každoročne vyhlasuje výzvu Tesco pre zdravšie mestá. Zapájaním dobrovoľníkov zlepšuje životné prostredie v mestách a obciach.
 
Zdroj: Nadácia Pontis

------------------------------------------------------------

Na projekty dávame státisíce eur

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Východoslovenskej energetiky Thomas Hejcman pre HN

Vaša spoločnosť získala za rok 2011 hlavnú cenu Via Bona Slovakia pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu. Ako tento princíp napĺňate v praxi?
Zodpovedné podnikanie vnímame ako predpoklad a garanciu dlhodobej udržateľnosti spoločnosti. Aplikujeme skúsenosti z materského koncernu RWE s ohľadom na potreby regiónu, kde pôsobíme. Naše aktivity majú ekonomický, sociálny a environmentálny rozmer a vzťahujú sa na zlepšovanie života v komunite, ako aj na skvalitnenie vzťahov so zamestnancami a obchodnými partnermi, či na ochranu životného prostredia. Zdôrazňujeme náš nekompromisný postoj voči podvodnému konaniu a neustále hľadáme nové príležitosti na komunikáciu so všetkými stakeholdermi.

Koľko vás stojí ročne napĺňanie projektov v rámci zodpovedného podnikania?
Na podporu projektov v oblasti životného prostredia, športu, mládeže, vzdelávania, kultúry, alebo pre sociálne znevýhodnené skupiny, každoročne poskytujeme niekoľko stotisíc eur.

Ktoré aktivity považujete za najdôležitejšie? Realizovali ste napríklad projekt chráničiek vtákov na elektrických stĺpoch. Čo vám to prinieslo?  
Zaviedli sme systém narábania s odpadmi a našli spoločnú reč s ochrancami vtáctva. Pre verejnosť je najviditeľnejšou témou predchádzanie úhynu vtákov z dôvodu prevádzky elektrických vedení. Nové vedenia navrhujeme tak, aby sa vtáctvo chránilo do takej miery, do akej je to možné. Na staršie vedenia inštalujeme ochranné prvky, ktorých účinnosť je až okolo 84 percent.  Týmito aktivitami sme ročne uchránili hodnoty za 88-tisíc eur na každých sto kilometrov ošetrených vedení.

Zmenilo sa od vlaňajška niečo vo vašej spoločnosti v oblasti zodpovedného prístupu k podnikaniu?  
Napriek veľmi dynamickému vývoju trhu s energiami sa VSE podarilo udržať pozíciu dôležitého hráča na energetickom trhu. Pomohli nám pri tom dobre nastavené vnútrofiremné procesy, zohľadňujúce všetky aspekty zodpovedného podnikania. Aj naďalej sme sa snažili posilniť a rozšíriť aktivity v tejto oblasti. Zintenzívnili sme komunikáciu na všetkých úrovniach, zamerali sa na otázky diverzity a rovnosti príležitostí. Za dôležité stále považujeme otázky životného prostredia.

Vo východoslovenskom regióne Slovenska ste piata najväčšia firma. Dá sa nejako odmerať, čo vám zodpovedný prístup k podnikaniu prináša? 
Vďaka zodpovednému prístupu k podnikaniu sa zvyšuje tlak na efektívne využívanie zdrojov. Podporujeme inovatívne myslenie, čím prispievame  k zvýšenej konkurencieschopnosti firmy. To zároveň umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov, ako je zladenie pracovného a súkromného života, kariérny postup, vzdelávanie, alebo otázka diverzity. Zodpovedné podnikanie má z dlhodobého hľadiska priamy vplyv na lojalitu zamestnancov, zákazníkov a pomáha budovať dobré meno firmy.

Ako pristupujú k zodpovednému podnikaniu starší a mladší pracovníci? Je medzi nimi rozdiel? Majú Slováci v krvi zodpovedné podnikanie, alebo sa mu musia ešte učiť?
Vek v tomto prípade nerozhoduje. Je to skôr o hodnotách, ktoré vyznávajú ľudia v súkromí. Ak sú poctiví doma, tak sa rovnako správajú aj v práci, a naopak. Úlohou firmy je skôr podporiť tých zodpovedných a uvádzať ich ako príklad.

Sú vaši ľudia motivovaní aj finančne, aby kreatívne rozvíjali nápady zodpovedného podnikania?
V centre pozornosti spoločnosti stoja jej zamestnanci. Poskytujeme im príležitosti a motivujeme ich, aby prevzali iniciatívu a prichádzali s inovatívnymi riešeniami. Medzi obľúbené programy patrí aj  zamestnanecký sponzoringový fond RWE Companius. V  rámci neho firma finančne podporuje projekty svojich zamestnancov, kde sa osobne angažujú. Ide prevažne o projekty v oblasti vzdelávania, ekológie, športu či kultúry.

Aké sú podľa vás na Slovensku podmienky na podnikanie? Malo by sa v nich niečo zmeniť?
V tomto roku oslavujeme desať rokov úspešného partnerstva RWE a spoločnosti VSE, a. s. Na slovenský trh sme v roku 2003 vstúpili s dlhodobými plánmi. Aj dnes sme spokojní s podnikateľským prostredím a plánujeme upevniť postavenie našich spoločností. RWE je spokojná s trhovým prostredím a svojou pozíciou.
--------------------------------
Vizitka spoločnosti VSE
Východoslovenská energetika (VSE) je súčasťou medzinárodného koncernu RWE od 23. januára 2003. Do skupiny VSE patria aj štyri dcérske spoločnosti - Východoslovenská distribučná, VSE Call centrum, VSE Ekoenergia a VSE Development. Pracuje v nich zhruba 1 580 ľudí. Za desať rokov investovala skupina VSE do distribučnej sústavy 360 miliónov eur. Súčasťou skupiny RWE je aj spoločnosť RWE Gas Slovensko, ktorá za krátky čas svojho pôsobenia dosiahla 21-percentný trhový podiel. V tomto roku začali firmy patriace do skupiny RWE so sídlom na Slovensku koordinovať spoločnosť RWE Slovensko.

--------------------------------------------------------------------

Knihám vdýchneme druhý život

Martin Štrba, riaditeľ e-shopu spoločnosti Martinus.sk, v rozhovore pre HN

Ľudia v Martinuse majú zodpovedné podnikanie „zažraté“ pod kožou. Kde a kedy sa začal taký prístup, prišiel zhora či zdola?
Od vzniku nášho kníhkupectva budovali majitelia Martinus.sk firemnú kultúru na čestnosti, otvorenosti a zodpovednosti. Tieto vlastnosti sú aj ich osobnými hodnotami, ktoré úspešne preniesli na manažment a zamestnancov. Stále sa snažíme zamestnancom vytvárať také prostredie, aby nápady a zodpovedný prístup mohli uplatňovať každý deň.

Od vlaňajšieho ocenenia prešiel skoro rok, čo sa u vás odvtedy pohlo dopredu?
Zlepšovali sme oblasti, vďaka ktorým sme cenu získali. Zamestnancom sme vytvorili lepšie pracovné prostredie a pridali možnosti, aby mohli prejaviť názor alebo prispieť nápadmi. Pre zákazníkov sme okrem iného zvýšili rýchlosť načítavania a bezpečnosť našich stránok. Zákazníkom vychádzame maximálne v ústrety, o čom svedčí aj fakt, že reklamácie v roku 2012 neprekročili 0,5 percenta a zo všetkých prijatých sme iba tri percentá vyhodnotili ako neopodstatnené. Zintenzívnili sme aj podporu organizácií, ktorým dlhodobo veríme – Dobrému anjelovi či Lige proti rakovine.

Čo vám zodpovedný prístup prináša? Myslím aj mimo emocionálnej roviny.
V prvom rade – skvelý pocit z toho, čo robíme. Zamestnanie nie je pre nás nevyhnutne odpracovaný čas na zarobenie peňazí, ale snaha zlepšovať životy všetkým ľuďom, ktorí prídu do kontaktu s našou firmou. Veríme, že zodpovedným prístupom k zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom a ďalším stakeholderom dokážeme budovať dlhodobo stabilnú a hodnotnú firmu. Práve dlhodobosť sa prejavuje tým, že vybudované dobré vzťahy sú postavené na dôvere, čo môže mať pozitívny vplyv aj na obchodné výsledky.

Ale čo ak niekto u vás zásady zodpovedného podnikania poruší?
Prípadné porušenia riešeme individuálne. Zatiaľ sme nemuseli riešiť závažnejšie porušenie. Menšie riešime dohovorom a vysvetlením, prečo je pre nás dôležité, aby sme sa správali zodpovedne ku všetkým stakeholderom. Ak by bolo niečo závažnejšie, pravdepodobne by sme zvažovali vylúčenie z pracovného pomeru.

Jedným z bonusov, ktorým ste odmenili pracovníkov firmy za zodpovedné správanie, bol napríklad výlet do Londýna. Koľkých ste takto ocenili?
Štyroch zamestnancov, ktorí prispeli najzaujímavejšími nápadmi na šetrenie nákladov alebo skvalitnenie našich služieb. Na jeseň 2012 sme odmenili ďalších štyroch výletom na knižný veľtrh vo Frankfurte.

Akú sumu ste zatiaľ vyzbierali na „anjelských drobných“?
Je to už viac ako 92-tisíc eur. Veríme, že aj vďaka našim zákazníkom už čoskoro presiahne 100-tisíc eur.

Koľko kníh si u vás našlo svoj druhý život v projekte Knihobežník? Ako sa to ujalo medzi zákazníkmi, nezahádzali vás množstvom nepoužiteľných kníh?
V projekte sa umiestnilo už takmer štyritisíc kníh. K dispozícii je viac ako dvetisíc voľných kníh na čítanie, ktoré knihobežníci môžu nájsť po Slovensku. Zákazníkom sme dali možnosť pridávať do projektu vlastné knihy, a tak počet tých, ktoré nachádzajú druhý život, rastie. Okrem projektu Knihobežník sa snažíme nepredajné – trochu poškodené, ale nové – knihy venovať knižniciam alebo ďalším organizáciám.

Cítiť generačné rozdiely vo firme v tom, ako pristupujú k zodpovednému podnikaniu mladí a starší?
Ako každú spoločnosť aj Martinus.sk tvoria individuality s vlastnými názormi a pohľadom na život. Je pre nás dôležité poznať názor našich zamestnancov na fungovanie firmy a prístup k zodpovednému podnikaniu. Vhodnou komunikáciou sa snažíme dosiahnuť, aby všetci rovnako chápali jeho význam a ciele spoločnosti.

Vyhli ste sa odpovedi... Viem, že generácie sa nedajú veľmi paušalizovať, a predsa – nie sú tí mladší „menej“ zodpovední? Alebo naopak?
Určite by som zodpovednosť nedelil podľa veku. Viac záleží na tom, koľko sú zamestnanci vo firme a do akej miery je pre nich dôležité, čo robia, ako aj celkové poslanie firmy. V tomto prípade skôr platí, že tí, ktorí sú u nás kratšie, majú lepší prístup a sú viac zodpovední, pretože si prácu viac vážia. Dlhodobí zamestnanci sú na veľa vecí zvyknutí a časom ich zodpovednosť klesá. Samozrejme, neplatí to na všetkých, skôr vo všeobecnosti.
------------------------------------------
Vizitka spoločnosti Martinus.sk

Internetové kníhkupectvo Martinus.sk vzniklo v roku 2001. Korene však má v roku 1990 (zakladatelia bratia Santusovci vtedy otvorili kamenné kníhkupectvo v Martine). Zamestnáva vyše 100 ľudí. Od roku 2009 otvoril aj kamenné kníhkupectvá v Bratislave, Nitre, Žiline a druhé v Bratislave. V júni 2009 firma predala milióntu knihu a za posledné tri roky dovedna viac ako dva milióny produktov. Za rok 2011 mala tržby  6,9 milióna eur, za rok 2012 neuviedla. Denne expeduje tisícky zásielok.

-----------------------------------------------------------------------