03.12.2004, 00:00

Penzie vo Veľkej Británii

Dôchodkový systém vo Veľkej Británii tvorí povinný priebežný prvý pilier a nepovinné súkromné dôchodkové schémy. Zvláštna komisia vydala správu, ktorá upozorňuje na nedostatky systému.

Dôchodkový systém vo Veľkej Británii tvorí povinný priebežný prvý pilier a nepovinné súkromné dôchodkové schémy. V rámci štátnych dôchodkov sa vypláca plošná dávka a dávka odvodená od príspevkov, tzv. druhý štátny dôchodok. Z tejto časti povinného poistenia však môžu zamestnanci vystúpiť, ak si prispievajú do súkromných alebo zamestnaneckých systémov s rovnakými alebo vyššími dôchodkovými dávkami. Dôchodkový vek je 65 rokov u mužov a 60 rokov u žien (postupne do roku 2020 sa zvýši na 65 rokov).

Správa o dôchodkoch
Systém fungoval dobre, pretože nízke štátne dôchodky nezaťažovali výdavkovú časť rozpočtu a dopĺňali ich dôchodky zo širokej siete súkromných a zamestnaneckých spoločností. Tradičné ponímanie pokojnej staroby však narušila správa o dôchodkoch, ktorú vypracovala zvláštna komisia na čele s Adairom Turnerom. Správa upozorňuje na nepriaznivé demografické trendy a poukazuje na nedostatky celého systému. Búrlivé reakcie spôsobili hlavne závery správy o tom, že východiskami z krízy sú vyššie dane, väčšie úspory a neskorší vek odchodu do dôchodku. Inak sa treba pripraviť na tridsaťpercentný pokles relatívneho príjmu na dôchodku. Ak dane a odvody zostanú na tej istej úrovni, potom sa musí zvýšiť dôchodkový vek na 70 rokov.
Komisia vo svojej správe uvádza aj ďalšie alarmujúce údaje. Do súkromných dôchodkových fondov si neprispieva 11,3 milióna ľudí. Problémy súčasného dôchodkového systému zloženého zo štátnych a súkromných dôchodkov sa nebudú dať vyriešiť, ak sa nezmení prístup a ľudia nebudú zodpovednejšie pristupovať k zabezpečeniu sa v starobe.

Prenos rizika
Štátne dôchodky sú v Británii nižšie ako v iných krajinách EÚ. Zamestnanecké a súkromné dôchodkové schémy majú problémy, ktoré spôsobila v roku 2000 kríza na finančných trhoch. Malé firmy si nemôžu dovoliť veľkorysé dôchodky pre svojich zamestnancov a len 29 percent z nich sa zapája do zamestnaneckých poistných systémov. Stratili aj rôzne daňové zvýhodnenia, ktoré sa odhadujú na 9,5 miliardy USD ročne. Úspory vystriedalo zadlženie domácností spôsobené napríklad aj rastom trhu s nehnuteľnosťami. "Prenáša sa riziko zo štátu, zamestnávateľov a finančných služieb na ľudí, ktorí nemajú spôsob, ako sa proti tomu brániť," píše sa v správe. Je narušená aj tradičná predstava o tom, že vlastníctvo domu poskytuje určitú poistku na starobu, keďže trh s nehnuteľnosťami má výkyvy.
Britský dôchodkový systém bol kedysi národnou pýchou, vďaka ktorej si mohli starší ľudia dovoliť žiť v krajinách s príjemným podnebím. Na pohodlie v starobe však poradcovia dnes odporúčajú odkladať si v dvadsiatke desať percent príjmu, v tridsiatke pätnásť a v štyridsiatke jednu pätinu. Začínať neskoro sa neoplatí, pretože vysoké poplatky môžu zhltnúť veľkú časť sporenia na dôchodok. Správa analyzuje nedostatky, ktoré treba riešiť. Podľa vyjadrenia hovorcu vlády Tonyho Blaira správa potvrdzuje, že je potrebný "konsenzus o dlhodobých opatreniach, a nie narýchlo prijaté krátkodobé riešenia".

Dôchodková komisia založená v roku 2002 skúma súkromné dôchodky a dlhodobé úspory v Británii:
- trendy v zamestnaneckých systémoch
- osobné dôchodky
- účinnosť iných nástrojov na sporenie
V októbri 2004 vydala správu o stave dôchodkov.
Na jeseň 2005 má vypracovať návrhy riešení.

Poistenie sporenia
V britskom parlamente pokračuje debata o dôchodkovom zákone, ktorý by mal poskytovať ochranu dôchodkov v prípadoch, keď firmy skrachujú. Trvalým riešením na vrátenie dôvery súkromnému sporeniu má poskytnúť Fond dôchodkovej ochrany (Pension Protection Fund - PPF). Navrhuje sa rozšíriť existujúci Systém finančnej pomoci určený na kompenzáciu strát sporiteľov. Doteraz sa z neho vyplácali prostriedky tým, ktorí svoje dôchodkové úspory stratili do mája 2004. Má fungovať dovtedy, kým PPF nepreberie funkciu zabezpečenia úspor.
Správcovia fondov majú výhrady k takému dôchodkovému zákonu, ktorý by jednostranne zvyšoval ochranu sporiteľov.
Ďalšou oblasťou polemík sú anuity. Podľa existujúcich pravidiel musia sporitelia po dosiahnutí veku 75 rokov použiť dve tretiny úspor na nákup anuity. Uvažuje sa o zvýšení tejto hranice na 85 rokov, čomu sa však poisťovne bránia.

Anuita - poistná zmluva na vyplácanie doživotnej renty.
* Povinný nákup pred dosiahnutím veku 75 rokov.
* Je potrebné použiť dve tretiny úspor. Po smrti poistenca zostáva nevyplatená suma majetkom poisťovne, a nie je predmetom dedičstva.

Verejnosť sa vyjadruje aj k niektorým otázkam dôchodkov žien. V minulosti získavali nárok na dôchodkové dávky odvodené od príjmov manžela. Poukazuje sa na to, že efektívny systém musí umožňovať, aby nárok na dôchodok, či už štátny alebo súkromný, vznikol ženám nezávisle od ich rodinného stavu. Pozitívny vývoj na trhu práce prispieva k zlepšeniu rovnoprávneho postavenia žien. Problémom však zostáva nižšia úroveň ich dôchodkov.

Príjmy britských domácností
 

Vek 75-84 rokov

Vek 65-74 rokov

Štátne dôchodky 43% 36%
Iné dôchodky 28% 32%
Dávky 14% 9%
Iné dôchodky 2% 2%
Zamestnanie 6% 12%
Zárobková činnosť 1% 4%
Investície 6% 6%
Zdroj: Britský Úrad zamestnaneckých dôchodkov, Príjmy rodín 2002-3

Závislosť na štátnych dôchodkoch
Dôchodcovia dostávajú polovicu príjmu zo štátnych dôchodkov a iných dávok.
Vláda by chcela zvýšiť percentuálne zastúpenie príjmov zo súkromných zdrojov.

Súvisiace články