19.12.2014, 17:00

Študenti môžu chodiť do firiem na exkurzie. Lepšie spoznajú prax

Pomocou národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti získajú mladí prehľad, čo by mohli robiť keď skončia štúdium.

     Aj v roku 2015 budú mať študenti možnosť zapojiť sa do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý sa koná pod záštitou Centra vedecko-technických informácií SR. Získajú tak potrebnú prax už počas štúdia a šancu zorientovať sa v tom, čo chcú robiť po skončení školy.

V rámci národného projektu absolvovalo dosiaľ už 139 študentov prax priamo v podnikoch, viac ako 200 vysokoškolákov ešte má  šancu sa na prax prihlásiť, informovalo HN centrum. Na podnikových exkurziách bolo s podporou národného projektu zatiaľ 2 200 študentov a ďalší stále majú takúto možnosť. 
Zároveň sa v spolupráci s podnikmi pripravuje otvorenie vzdelávacích centier, ktoré budú slúžiť na praktickú prípravu nedostatkových povolaní. V nich približne 300 študentov získa potrebnú kvalifikáciu pre prax.

Na viacerých vysokých školách sa v priebehu novembra 2014 uskutočnili prezentačné dni podnikov, ktorých cieľom bolo sprostredkovať stretnutia vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi, aby už počas štúdia mali možnosť spoznať reálny svet pracovného života.
Podujatia sa zatiaľ uskutočnili na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, Technickej univerzite v Košiciach. 

Študenti si mohli vypočuť aj svojich predchodcov v školských laviciach - úspešných absolventov týchto univerzít, ktorí dnes zastávajú významné pozície v podnikoch. Prezentačné dni podnikov na týchto i na ďalších univerzitách sú naplánované aj na budúci rok. Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach, ako aj o národnom projekte môžete nájsť na webovej stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk.

Národný projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Jeho súčasťou je aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu sa realizujú v Trnavskom Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.