28.01.2014, 19:42

Menili ste prácu? Dane za vás vybaví firma

Ak ste vlani ako zamestnanec zarobili viac ako 1 867,97 eura, preddavky na daň by ste si mali vysporiadať buď cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň u vášho zamestnávateľa, alebo si musíte podať daňové priznanie. Môžete si vybrať jednu z týchto možností. V podobnej situácii je aj Silvia Martinková zo Žiliny, ktorá pracuje v dopravnej spoločnosti ako referentka. „V minulom roku som zarobila viac, ako je povolená hranica, preto si dám urobiť ročné zúčtovanie firme. Nepodnikám ani nemám iné príjmy. Prvé tri mesiace roka som však pracovala u iného zamestnávateľa, takže neviem, ako mám postupovať,“ obáva sa.

Pozor na dátumy
Silvia môže do 17. februára žiadať o ročné zúčtovanie zamestnávateľa, u ktorého v roku 2013 pracovala ako u posledného, pričom mala podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov. Okrem toho, ak si chce mesačne znižovať základ dane o nezdaniteľnú sumu, musí do konca januára podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej sumy. Ako radí Iveta Matlovičová, odborníčka na mzdy a personalistiku, bez vyplnenej a podpísanej žiadosti jej firma nebude môcť vyhovieť. „V žiadosti vyhlásite, že spĺňate potrebné podmienky, teda že ste počas roka 2013 mali len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti na Slovensku a nie ste povinní podať daňové priznanie.“ Podľa odborníčky je pre zamestnancov jednoduchšie takto si vysporiadať daňovú povinnosť. Ak Silvia žiadosť do tohto termínu nepodá, vystaví jej zamestnávateľ do 10. marca 2014 potvrdenie o zdaniteľnom príjme, a tak si bude musieť podať daňové priznanie sama.

Stiahnite si aktuálne číslo HN prostredníctom SMS predplatného tu

Viac zamestnávateľov súčasne
Mnohí zamestnanci majú problémy v žiadosti uviesť výšku vlastného príjmu, alebo či majú nárok na zamestnaneckú prémiu. Nejde predsa len o bežnú administratívnu záležitosť, s ktorou sa stretávajú každodenne. Ako spresňuje Iveta Matlovičová, môže nastať situácia, keď niekto mal napríklad viac zamestnaní súčasne, alebo postupne za sebou. „Ak ste u žiadneho z nich nemali podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov, môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.“ Bývalých zamestnávateľov máte čas požiadať o potvrdenie do 5. februára a tí vám ho musia zaslať na vašu adresu, alebo si ho osobne vyzdvihnete do 10. februára. Pokiaľ ste však mali popri zamestnaní aj iné príjmy, napríklad zo živnosti, či z prenájmu, musíte si sami podať daňové priznanie na tlačive typu B, a to do 31. marca. Tento rok si však môžete daňové priznanie odložiť o tri mesiace a pri zahraničných príjmoch až o šesť mesiacov, pričom správcovi dane to stačí len oznámiť.

Viac o téme nájdete dnes v Hospodárskych novinách.