09.02.2015, 00:00

Kažimírovci to nedomysleli, na zozname chýbajú tisíce firiem

V novom zozname firiem, ktorý rezort financií zverejnil v piatok, stále chýbajú firmy, ktoré neodovzdali účtovnú závierku do registra.

Minister financií Peter Kažimír ešte minulý týždeň vo štvrtok zverejnil zoznam firiem spolu s výškou ich splatnej dane za rok 2013, no mnoho firiem tam chýbalo, medzi nimi napríklad automobilka Kia. V piatok preto ministerstvo zverejnilo opravený zoznam, no aj v ňom chýbajú veľké firmy ako Tesco, Kaufland či Volkswagen.

Podľa analytika webu Finstat.sk Martina Gulku tento zoznam ešte nie je finálny a bude sa zväčšovať. V zozname totiž chýbajú firmy, ktorých účtovným obdobím nie je kalendárny rok so začiatkom v januári, čo spôsobilo, že firmy, ktorých hospodársky rok nie je zhodný s kalendárnym rokom, odovzdávali účtovnú závierku neskôr v priebehu roka 2014. Ministerstvo ich údaje preto nezverejnilo.

Na druhý pokus

Prvý zoznam mal približne 1 400 strán, ten druhý bol viac ako dvojnásobne väčší. Rezort financií tvrdí, že pri generovaní prvej verzie zoznamu spravil chybu a v prehľade chýbali firmy, ktoré účtujú podľa IFRS, teda Medzinárodných štandardov finančného vykazovania. Takýto zoznam je u nás novinkou, ktorou chce minister rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) zvýšiť férovosť podnikateľského prostredia.

Vďaka prehľadu tak môžeme vidieť, koľko firmy na Slovensku zaplatili za rok 2013 do štátnej kasy. Rezort na základe novely zákona o správe daní plánuje zverejňovať takýto zoznam každý štvrťrok, a tak by v ňom mali pribudnúť ďalšie firmy. Avšak podľa odborníkov zoznam nebude nikdy kompletný - chýbať budú napríklad firmy, ktoré nevyplnili potrebné riadky v účtovnej závierke alebo tie, ktoré si svoju povinnosť nesplnili a účtovnú závierku vložili do registra.

Nedomyslené kroky štátu

Analytik Martin Gulka tvrdí, že nejde o žiadne odtajnenie daňového tajomstva. „Údaje sú čerpané z Registra účtovných závierok, ktorý je dostupný každému. Otázkou ale je, či register obsahuje všetky potrebné údaje, ktoré sú potrebné pre zostavenie takéhoto zoznamu.“

Zoznam rezortu teda hovorí o tom, koľko firmy zaplatili štátu na dani z príjmov zo svojho zisku, pričom splatná daň sa počíta zo základu dane a ten nemusí byť vždy totožný s výsledkom hospodárenia pred zdanením.

Dobrým príkladom, ako môžu byť dáta v tabuľke od rezortu financií „nedokonalé“, je automobilka Volkswagen. Tá sa v zozname ministerstva neobjavila ani vtedy, keď ju rezort sprístupnil po druhýkrát. Podľa webu Finstat.sk je ale jasné, že Volkswagen Slovakia mal druhú najväčšiu daň za rok 2013 (prvenstvo majú Slovenské elektrárne, ktoré sa tiež v zozname neobjavili). V čom zoznam chybuje?

V prípade firmy ako je Volkswagen, ktorá vykazuje podľa pravidiel IFRS, je zložitejšie zistiť výšku splatnej dane z registra závierok či iných zdrojov než v prípade firmy, ktorá účtuje podľa slovenských pravidiel, uvádza Filip Glasa, šéf a spoluzakladateľ portálu Finstat.sk. „Niektoré z týchto firiem (ktoré vykazujú podľa IFRS, pozn. red.) majú výkaz celkom podrobný a tak sa dajú hlavné položky napasovať na slovenské účtovné štandardy,“ vysvetľuje: „Iné, ako napríklad Volkswagen, zverejnili veľmi stručný výkaz ziskov a strát, z ktorého sa dá vyčítať len daň z príjmu, nie splatná daň.“

Chýbajú tisíce firiem

Daň z príjmu z výkazov neznamená, že túto daň firma aj zaplatila. Daň z príjmu je zložená zo splatnej dane a odloženej dane, to sa však dozvieme až z poznámok priložených k účtovnej závierke. Ale napríklad Volkswagen ani tam nevysvetľuje, akú časť z dane tvorí splatná a akú časť odložená daň, preto ministerstvo financií automobilku do zoznamu nezradilo. A to aj napriek tomu, že má druhú najvyššiu daň z príjmov za rok 2013 - viac ako 130,67 milióna eur.

 Šéf Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií Martin Filko hovorí, že kým budú dáta čerpané z registra závierok, zoznam nebude kompletný. „Stále ostávajú tisíce firiem, ktoré do registra závierok dáta neposlali, alebo ich poslali, len s chybami. Tam náprava nebude okamžitá,“ vysvetlil Filko na Facebooku. Podľa neho by bolo najlepšie, keby sa zoznam generoval z databázy Finančnej správy, no zákon hovorí opak. A pokiaľ sa zákon nezmení a firmy si nezačnú plniť svoju povinnosť, podnikanie na Slovensku férovejšie nebude.