Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) si pri rozbehu projektu i2 - Slovakia - Burza pre Business Angels veľa sľubuje od spolupráce s komerčnými bankami, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), či podnikateľskými organizáciami. "Vybudovanie databáz bude veľmi náročné a časovo zdĺhavé a bez pomoci viacerých inštitúcii nemožné," vysvetľuje riaditeľka odboru bankovej stratégie a marketingu SZRB Alena Groschová. Zhruba polovicu doterajších projektov (na ktoré samy nereflektovali) do programu "posunuli" banky.
"Perspektíva tohto, v našich podmienkach nie veľmi známeho spôsobu financovania, spočíva práve v možnosti rozbehnúť inovatívne podnikateľské aktivity," uvažuje riaditeľka odboru finančných podporných programov NARMSP Darina Kalužníková. Prostriedky od investorov podľa nej môžu na jednej strane preklenúť nedostatok finančných zdrojov a súčasne môžu zatraktívniť podporenú firmu v očiach komerčnej banky a "pritiahnuť" ďalších investorov.
"Banky sa všeobecne vyhýbajú financovaniu začínajúcich podnikateľov, nových, ešte neodskúšaných a v realite neoverených myšlienok. Nakoľko požičiavajú cudzie zdroje, je takéto správanie úplne prirodzené," hovorí riaditeľka odboru malých a stredných podnikov Tatra banky Mária Dohnalová. Možnosti spolupráce banky na programe vidí v dvoch rovinách. Po prvé odporučiť na prefinancovanie zaujímavé, no rizikové podnikateľské zámery. Na druhej strane banka pracuje aj so skupinou veľmi solventných súkromných investorov, ktorým môže ponúknuť Burzu pre Business Angels ako alternatívu investovania voľných zdrojov.
Podľa tajomníčky Istrobanky Eleny Penzes-Strobl banka už podporila myšlienku programu. Veľmi zaujímavá sa jej vidí z pohľadu záujemcu o úver. Práve rozbieha projekt I2 Slovakia v pobočkovej sieti banky. "Banka zohrá v tomto projekte takpovediac sprostredkovaciu úlohu. Príslušný pracovník našej finančnej inštitúcie bude potenciálneho klienta informovať o programe a jeho základných charakteristikách," uviedla Penzes-Strobl.
Podľa Kalužníkovej pri projekte Burzy Business Angels treba rátať s časom potrebným na "prelomenie" konzervatívneho prístupu slovenských podnikateľov. Treba vziať do úvahy aj pasívny stav burzy cenných papierov, ktorý by mohol v budúcich rokoch robiť predaj obchodných podielov v podporených firmách tak, aby sa dosiahol maximálny zisk pre investorov. "Osobne som presvedčená o perspektíve projektu ako moderného finančného nástroja na rozvoj podnikania na Slovensku," dodala Kalužníková.
SZRB predstavila projekt aj členom Slovenského živnostenského zväzu. "V spoločnosti, ako je naša, by mala byť takáto aktivita veľmi zaujímavá, lebo slovenskí podnikatelia nemajú dostatok kapitálu. Zatiaľ nám nie sú známe žiadne skúsenosti v tejto oblasti. Obávame sa však, že tu ešte vládne určitá nedôvera a obavy, že dobrý nápad ukradne niekto druhý," uviedla pre HN generálna sekretárka zväzu Viola Kromerová.