25.01.2015, 10:00

Podrobný prehľad najlepších odborných škôl na Slovensku

Prinášame vám exkluzívny prehľad stoviek škôl na Slovensku, ktoré na základe prieskumu vybrali zamestnávatelia.

     Zoznam škôl, ktorý pripravili spoločnosti AKO a madiamedia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Školy na Slovensku hodnotilo 2 000 firiem.  

Prečítajte si aj tieto články:    Pozrite si najlepšie školy podľa firiem v krajoch  
                                                   Toto sú najlepšie školy na Slovensku. Vyberali ich firmy
 

                 
                           Podrobný prehľad škôl podľa krajov


     V zozname je TOP 10 škôl v každom kraji a ďalšie, ktoré u zamestnávateľov viac, alebo menej bodovali. Poradie určil prieskum na základe odpovedí firiem.
V zozname nie sú školy, ktoré zamestnávatelia medzi výborné, alebo dobré nezaradili.  


Bratislavský kraj

Stredná odborná škola, Svätoplukova ul. 2, 82108 Bratislava-Ružinov
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, 82108 Bratislava-Ružinov
Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24, 82103 Bratislava-Ružinov
SOŠ Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií Kadnárova 7, 83414 Bratislava-Rača
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, 84102 Bratislava-Dúbravka
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 83102 Bratislava-Nové Mesto
SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 82109 Bratislava-Ružinov
SOŠ vinársko-ovocinár., Kostolná 3, 90001 Modra
Obchodná akadémia AMOS, Holíčska 2, 85105 Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 82007 Bratislava-Ružinov

SOŠ polygrafická, Račianska 190, 83526 Bratislava-Nové Mesto
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta 1, 84240 Bratislava-Karlova Ves
SŠ - OA preTP, Mokrohájska cesta 3, 84413 Bratislava-Karlova Ves
Súkr. SOŠ, Exnárova 20, 82601 Bratislava-Ružinov
Stredná odborná škola, Račianska 105, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji
Obchodná akadémia, Račianska 107, 83102 Bratislava-Nové Mesto
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 81475 Bratislava-Staré Mesto
Súkr. obchodná akadémia, Kremnická 26, 85101 Bratislava-Petržalka
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, 81103 Bratislava-Staré Mesto
SZŠ, Záhradnícka 44, 82108 Bratislava-Ružinov
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, 85101 Bratislava-Petržalka
Súkromná SOŠ, Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Podunaj.Biskup
SPŠSaG, Drieňová 35, 82664 Bratislava-Ružinov
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, 82107 Bratislava-Ružinov
Obchodná akadémia, Dudova 4, 85102 Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 90203 Pezinok
SOŠ záhradnícka, Bratislavská 44, 90045 Malinovo
Stredná odborná škola, Kysucká 14, 90301 Senec
SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava-Staré Mesto
Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava-Ružinov
SOŠ, Jána Jonáša 5, 84306 Bratislava-Devínska Nová
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 82108 Bratislava-Ružinov
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 84529 Bratislava-Karlova Ves
SŠ - Odborné učilište, Švabinského 7, 85101 Bratislava-Petržalka
Obchodná akadémia, Hrobákova 11, 85102 Bratislava-Petržalka
SOŠ, Farského 9, 85101 Bratislava-Petržalka
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, 83107 Bratislava-Vajnory
SOŠ - HSaO, Na pántoch 9, 83106 Bratislava-Rača
SOŠ technická, Vranovská 4, 85102 Bratislava-Petržalka
SOŠ-IT, Hlinícka 1, 83152 Bratislava-Rača
Súkr. hotelová akadémia, Žehrianska 6, 85107 Bratislava-Petržalka
Stred. odborná škola, Komenského 27, 90201 Pezinok
Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava-Ružinov
Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 2, 84011 Bratislava-Dúbravka
Súkromná SOŠ, Vranovská 4, 85101 Bratislava-Petržalka
SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1, 82109 Bratislava-Ružinov
OU pre žiak. so SP, Koceľova 26, 82108 Bratislava-Ružinov
SZŠ, Strečnianska 20, 85105 Bratislava-Petržalka
Súkr. obchodná akadémia, Dudvážska 6, 82107 Bratislava-Podunaj.Biskup


Banskobystrický kraj

Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, 96916 Banská Štiavnica
Stredná odborná škola, Jesenského 903, 98061 Tisovec
SPŠ J. M., Hurbanova 6, 97518 Banská Bystrica
SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 96956 Banská Štiavnica
Stredná odborná škola, Poľná 10, 99001 Veľký Krtíš
SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, 96001 Zvolen
Spojená škola - SOŠ st., Kremnička 10, 97405 Banská Bystrica
SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec
Odborné učilište internátne, Haličská cesta 80, 98403 Lučenec
Obchodná akadémia, Malinovského 1, 97701 Brezno

SPŠ S.M., Akademická 13, 96915 Banská Štiavnica
Súkr.obchodná akadémia, Ul.SNP 16, 96501 Žiar nad Hronom
SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, 97901 Rimavská Sobota
SOŠ infor. technológií, Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica
Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, 97980 Rimavská Sobota
Obchodná akadémia, M. R. Štefánika 8, 96301 Krupina
SOŠ techniky a služieb, Laskomerského 3, 97746 Brezno
Technická akadémia, J. Švermu 1, 96001 Zvolen
SPŠ dopravná, Sokolská 911/94, 96001 Zvolen
Spojená škola - OA, Štúrova 848, 96212 Detva
Súkr. SOŠ, Železničná 2, 05001 Revúca
Spojená škola - SOŠ pod, Školská 7, 97401 Banská Bystrica
Súkr. SOŠ hutnícka, Družby 554/64, 97681 Podbrezová
Hotelová akadémia, Malinovského 1, 97701 Brezno
SOŠ tech. a agropotr., Okružná 61, 97901 Rimavská Sobota
Stred. zdravot. škola, J.G.Tajovského 24, 97429 Banská Bystrica
Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, 97573 Banská Bystrica
SPŠ stavebná O.W., B. Němcovej 1, 98415 Lučenec
Spojená škola - OA, Jarmočná 1, 99280 Modrý Kameň
Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, 96001 Zvolen
Súkr. SOŠ technická, Dr. Janského 10, 96501 Žiar nad Hronom
Stred. zdravot. škola, J. Kozáčeka 4, 96001 Zvolen
Obchodná akadémia, Lúčna 4, 98416 Lučenec
SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2, 98401 Lučenec
Stredná odborná škola, Bystrická 4, 96681 Žarnovica
Stredná odborná škola, Generála Viesta 6, 05001 Revúca
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 99106 Želovce
SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, 96801 Nová Baňa
Odborné učilište int., Moskovská 17, 97404 Banská Bystrica 4
Súkr.stred.umel.škola, Kyslá 214, 96661 Hodruša - Hámre
Spojená škola - OU, Rekreačná cesta 393, 96801 Nová Baňa
SOŠ lesnícka, Akademická 16, 96901 Banská Štiavnica
Súkr.obchodná akadémia, Dolná 54, 97401 Banská Bystrica
Stredná odborná škola, Šafárikova 56, 98201 Tornaľa
Odborné učilište int., Švermova 1, 97646 Valaská
SOŠ hotel.sl. a obchodu, Školská 5, 97590 Banská Bystrica
Súkr. SOŠ, Kopaničná 237, 96601 Hliník nad Hronom
SOŠ obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 96301 Krupina
SOŠ pre sluch.postihn.i, Kutnohorská 675/20, 96701 Kremnica
Stredná odborná škola, J. Kalinčiaka 1584/8, 98601 Fiľakovo


Košický kraj

Súkromná SOŠ PAMIKO, Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh
Obchodná akadémia, Watsonova 61, 04001 Košice-Sever
Stredná zdravot. škola, Moyzesova 17, 04176 Košice-Staré Mesto
Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, 07801 Sečovce
Stredná odborná škola, Grešákova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 04001 Košice-Sever
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 04015 Košice-Šaca
Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce
Stredná zdravotná škola, Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves

SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1, 04153 Košice-Staré Mesto
Stredná priemysel.škola, Komenského 2, 04001 Košice-Staré Mesto
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 04801 Rožňava
SPŠ stavebná a geodet., Lermontovova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
Spojená škola - SOŠ, J. A .Komenského 5, 04801 Rožňava
SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 04001 Košice-Staré Mesto
Odborné učilištepri RC, Bankov č. 15, 04031 Košice-Sever
SOŠ železničná, Palackého 14, 04001 Košice-Staré Mesto
Obchodná akadémia, Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves
SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 04199 Košice-Juh
SOŠ technická, Partizánska 1, 07192 Michalovce
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh
Spoj.škola - OA preTP, Opatovská cesta 97, 04057 Košice-Vyšné Opátske
SOŠ poľnoh. a služieb, Kukučínova 23, 04012 Košice-Juh
Spoj.škola int. - OU i, Školská 12, 07101 Michalovce
SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 07101 Michalovce
Spoj.škola int. - PŠint, Poľná 1, 07501 Trebišov
SOŠ technická, Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh
Stredná odborná škola, Prakovce 282, 05562 Prakovce
SOŠ drevárska, Filinského 7, 05201 Spišská Nová Ves
SOŠ ekonomická, Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves
Stredná zdravot.škola, Námestie 1. mája č. 1, 04801 Rožňava
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 07542 Trebišov
Spoj.škola int. - OUi, Breziny 256, 05562 Prakovce
Odborné učilište, J. Dózsu 32, 07901 Veľké Kapušany
SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, 04801 Rožňava
Súkr.stredná odb.škola, Maurerova 55, 05342 Krompachy
Stredná odborná škola, Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec
SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, 04801 Rožňava
SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, 04017 Košice-Barca
Stredná odborná škola, Hlavná 54, 04501 Moldava nad Bodvou
Cirkevné SOŠ sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 07501 Trebišov
Spojená škola - PŠ, Vojenská 13, 04001 Košice-Staré Mesto
SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, 07301 Sobrance
Súkr. HA - Dufincova, Komenského 1, 07101 Michalovce
Spojená škola - OU, Alejová 6, 04011 Košice-Juh
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 04011 Košice-Juh
SOŠ sv. Cyrila a Metoda, Tehliarska 2, 07101 Michalovce
Konzervatórium, Exnárova 8, 04023 Košice-Dargov. hrdinov
Spojená škola sv.MMK - PŠ, Gaštanova ul. č. 11, 05201 Spišská Nová Ves
Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 17, 04012 Košice-Nad jazerom
Súkrom. praktická škola, Myslavská 401, 04016 Košice-Myslava
Stredná odborná škola, Mierová 727, 07222 Strážske
Stredná odborná škola, Komenského 12, 07501 Trebišov
Spojená škola - OU, Hviezdoslavova 25, 05270 Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola, Janka Kráľa 25, 07901 Veľké Kapušany
Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, 07651 Pribeník
Spojená škola - Gymnázium, SNP 607, 04925 Dobšiná
Súkromná SOŠ Nová cesta, Hlavná 265, 07206 Malčice


Nitriansky kraj

SOŠ poľnohospodárstva a služieb, Na lúkach 18, 93403 Levice
Spojená škola SPŠP, HA, ŠG, Slančíkovej 2, 95050 Nitra
Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, 93440 Levice
Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 40, 94901 Nitra
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
SOŠ potravinárska, Cabajská 6, 94901 Nitra
SPŠ stavebná, Konkolyho 8, 94701 Hurbanovo
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 95050 Nitra
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 95012 Nitra
Stredná priemyselná škola SE, Fraňa Kráľa 20, 94901 Nitra

SPŠ stavebná, Cabajská 4, 95050 Nitra
Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany
SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, 93528 Tlmače
SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, 95301 Zlaté Moravce
Stredná odborná škola, Ul. SNP 2, 95330 Zlaté Moravce
Stredná odborná škola, Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo
Súkr. spojená škola OA, Svätého Štefana 36, 94301 Štúrovo
SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, 94501 Komárno
Stredná odborná škola, Hlavné námestie 2, 94131 Dvory nad Žitavou
Stredná priemysel.škola, Petőfiho 2, 94550 Komárno
SOŠ technická, Nitrianska 61, 94214 Šurany
Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 55, 94201 Šurany
Stredná odborná škola, Jesenského 1, 94062 Nové Zámky
SOŠ drevárska, Pílska 7, 95501 Topoľčany
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, 95050 Nitra
Súkromná SOŠ s VJM, Slovenská 52, 94603 Kolárovo
SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky
Stredná odborná škola, Levická 40, 95003 Nitra
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, 93480 Levice
Stredná odborná škola, Dunajský rad 138, 94636 Kravany nad Dunajom
SOŠ obchodu a služieb, Slov.národ.povstania 5, 95301 Zlaté Moravce
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble
SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, 94905 Nitra
Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, 94201 Šurany
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95529 Topoľčany
Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska cesta 61, 94001 Nové Zámky
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, 95594 Topoľčany
Stredná priem. škola, F. Hečku 25, 93447 Levice
Stredná odborná škola, 1. mája 1, 94701 Hurbanovo
Stredná odborná škola, Štúrova 74, 92701 Šaľa
Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, 94525 Komárno
SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany
Stredná zdravot. škola, Farská 23, 95050 Nitra
SŠ-Stredná priem.škola, Nivy 2, 92705 Šaľa
Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky
SOŠ potravinárska, Krušovská 2091, 95501 Topoľčany
Obchodná akadémia, Bernolákova 26, 95320 Zlaté Moravce
Odborné učilište int., Nám. sv.Ladislava 1791/14, 95115 Mojmírovce


Prešovský kraj

Spojená škola - PŠ, SNP 15, 08301 Sabinov
Súkromné OU, Biela voda 2, 06001 Kežmarok
SPŠ stavebná, Plzenská 10, 08001 Prešov
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, 06901 Snina
Hotelová akadémia, Baštová 32, 08085 Prešov
Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, 05846 Poprad
Spojená škola-Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, 08005 Prešov
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 08047 Prešov
Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 08001 Prešov
Spojená škola - SOŠ, Čaklov 249, 09435 Čaklov

Súkromná SOŠ, Ulica SNP 1253, 05801 Poprad
Stredná odborná škola, Štefánikova 39, 05921 Svit
SOŠ technická, Pionierska 361/4, 08901 Svidník
Spojená škola-SOŠ, Štefánikova 64, 08501 Bardejov
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 08528 Bardejov
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, 08004 Prešov
SOŠ technická, Kukučínova 483/12, 05801 Poprad
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 05801 Poprad
SOŠ technická, Volgogradská 1, 08001 Prešov
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 06201 Vysoké Tatry
Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, 06015 Kežmarok
SOŠ obchodu a služieb, Sídl. dukl. hrdinov 3, 08134 Prešov
Obchodná akadémia, Murgašova 94, 05801 Poprad
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 08001 Prešov
SOŠ drevárska, Lúčna 1055, 09301 Vranov nad Topľou
SOŠ technická, Družstevná 1737, 06601 Humenné
Spojená škola - PŠ, Budovateľská 1309, 09301 Vranov nad Topľou
Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, 08501 Bardejov
Spoj. škola -SOŠsl.p.i., Duklianska 2, 08001 Prešov
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 05951 Poprad - Matejovce
SOŠ dopravná, Konštantínova 2, 08001 Prešov
SOŠ elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 09112 Stropkov
Odborné učilište int., Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov
Súkromná SOŠ ELBA, Smetanova 2, 08001 Prešov
Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, 08598 Bardejov
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 09301 Vranov nad Topľou
Stredná priemyselná škola, Soviet. hrdinov 369/24, 08901 Svidník
Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, 05401 Levoča
Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 06001 Kežmarok
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 06001 Kežmarok
SOŠ podnikania, Masarykova 24, 08179 Prešov
Stredná  priemyselná škola, Komenského 5, 08542 Bardejov
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 06601 Humenné
SOŠ technická, Levočská 40, 06401 Stará Ľubovňa
Spojená škola - SOŠ, SNP 16, 08301 Sabinov
Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 89, 09335 Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 06401 Stará Ľubovňa
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 06601 Humenné
Stredná pedagog. škola, Bottova 15A, 05411 Levoča
Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, 06601 Humenné
SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, 05427 Levoča
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 06927 Snina
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 08024 Prešov
Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 08001 Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 05850 Poprad
Spojená škola int.- OUI, Levočská 24, 06401 Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola, Bardejovská 715/18, 08901 Svidník
Spojená škola - SOŠles., Kollárova 10, 08001 Prešov
Súkromná SOŠ, Biela voda 2, 06001 Kežmarok
Súkromná HA, Volgogradská 8, 08001 Prešov
Spojená škola i.-OUzrpi., Nám. Štefana Kluberta 1, 05401 Levoča
Súkromná OA, Petrovianska 34, 08005 Prešov
Stredná odborná škola, Bijacovce 1, 05306 Bijacovce
Stredná odborná škola, Košická 20, 08001 Prešov
Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
Spojená škola int.- OUI, Partizánska 52, 08901 Svidník
Spojená škola - OA, Centrálna 464, 08901 Svidník
Súkromná SOŠ, Dukelská 33, 08701 Giraltovce
SOŠ A. Warhola, Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce
Stredná odborná škola, Komenského 16, 08271 Lipany
Stredná odborná škola, Hlavná 6, 09101 Stropkov
Obchodná akadémia, Komenského 1, 06659 Humenné
Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, 05401 Levoča 


Trenčiansky kraj

Stredná odborná škola, Športová 675, 91601 Stará Turá
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23, 01841 Dubnica nad Váhom
Spojená škola OU a PŠ, Nábrežie J. Kalinčiaka 4, 97101 Prievidza
Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom
OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, 91129 Trenčín
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 02029 Púchov
Stredná odborná škola, Pruské 294, 01852 Pruské
Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, 90701 Myjava
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 97129 Prievidza

Dopravná akadémia, Školská 66, 91250 Trenčín
SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 97101 Prievidza
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, 91501 Nové Mesto nad Váhom
SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 91104 Trenčín
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 01744 Považská Bystrica
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 97101 Prievidza
Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, 91167 Trenčín
Spojená škola - SOŠ, Nám. SNP 5, 95823 Partizánske
SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska 76, 95701 Bánovce nad Bebravou
Stred.priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica
Stred. umelec.škola, Staničná 8, 91105 Trenčín
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 91250 Trenčín
SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica
Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, 01901 Ilava
Stredná odborná škola, Lipová 8, 97251 Handlová
Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, 02032 Púchov
Stredná priemyselná ško, Bzinská 11, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola, SOŠ, Rastislavova 332, 97271 Nováky
SOŠ stavebná, Staničná 4, 91105 Trenčín
PŠ ako súčasť SŠ, Nábr. J. Kalinčiaka 4, 97101 Prievidza
Stredná odborná škola, Farská 7, 95701 Bánovce nad Bebravou
PSŠ F. Hanáka Piar. gymn., A. Hlinku 44, 97101 Prievidza
SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, 91134 Trenčín


Trnavský kraj

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, 93201 Veľký Meder
Hotelová akadémia, Stromová 34, 92101 Piešťany
SOŠ rozv.vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 92938 Dunajská Streda
Obchodná akadémia, Tehelná 4, 92001 Hlohovec
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 91729 Trnava
SPŠ stavebná, Lomonosovova 7, 91708 Trnava
Súkromná SOŠ podnikania, Hollého 1380, 90501 Senica 
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, 90851 Holíč
Súkromná SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 90901 Skalica

Stredná odborná škola, Gyulu Szabóa 21, 92901 Dunajská Streda
SOŠ stavebná, Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda
Súkromná HA SD Jednota, Vinohradská 48, 93101 Šamorín
SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, 91850 Trnava
Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, 90851 Holíč
Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31, 90501 Senica
SPŠ, Komenského 1, 91731 Trnava
SOŠ technická, F. Lipku 2422/5, 92001 Hlohovec
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, 90580 Senica
SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, 92434 Galanta
SOŠ technická, Kračanská cesta 1240/36, 92901 Dunajská Streda
SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, 92169 Piešťany
Stredná odborná škola, Ul.J.Zigmundíka 334/5, 92203 Vrbové
Súkromná SOŠ, Mostová 53, 92507 Mostová
SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, 92101 Piešťany
Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, 92521 Sládkovičovo
SPŠ dopravná, Študentská 23, 91745 Trnava
Súkromná SOŠ SD Jednota, Vinohradská 48, 93101 Šamorín
SOŠ technická, Nová 5245/9, 92101 Piešťany
Súkromná SOŠ s VJM, Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda
SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 92447 Galanta
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, 91701 Trnava
SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 90845 Gbely
Súkromná SOŠ, Trhovisko 2294/15, 92901 Dunajská Streda
SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 91854 Trnava
Súkromné SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, 91810 Trnava
SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 9, 91728 Trnava
Odborné učilište int., Lomonosovova 8, 91708 Trnava
SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, 90901 Skalica
Stredná odborná škola, Rakovice 25, 92208 Rakovice
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 91792 Trnava
SOŠ pri RC, Zámok 1, 92029 Hlohovec
Ped. a soc. akad. bl.Laury, Kalinčiakova 24, 91701 Trnava
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec
Stredná zdravotná škola, Športová 349/34, 92901 Dunajská Streda
Spojená škola, Palárikova 1/A, 92001 Hlohovec
SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 92177 Piešťany
Odborné učilište pri RC, Trstín 335, 91905 Trstín
PŠ s VJM ako súč. SŠ, Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda


Žilinský kraj

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 01062 Žilina
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 01001 Žilina
Škola úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora 6, 03401 Ružomberok
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš
SOŠ dopravná, Zelená 2, 03608 Martin-Priekopa
Spojená škola-HA, Slanická Osada, 02901 Námestovo
Súkromná SOŠ, Saleziánska 18, 01001 Žilina
Súkromná SOŠ podnikania, Slanická osada 2178, 02901 Námestovo 
SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 01162 Žilina
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 01008 Žilina

SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, 01001 Žilina
Odborné učilište pri SŠ, M. Urbana 160/45, 02901 Námestovo
Stredná zdravotná škola, Hlboká cesta 23, 01001 Žilina
Hotelová akadémia, Hlinská 31, 01001 Žilina
SOŠ elektrotechnická, Celiny 536, 03315 Liptovský Hrádok
SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou č.1642, 02302 Krásno nad Kysucou
SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 18, 01001 Žilina
Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, 01001 Žilina
Spojená škola-SOŠ stroj, Červenej armády 25, 03601 Martin
Spojená škola-SPŠ, Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 01008 Žilina
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, 02636 Dolný Kubín
SOŠ strojnícka, Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto
Pedag.a sociál.akadémia, SNP 509/116, 03914 Turčianske Teplice
Odborné učilište, Stavbárska 11, 03680 Martin
SOŠ lesnícka J.D.M., Hradná 534, 03301 Liptovský Hrádok
Spojená škola-SOŠ tech., Hattalova 471, 02743 Nižná
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 03301 Liptovský Hrádok
Spojená škola-SPŠ, Sídl. Medvedzie I. 133/1, 02744 Tvrdošín
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03601 Martin
Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, 03401 Ružomberok
SOŠ technická, Okružná 693, 02201 Čadca
SOŠ technická, Komenského 496/37, 02901 Námestovo
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 01157 Žilina
Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, 02680 Dolný Kubín
SOŠ polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 03401 Ružomberok
Stredná odborná škola, Komenského 1049/23, 03853 Turany
SOŠ stavebná, Školská 8, 03145 Liptovský Mikuláš
Spojená škola-SOŠ, Hlavná 2, 01009 Žilina-Bytčica
Obchodná akadémia, Nábrežie K.Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš
SOŠ lesnícka, Medvedzie 135, 02744 Tvrdošín
SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín
SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 02201 Čadca
Súkromná SOŠ, Slanická osada 2178, 02901 Námestovo
Spojená škola internátna-OU, Murgašova 580, 02401 Kysucké Nové Mesto
Stredná priemysel.škola, L. Novomeského 5/24, 03636 Martin
Súkromné SOŠ spol. strav., Závodská cesta 2961, 01001 Žilina
Stredná zdrav. škola, Dončova 7, 03401 Ružomberok
Odborné učilište inter., Janka Alexyho 1942, 03101 Liptovský Mikuláš
Súkromná SOŠ, SNP 1202/14, 02601 Dolný Kubín
Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 03637 Martin
Spojená škola-SOŠ drev., Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
Spojená škola - SOŠOaS, Scota Viatora 8, 03401 Ružomberok
Stredná zdrav. škola, M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín
Stredná zdrav. škola, Horná 137, 02201 Čadca
Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 03101 Liptovský Mikuláš