06.05.2013, 07:30

Sedem najväčších mýtov o II. pilieri

Čo viete či neviete o druhom dôchodkovom pilieri? Tu sú najväčšie mýty očami Stanislava Žofčáka, predsedu predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Prinášame jeho pohľad na súkromnú penziu.

Fáma 1: Druhý pilier je výhodný len pre mladých, s hrubým príjmom od sedemsto eur.

Nie je pravdou, že druhý pilier je výhodný len pre mladých, s hrubým príjmom od sedemsto eur. Ďaleko väčší význam ako samotný vek pre výšku dôchodku z druhého piliera má doba a pravidelnosť sporenia. Doba by nemala klesnúť pod hranicu 10 rokov pretože za kratšiu dobu sa nasporí nízka suma a podiel z druhého piliera by bol tým pádom nízky – čo opticky vyzerá, že bol neúspešný.

Fáma 2: Na druhý plnohodnotný dôchodok si v živote nenasporím

Druhý pilier tvoriť iba pomernú časť z celého vášho dôchodkového príjmu. U mladých ľudí to vyzerá tak, že, ak aj Sociálna poisťovňa bude vyplácať to čo tam sporitelia vložia a pre výpočet použijeme súčasnú výšku odvodov, tak pre klienta sporiaceho 44 rokov (od 18 do 62 rokov) to nebude ani jedna pätina dôchodkového príjmu. Vychádzajúc z demografického vývoja, Sociálna poisťovňa nebude mať dostatok zdrojov z odvodov na vyplácanie dôchodkov v teoreticky nasporenej výške. Preto je dôležité, aby si sporitelia vytvárali vlastné zdroje - a na to je tu druhý pilier i s možnosťou dobrovoľného príspevku.

Fáma 3: Aj keď som dlhodobo nezamestnaný, penziu mi vyplatia

Ten kto je dlhodobo nezamestnaný alebo nemá pravidelnú prácu, a teda neodvádza do dôchodkového systému Sociálnej poisťovne, tak ani zo samotnej Sociálnej poisťovne nemôže očakávať zázračný príjem na úrovni priemerného dôchodku. Vystavuje sa veľkému riziku, že „spadne“ do niektorej sociálnej siete.

Fáma 4: II. pilier je pre sporiteľov drahý a správcovia na ňom iba zarábajú

V súčasnosti je druhý pilier najlacnejšou formou investovania nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Poplatky sú pevne stanovené zákonom a tie si správcovia nesmú nastavovať sami. Majetok sporiteľov musia správcovia, keďže sú súkromnými spoločnosťami, spravovať maximálne efektívne. Stačí sa pozrieť koľko zamestnancov a aké náklady vo vzťahu k spravovanému majetku má štát a koľko ich majú správcovské spoločnosti.

Fáma 5: Neoplatí sa mi investovať v negarantovanom fonde

Toto tvrdenie má , aj keď nie na 100 % opodstatnenie pre sporiteľov starších ako 50 rokov. Trhy, kde správcovia investujú sa vyvýjajú cyklicky, a preto sa v prípade poklesu trhu a súčasnej požiadavky na výplatu dôchodku môže stať, že nasporená suma nebude v predpokladanej výške. Na to však pamätá aj zákon, keď hovorí že ostatných desať rokov sporenia sa musia úspory presúvať do garantovaného fondu.

Fáma 6: Peniaze v druhom pilieri sa znehodnocujú:

Nie je pravdou. Oni sa zhodnocujú, nie však takým tempom ako rastie inflácia na Slovensku (cca 3,2 %). Správcovia na Slovensku zhodnotili úspory na úrovni európskej inflácie. Ak by sa politikom a ekonómom darilo udržiavať infláciu na úrovni Európy, tak nie je problém. Toto však správcovia nedokážu ovplyvniť. A to ešte nehovoríme o politických zásahoch do zákona v uplynulých rokoch. Ak by neboli, tak zhodnotenie mohlo dosiahnuť úroveň bežných podielových fondov bezpečne porážajúcich infláciu.

Fáma 7: Som živnostník, II. pilier sa mi neoplatí

Živnostníci a podnikatelia si často nesprávne myslia, sporiť sa im neoplatí a odvody do Sociálnej poisťovne vykonávajú z minimálnej mzdy bez toho, aby si prípadne osobitne sporili. Následne sú prekvapení pri výpočte dôchodku, že ho majú nízky. Je to úplne prirodzené – čo sa do systému sporenia nedá, to sa z neho nedá očakávať. Druhý pilier má navyše výhodu v tom, že je zásluhový. Koľko si v ňom sporiteľ nasporí, toľko z neho môže očakávať.

(zk)