19.06.2013, 00:00

Peniaze od štátnej agentúry na rozvoj podnikania

Mikropôžičkový program
Národná agentúra pre rozvoj malých a stredných podnikov (NARMSP) poskytuje finančnú podporu pre mikro- a malých podnikateľov vo forme mikropôžičiek.
Pre koho: podnikatelia, aj tí začínajúci, ktorí zatiaľ ešte nemajú preukázateľné finančné výsledky.
Vyčlenený rozpočet na tento rok: 6,5 milióna eur.
Výška možnej pôžičky: od 2 500 eur do 50 tisíc eur
Lehota splatnosti: od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odloženia splátky istiny najviac o šesť mesiacov. „Úroková sadzba sa odvíja od základnej sadzby ECB a od marže stanovenej na základe ratingu a je fixná počas celej lehoty splácania úveru,“ hovorí generálny riaditeľ NARMSP Branislav Šafárik. V súčasnosti sa úroky pohybujú od 1,16 do 9,06 percenta ročne.

Ďalšie programy od štátnej agentúry:
Enterprise Europe Network
Tento program umožňuje ľahší vstup na medzinárodný trh, podporuje nové myšlienky a potenciálne partnerstvá medzi podnikmi. „Budovanie obchodných a technologických partnerstiev je možné vďaka kooperačným podujatiam, podnikateľským misiám, transferu know-how a inovácii,“ uviedol Šafárik.

TwinEntrepreneurs
NARMSP v spolupráci s Vienna Business Agency a so Združením mladých podnikateľov Slovenska realizuje projekt TwinEntrepreneurs. Projekt ponúka workshopy vo Viedni a v Bratislave zamerané na zlepšenie zručností a schopností startupistov preraziť, ktoré tiež umožňujú rozšíriť si možnosti spolupráce so zahraničnými partnermi, výmenu know-how a skúseností.

Guardian Angels for Female Entrepreneurs
Cez osobné konzultácie a stretnutia mentori pomáhajú ženám – začínajúcim podnikateľkám – pri prekonávaní prvých problémov v podnikaní.

Fond na podporu informačných technológií
NARMSP cez Fond fondov založila aj fond na podporu startupových projektov. Na podporu budúcich podnikateľov sú vyčlenené peniaze vo výške 4,2 milióna eur. Fond je určený na podporu startupov, hlavne z oblasti IT.