15.06.2014, 12:00

Dlhuje vám mzdu firma? Obráťte sa na súd

Inšpektorát práce nariadil firme doplatiť mzdu zamestnancom. Ona to nerešpektuje. Ako to riešiť?

Naša čitateľka Hnporadne sa na nás obracia so svojím problémom. Pracovala vo firme, kde mala podpísanú zmluv za hodinovú mzdu pri II. stupni náročnosti práce. Firma však všetkým  zamestnancom dávala len minimálnu mzdu. Po kontrole jej inšpektorát práce nariadil riadne doplatiť mzdu. Zatiaľ sa tak nestalo. 

České firmy objevují sociální sítě

Skúste sa najskôr dohodnúť

Ako našej čitateľke radí advokátka Paulína Ondrášiková, v prvom rade by mala osloviť zamestnávateľa, najlepšie písomne. Súčasne má možnosť podať podnet na inšpektorát práce, nakoľko nevyplatením mzdy došlo k porušeniu pracovnoprávnych predpisov. Môže tiež skúsiť vyriešiť vyriešiť spor so zamestnávateľom písomno formou, a to  pokusom o zmier, respektíve predžalobnou výzvou. 

Kedy sa obrátiť na súd

Advokát Róbert Bános tvrdí: pokiaľ vám písomná výzva, ani podnet na inšpektorát práce nepomáhajú k doplateniu mzdy, nezostane vám nič iné, iba sa obrátiť na súd. „Nevyhnete sa však súdnym poplatkom. Musíte zaplatiť 6 percent zo sumy, ktorú chcete od zamestnávateľa vymôcť. Ak ste však vo finančnej tiesni, môžete požiadať súd o oslobodenie od súdnym poplatkoch."

Premlčacia doba tri roky

„Môžete sa obrátiť s návrhom aj na súd, aby zamestnávateľa zaviazal k plneniu. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu môže súdny exekútor vykonať exekúciu, ak by zamestnávateľ neplnil dobrovoľne.“ Na súd sa musíte obrátiť sám, respektíve cez vášho právneho zástupcu, pretože žalobu za vás nemôže podať inšpektorát práce. Premlčacia doba mzdového nároku je tri roky a začína plynúť odo dňa jeho splatnosti.

Súd zaviaže firmu platiť

Súd v platobnom rozkaze, ktorý predstavuje zjednodušenú a zrýchlenú formu súdneho konania, uloží zamestnávateľovi, aby vám do 15 dní od jeho doručenia doplatil mzdu a trovy konania. Alebo, aby v tej istej lehote podal odpor na súde, čo by však musel odôvodniť. Samotný právoplatný platobný rozkaz je exekučným titulom, čiže na jeho základe je možné vymáhať mzdový nárok formou exekúcie.