21.08.2012, 00:00

Zdravotníctvo zachráni privatizácia

Aké argumenty hovoria proti zavedeniu unitárneho systému poistenia?
Za neefektívnosť, ktorá je v systéme, zodpovedá hlavne štát, a to preto, že je dlhodobo jediným vlastníkom najväčšej zdravotnej poisťovne a súčasne najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Čiže, ak dnes hovoríme, že naše zdravotníctvo je neefektívne, čo hovoria napríklad medzinárodné organizácie ako OECD a Medzinárodný menový fond, svedčí to o tom, že štát neriadi dobre zdravotníctvo. Druhá vec je, že ideme na niečo vynaložiť veľkú sumu peňazí, pričom nemáme istotu, že to povedie k zlepšeniu kvality zdravotnej starostlivosti. Skôr naopak.

Prečo je štát zlý vlastník?
Kľúčový argument je, že štát je v konflikte záujmov, ak je regulátorom a zároveň hlavným hráčom na trhu. Štát v takomto prostredí nie je motivovaný vyhľadávať a upozorňovať na nedostatky. Ďalším dôvodom je, že obsadzovanie manažérov do štátnych zariadení sú väčšinou politické nominácie. Manažér vie, že je tam dosadený maximálne na obdobie jednej vlády, a preto sa nesnaží sledovať dlhodobé ciele spoločnosti, ale maximalizovať záujmy ľudí, ktorí ho tam nominovali. To je, samozrejme, na úkor dlhodobého rozvoja zdravotníctva.

Čo hovoríte na to, že vláda chce predať ziskový podnik (hovorí sa o Telekome) a peniaze investovať do unitárneho systému poistenia?
Samotný predaj je dobrá myšlienka, ale použitie peňazí je zlé. Vláda by mala ísť presne opačným smerom – posilňovať súťaž a zrušiť dominantné postavenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Teda prilákať na trh nových investorov, ktorí majú know-how a kapitál zo zahraničia, alebo rozdeliť Všeobecnú zdravotnú a sprivatizovať ju a nastaviť také podmienky, aby sa mohli medzi sebou viac líšiť vo výške poistného alebo v rôznych zdravotných plánoch.