Postup pri zakladaní devízového účtu je rovnaký ako postup pri zakladaní účtu v korunách. Stačí prísť na pobočku, preukázať sa dokladom totožnosti, zložiť minimálny vklad a účet je k dispozícii. Otázkou však je, či ho naozaj potrebujete. Všetky transakcie na ňom uskutočnené sú totiž spoplatňované, podobne ako je to s účtami v korunách. Bez toho, aby ste účet aktívnejšie používali, platíte mesačne za vedenie či výpisy.
Komu sa teda devízový účet naozaj oplatí? Určite bude vhodný pre tých, ktorým zamestnávateľ hradí mzdu v cudzej mene. Alebo majú iné príjmy v cudzej mene, napríklad príjmy od príbuzných z cudziny alebo dôchodok. Devízový účet je teda najmä pre klientov, ktorí ho chcú aktívne využívať. "Ak klient nepotrebuje vykonávať bezhotovostné platby, ale chce si devízy ponechať a mať ich kedykoľvek k dispozícií, v takom prípade je pre neho výhodnejšia devízová vkladná knižka bez výpovednej lehoty," uviedla Jana Lukáčová, riaditeľka odboru marketingu a PR Ľudovej banky. Vedenie vkladných knižiek je vo väčšine bánk zadarmo, klient zväčša musí zaplatiť poplatok pri jej zrušení a, samozrejme, za hotovostné výbery a vklady.
Spoplatňovanie devízových účtov (pozri tabuľku) sa podobá spoplatňovaniu účtov v korunách. Väčšina bánk má tie isté poplatky pre účty vo všetkých menách. "Poplatky k devízovým účtom sú potom prepočítavané kurzom devíza stred konkrétnej banky," uviedla Eva Güttlerová, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Samotná peňažná transakcia sa potom prepočítava kurzom devíza predaj platným v deň zúčtovania transakcie. Napríklad Istrobanka zúčtováva poplatky na devízových účtoch len raz ročne, a to vždy k 31. 12., tiež kurzom devíza stred.
V každej banke si k devízovému účtu môžete zriadiť aj služby elektronického bankovníctva. Nie však k účtom vo všetkých menách, ktoré ponúka. Banky zároveň podmieňujú zriadenie elektronického bankovníctva otvorením účtu aj v slovenských korunách. "Klient môže využívať elektronické bankovníctvo k devízovým účtom v menách americký dolár, česká koruna, euro a maďarský forint. Musí mať však zriadený aj bežný účet v slovenských korunách, ku ktorému sa uzaviera zmluvný vzťah elektronického bankovníctva," uviedol hovorca OTP Banky Slovensko Norbert Lazar.
Tak, ako každý účet, aj devízový môžete použiť na rôzne platby. Môžete platiť v mene účtu, ale aj v iných menách. Na niektoré úkony vám však nebude stačiť. Ak si chcete zriadiť, napríklad, trvalý príkaz v slovenských korunách, vo viacerých bankách nepochodíte. Zavedenie inkasa je takmer nemožné. Za opýtanie v tomto prípade stojí aj to, akým kurzom by vám prípadné trvalé, alebo jednorazové, príkazy prepočítavali. Niektoré banky používajú kurz devíza predaj, iné devíza nákup.
Väčšina bánk vám k devízovému účtu vydá aj platobnú kartu. Pri výbere z bankomatu v zahraničí však zaplatíte taký istý vysoký poplatok ako s kartou vydanou ku korunovému účtu. A to aj napriek tomu, ak by ste mali účet vedený v tej mene, v ktorom štáte ste peniaze vyberali. Napríklad Tatra banka v súčasnosti k účtom v cudzej mene platobné karty ani nevydáva. Ponúka však klientom možnosť využívať kreditnú kartu MasterCard s úverovým rámcom v euromene.
Väčšina z bánk ponúka devízové účty v menách: euro, americký dolár, libra či česká koruna. V niektorých bankách si môžete účet otvoriť aj v maďarských forintoch, poľských zlotých alebo kanadských dolároch. Najširšiu ponuku mien má Ľudová banka. Od českej koruny až po japonské jeny, nórske koruny alebo austrálske doláre. Úroky na devízových účtoch sa pohybujú od 0 do 1,5 percenta. Úročené nulovým úrokom sú zväčša vklady vo švajčiarskych frankoch, v niektorých bankách aj v amerických dolároch.

Úročenie devízových účtov (v % ročne)
Dexia banka
CZK 0,4; EUR 0,30; GBP 1; CHF 0,01; USD 0,2; HUF 0,5; PLN 0,5
VÚB
CZK 0,5; EUR 0,6; GBP 1; CHF 0,01; USD 0,05
Tatra banka
CZK 0,5; EUR 0,6; GBP 1; CHF 0; USD 0
Slovenská sporiteľňa
CZK 0,5; EUR 0,6; GBP 1; CHF 0; USD 0; CAD 0,35
OTP Banka
CZK 0,5 - 0,6; EUR 0,5 - 0,6; GBP 0; CHF 0; USD 0,05 - 0,15; HUF 1 - 1,1
Istrobanka
CZK 0,3; EUR 0,2; GBP 0,3; CHF 0; USD 0
Ľudová banka
CZK 0,3; EUR 0,25; GBP 0; CHF 0; USD 0; CAD 0, HUF 1
UniBanka
CZK ??; EUR ??; GBP ???; CHF ??; USD ??; HUF ???; PLN 0,5
HVB Bank
CZK 0,25; EUR 0,25; GBP 0,1; CHF 0; USD 0
Ľudová banka
EUR 0,4; GBP 1; CHF 0,01; USD 0,01
Poštová banka
CZK 0,5; EUR 0,70; GBP 1,3; CHF 0,02; USD 1,5

Poplatky pri devízových účtoch vedených v USD alebo EUR
  OTP Banka ČSOB LUBA - USD LUBA - EUR HVB Bank Tatra banka
Vedenie účtu (mesačne) 18 Sk 73 Sk/štvrťročne (1) 1 USD 0,80 EUR 50 Sk 39 Sk
Minimalny zostatok 200 USD, 240 EUR Protihodnota 500 Sk 7 USD 5 EUR Protihodnota 1 000 Sk 15 EUR, 15 USD
Pripisovanie úrokov štvrťročne štvrťročne mesačne mesačne štvrťročne mesačne
Poplatok za zrušenie 100 Sk 200 Sk 6,7 USD 5,1 EUR bezplatne 150 Sk
Výpisy z účtu poštou 7 Sk + poštovné v cene vedenia účtu 0,17 USD + poštovné 0,13 EUR + poštovné 10 Sk + poštovné 7 Sk + poštovné
  SLSP UniBanka PABK Istrobanka Dexia banka VÚB
Vedenie účtu 30 Sk 1 EUR, 1,15 USD 20 Sk 300 Sk/ročne 25 Sk 30 Sk
Minimalny zostatok 15 EUR, 20 USD ???????????? Protihodnota 10 USD 10 USD, 10 EUR 20 EUR, 20 USD Protihodnota 20 USD
Pripisovanie úrokov ročne mesačne polročne ročne mesačne mesačne
Poplatok za zrušenie 200 Sk 100 Sk 100 Sk 200 Sk 100 Sk 200 Sk
Výpisy z účtu poštou 8 Sk + poštovné len poštovné 5 Sk + poštovné 5 Sk/A4 + poštovné 0,31 EUR, 0,39 USD 5/7 Sk + poštovné
(1) so štvrťročným výpisom poštou, alebo 99 Sk/štvrťročne s mesačným výpisom poštou