25.07.2011, 00:00

Prepúšťaniu už bráni zlepšené flexikonto

Využívanie flexikonta, nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času, bude pre firmy čoskoro ešte výhodnejšie.

Jeho čerpanie bude totiž po novom časovo ohraničené – zamestnanci budú musieť nahromadené neodpracované hodiny odrobiť najneskôr do dvanástich mesiacov. Prechodné ustanovenie v Zákonníku práce, ktoré bolo akýmsi liekom na situáciu v podnikoch počas hospodárskej krízy, sa dostalo do zákonníka natrvalo. „Nabehnúť“ naň tak môže firma hocikedy. Flexikonto budú môcť využívať aj firmy, ktoré nemajú odbory. Na dohodnutie podmienok postačí aj kolektívne vyjednávanie zamestnaneckej rady či dôverníka. Okrem týchto spomínaných zmien ostáva princíp fungovania flexikonta rovnaký. Zmeny prináša novela Zákonníka práce, ktorá by mala platiť od septembra.Ako to funguje
Spoločnosť Kromberg Schubert v Kolárove, subdodávateľ veľkých automobiliek, už dlho využíva flexikonto. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času kvôli poklesu zákaziek sa im osvedčilo. Na rozdiel od klasického prístupu totiž šetrí nielen peniaze, ale rieši aj situáciu prestojov medzi výrobami. Ako dnes funguje flexikonto?
„Ak za klasických podmienok zamestnanec neodpracoval vo februári napríklad tri dni, nemal ich zaplatené. Pri flexikonte má zaplatenú plnú mzdu aj za ne, ale evidujú sa mu ako hodiny v mínuse. Zamestnanec má o tom prehľad aj na výplatnej páske,“ vysvetľuje Mária Kobidová, ktorá vo firme pracuje.

Ak je, naopak, vo fabrike práce viac, ľudia prídu pracovať nadčas mimo bežnej pracovnej lehoty, no v skutočnosti to nie je nadčas, len si s ním „vynulujú“ naakumulované mínusové hodiny. Najväčšie plus je, že hoci sú ľudia doma a odpracujú týždenne menej ako 40 hodín, firma ich nemusí prepúšťať. Ušetrí si náklady často na neúnosne vysokom odstupnom.

V rámci flexikonta sa teda zamestnávateľ dohodne so zamestnancom, že zamestnanec dostane základný mesačný plat bez ohľadu na svoje mínusové časové konto. Pričom keď zákazky pribudnú, odpracuje si vopred zaplatené, ale neodpracované dni počas nasledujúcich víkendov či štátnych sviatkov. Za prácu počas víkendov a sviatkov nedostane žiadny príplatok ani inú odmenu. V tomto prípade sa takéto dni berú ako bežné dni pracovného týždňa.

Podmienky využívania
Ak chce zamestnávateľ spomínané konto využívať, musí hneď na začiatku preukázať, že na jeho strane nastala v hospodárení skutočná prekážka. Či už technická porucha, zlyhanie dodávok materiálu alebo pokles objednávok. Vtedy má podnik zelenú. Môže „nabehnúť“ na flexikonto.

Pokiaľ žiadnu prekážku firma na svojej strane nemá, môže využiť takzvané konto pracovného času. Princíp fungovania je takmer rovnaký ako pri flexikonte. Zamestnávateľ môže platiť zamestnancovi dohodnutú mzdu, aj keď potrebné hodiny neodpracuje, alebo mzdu odvodiť od počtu odrobených hodín. Záleží na dohode, podmienky nemusia byť vyrokované kolektívne. Stačí dohoda s konkrétnym zamestnancom. V oboch prípadoch však platí, že pracovník môže pracovať dlhšie, ale musia byť dodržané pravidlá o maximálnom pracovnom čase, o minimálnom čase odpočinku či o neprekročení 150 hodín nadčasov ročne.

V prospech firiem
Súčasná podoba flexikonta mala aj nedostatky. Novela Zákonníka práce ich však odstránila. Teraz už nebudú podmienky nerovnomerného pracovného času predstavovať pre firmy také riziko. „Zákon napríklad neriešil prípady, keď zamestnanec podal výpoveď skôr, ako mal odpracované hodiny za čas, za ktorý mu bolo poskytnuté voľno, a za ktoré teda dostal už aj zaplatené,“ vysvetľuje právnička advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský Paulína Ondrášiková.

Problémom bolo aj časové obdobie, dokedy mohol zamestnanec konto čerpať. Pôvodná úprava umožňovala firmám využiť flexikonto od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012. Hrozilo, že posúvaním nahromadených hodín povinnosť odrobiť si ich zamestnancovi zanikne. Práve tieto dve medzery v doteraz platnom Zákonníku práce niektorí zamestnanci zneužívali a firmy pripravili o nemalé peniaze.

Zamestnávatelia sú teraz voči takýmto prípadom chránení. „Zamestnanec musí odpracovať svoje pracovné voľno do dvanástich mesiacov. Ak dostane výpoveď za hrubé porušenie pracovnej disciplíny alebo podá výpoveď sám, musí časť mzdy, ktorú neodpracoval, vrátiť. Pri výpovedi z nadbytočnosti neodpracovanú časť mzdy doplácať nemusí,“ objasňuje právnička.

Ak nastane situácia, že flexikonto si pracovníci nevynulujú do dvanástich mesiacov, akékoľkvek sankcie nehrozia, pokiaľ sa firma uzavrie so zamestnancami písomnú dohodu o ďalšom postupe.