17.06.2010, 00:00

Kiska pre HN: Chcem ľudí posúvať v kariére

Spája ľudí, ktorí chcú byť v živote úspešní a chcú profesionálne rásť. Ponúka im nielen granty na štúdium na zahraničných univerzitách, ale aj možnosť praxe vo významných svetových spoločnostiach.

Kde vznikol nápad na projekt "Skok v kariére"?
Na každom kroku môžete vyhrať notebook, telku alebo peniaze, preto sme chceli priniesť Slovákom niečo nové, zaujímavé, a hlavne užitočné. Portál JobLife.sk je profesionálnou sociálnou sieťou zameranou v prvom rade na kariéru, preto sme hľadali niečo, čo zvýši ľuďom ich kvalifikáciu, a tým ich posunie v kariére ďalej. Takto sme dospeli k udeľovaniu študijných grantov na zahraničné univerzity. Keďže muselo byť štúdium dostupné aj pre pracujúcich ľudí, ale zároveň sme chceli ponúknuť tú najvyššiu kvalitu vzdelávania, online kurzy na prestížnych univerzitách Oxford, Cambridge a Harvard boli tou najlepšou voľbou.

Prečo ste sa ho rozhodli financovať?
JobLife je pre ľudí, ktorí chcú byť v živote úspešní, chcú profesijne rásť, vymieňať si rady, tipy a pracovné kontakty, prípadne získavať odporúčania. Táto stránka vás má sprevádzať počas vašej kariéry. Chcel som takýto celok priniesť na slovenský internet, a preto ho aj financujem. "Skok v kariére" je projekt, ktorý je súčasťou marketingu a spôsob, ako posunúť aj samotný JobLife ďalej.

Prihlásilo sa vám vyše 840 záujemcov. Je to podľa vás málo alebo veľa?
Osobne som veľmi rád, že o štúdium a zvyšovanie kvalifikácie prejavilo záujem také množstvo ľudí. Keďže projekt mal na uchádzačov aj určité podmienky, ako aktívnu znalosť anglického jazyka a absolvovanie vysokoškolského štúdia, prípadne minimálne dva roky praxe v zamestnaní, myslím si, že tento počet je obdivuhodný. Vidno, že sa Slováci štúdia na najlepších univerzitách sveta neboja.

Grant dostane 33 ľudí. Podľa akého kľúča ste ich vyberali?
Základný výber pozostával zo splnenia podmienok, ktoré som spomínal. Konkrétne mená už určovala nezávislá osemčlenná výberová komisia zložená z personálnych konzultantov, popredných manažérov, absolventov i prednášajúcich z významných univerzít. Veľkú úlohu pri výbere zohrali aj odporúčania od nadriadených, kolegov, zákazníkov, vysokoškolských profesorov, a podobne.

Projekt je pre každého, alebo ste na uchádzačov mali nejaké požiadavky?
Uchádzači museli aktívne ovládať anglický jazyk, keďže samotné štúdium na univerzitách je, samozrejme, po anglicky. Keďže cieľovou skupinou projektu boli hlavne absolventi a pracujúci ľudia, podmienkou bolo tiež ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo minimálne dva roky praxe v zamestnaní.

Budete absolvovanie kurzu kontrolovať?
Určite nás budú zaujímať úspechy aj neúspechy jednotlivých ľudí, no grant môžu použiť výhradne na absolvovanie online kurzov, preto bude iba na nich, či úspešne naplnia svoje ciele a budú si môcť doplniť významný riadok vo svojom životopise.

V prípade neúspechu musí uchádzač grant vrátiť?
Poplatok za kurz sa uhrádza vopred, a v prípadne neúspechu poslucháča samozrejme univerzity poplatok nevracajú. Aby bolo rozdelenie grantov skutočne efektívne, výberová komisia udelila granty práve kandidátom, u ktorých bolo úspešné ukončenie kurzu čo najpravdepodobnejšie. Ak sa však aj napriek tomu stane, že niekto kurz nedokončí, uhradený poplatok z grantu nám vrátiť nemusí.

Aké ďalšie možnosti rozšírenia vzdelania pre kariérne založených Slovákov ponúkate?
Už toto leto plánujeme priniesť ďalšie granty na prestížne univerzity, a tiež komunikujeme s významnými svetovými spoločnosťami o možnosti absolvovania pracovných stáží v rôznych kútoch sveta. Tieto stáže chceme opäť ponúknuť Slovákom, aby mali možnosť získať zaujímavú prax v prestížnych spoločnostiach, ako napríklad Microsoft či PricewaterhouseCoopers. Tento projekt realizujeme v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí. Okrem toho pripravujeme na stránke www.joblife.sk novú sekciu, v ktorej budeme uverejňovať vždy aktuálnu ponuku školení a kurzov z celého Slovenska.