Jednotlivé produkty životných poisťovní sa líšia v niektorých prípadoch len v malých detailoch. Vo všeobecnosti však poznáme tri základné druhy životného poistenia a to rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie. Čo je ich podstatou?
Kapitálové životné poistenie
Najrozšírenejším životným poistením je práve kapitálové. Okrem krytia rizika smrti, či závažného ochorenia je totiž aj pomerne efektívnou formou dlhodobého sporenia. Časť peňazí, ktoré poisťovni odvádzame, je cenou poistenia a časť je kapitálovou rezervou, ktorá sa akumuluje a poisťovňa s nimi ďalej pracuje a zhodnocuje ich. Poistenec tak zároveň okrem krytia rizika, čo je hlavným cieľom, aj sporí.
Poisťovňa so zverenými prostriedkami musí pracovať a zhodnocovať ich, aby mohli svojim klientom pripisovať úroky. Nositeľom investičného rizika pri kapitálovom životnom poistení je práve poisťovňa. Ona rozhoduje o tom, do čoho a ako budú kapitálové rezervy investované. Zodpovedá teda za to, aké zhodnotenie vám každý mesiac pripíše. Vopred stanovené je minimálne zhodnotenie vašich peňazí. Väčšinou je však zhodnotenie vyššie.
Zverené peniaze musia poisťovne podľa zákona investovať do bezpečných nástrojov, akými sú, napríklad, termínované vklady v bankách alebo dlhopisy. Zhodnotenie je teda nízke, ale bezpečné.
Investičné životné poistenie
Od klasického kapitálového poistenia sa líši najmä tým, že klient si sám určuje, akými investíciami bude jeho kapitálová časť poistného zhodnocovaná. Vybrať si môže väčšinou z viacerých fondov, ktoré majú jednotlivé poisťovne v ponuke. Klient si sám aj určuje pomer krytia rizika a sporenia. Znamená to, že poistník je nositeľom investičného rizika a poisťovňa mu negarantuje väčšinou žiadne minimálne zhodnotenie.
Rizikové životné poistenie
Na Slovensku nie je príliš obľúbené. Na rozdiel od kapitálového poistenia totiž neobsahuje sporiacu zložku, čo znamená, že po určenej lehote sporenia, ako napríklad pri kapitálovom poistení, nedostane nasporenú čiastku. Klient je poistený len pre prípad smrti. Celé poistné je teda cenou poistenia, a preto v prípade dožitia sa konca poistnej zmluvy zákazníka ostáva celá zaplatená čiastka poisťovni.
Z praktického hľadiska má toto poistenie význam pre ľudí, ktorí majú veľmi obmedzené finančné možnosti. Táto poistka je totiž lacnejšia, ako poistka so sporiacou zložkou. Výhodná môže byť aj pre ľudí, ktorí dokážu zhodnotiť svoje prostriedky iným, výhodnejším spôsobom, ako v poisťovni. A táto poistka im pokrýva len riziko smrti.
Výhody a nevýhody jednotlivých druhov poistenia - (obrázok)
Výhody Nevýhody
Kapitálové životné poistenie Poisťovňa okrem poistenia garantuje klientovi na konci poistého obdobia bezpečnú výplatu dohodnutej čiastky Z dôvodu maximálnej bezpečnosti sa peniaze z poistného investujú najviac do termínovaných vkladov a dlhopisov, ktoré poskytujú nízke výnosy
Investičné životné poistenie Poisťovňa garantuje ochranu vo forme životného poistenia, zároveň poistenec môže dosiahnuť vyššie výnosy Poisťovňa nenesie riziko investovania a nie je viazaná k výplate pevne stanovenej čiastky na konci poistného obdobia
Poistenie rizikové Poistení platí výlučne za poistenie uzatvorené na určitú udalosť Ak udalosť počas poistenia nenastane, klient stráca všetky svoje peniaze