10.02.2011, 00:00

Boj o miesto vyhrá len univerzálny líder

Manažéri špecialisti vymierajú, nech žijú univerzálni lídri. Aj tak sa dá parafrázovať záujem firiem o výchovu lídrov schopných zaskočiť na ktorúkoľvek voľnú manažérsku stoličku.

Tento trend odhalil najnovší prieskum spoločnosti Hay Group "Best Companies for Leadership“, z ktorého vyplýva, že až 88 percent z TOP 10* európskych spoločností požaduje a očakáva od svojich lídrov získanie skúseností v rôznych častiach spoločnosti .                                                                                             Šancu majú všetci
Naše firmy sa zhodujú v tom, že dávajú svojim zamestnancov možnosť uchádzať sa o vyššie pozície. "V súlade s pravidlom rovnosti šancí sa tak o pozíciu na strednej línii riadenia môže uchádzať v podstate každý zamestnanec Soitronu. Často býva jedinou podmienkou prihlásenia minimálna dĺžka práce vo firme,“ potvrdzuje Tomáš Turkovič, riaditeľ pre ľudské zdroje spoločnosti. Samotný konkurz je už tvrdší a uchádzač si miesto musí zaslúžiť, pretože mu väčšinou chýbajú líderské skúsenosti. "Snažíme sa nasimulovať, navodiť situácie, ktorým bude budúci líder čeliť, napríklad formou hrania rolí. Tu sledujeme reakcie, rozmýšľanie, hodnoty, v rámci ktorých uchádzač koná a rozhoduje sa. Takisto schopnosť komunikovať, reagovať na neočakávané, flexibilne meniť koncepciu.“ dodáva Turkovič.

Dlhodobý proces výberu - sledovanie vývoja dotyčného zamestnanca, jeho komunikácie a spôsobu spolupráce s ľuďmi, potvrdila aj poisťovňa Generali. " Niekedy je priam žiaduce priniesť tzv. novú krv do spoločnosti. Preto v niektorých prípadoch volíme možnosť rozšíriť náš tím novými ľuďmi, s novými prístupmi, ktorí nás môžu obohatiť o svoje skúsenosti a vedomosti,“ hovorí Jana Holúbeková, vrchná riaditeľka ľudských zdrojov a organizácie v Generali.

Keď to hore nejde
Správnym smerom na získanie rôznorodých skúseností sa ukazuje byť rotácia, pri ktorej vystriedate viacero oddelení. Napríklad v banke máte risk, treasury, retail, korporátne bankovníctvo,... "Rotácia znamená, že spoločnosť má nastavené pravidlá, v rámci ktorých ak sa chce posúvať po manažérskej alebo líderskej úrovni nahor a viesť väčšie a zaujímavejšie tímy a projekty, na to, aby ste mohli ísť hore, musíte viesť najskôr malý tím na treasury, potom zhruba dva-tri roky budete viesť napríklad malý tím v retaile, a bolo by vhodné, aby ste strávili čas aj s ľuďmi zo spracovateľského centra,“ demonštruje Branislav Vargic, senior konzultant spoločnosti Hay Group, a dodáva: "Až keď máte rôznorodosť svojich skúseností z rôznych častí organizácie, idete o úroveň vyššie. Ste univerzálnejšie použiteľný a máte širší prehľad o fungovaní celej spoločnosti.“

Lídra robí lídrom napríklad aj prax v zahraničí v rámci jeho zamestnávateľa. Tu však firmy narážajú na neochotu Slovákov cestovať. Vidno to hlavne na IT spoločnostiach, kde si zamestnanci spravia za pár rokov koliesko po všetkých na trhu a vrátia sa tam, kde začínali. Pritom zahraničné spoločnosti kladú na pobyty svojich ľudí na úrovňovo rovnakých pozíciách veľký význam. Podľa štúdie je to až 88 percent z TOP 10 firiem.

Potiahne vás mentor 

Ďalším trendom, v ktorom nezaostávame za svetom, je výchova lídrom mentormi. Tento spôsob potvrdili tak Generali, Tesco, ako aj Slovak Telekom. "Kľúčovým pre ďalší rozvoj je vytváranie prostredia, v ktorom môžu lídri svoj potenciál rozvíjať priamo pri práci, teda spôsobom ,on the job‘. Tu odporúčame spojenie s mentoringom, kde je mentorom skúsený a rešpektovaný líder zvnútra firmy alebo koučingom,“ hovorí Petra Berecová, výkonná riaditeľka pre ľudské zdroje Slovak Telekomu.

Takže samotným zamestnancom už len stačí nasadnúť na tento "kolotoč“ a nechať zo seba vychovať lídra.