02.06.2010, 00:00

Obmedzenia pri kúpe pôdy cudzincami chce ministerstvo predĺžiť

Poľnohospodársku či lesnú pôdu nemôže na Slovensku skupovať hocikto. Obmedzenia pocíti záujemca najmä vtedy, ak je z mimočlenskej krajiny Európskej únie. Slovensko si po vstupe do EÚ uplatnilo sedemročné prechodné obdobia na zákaz predaja poľnohospodárskej a lesnej pôdy cudzincom, čiže obmedzenia majú padnúť v roku 2011. Ministerstvo pôdohospodárstva má pritom v úmysle túto lehotu predĺžiť.

"Ministerstvo pôdohospodárstva SR i poľnohospodárska samospráva sa zhodujú na tom, že toto prechodné obdobie by bolo vhodné predĺžiť o celé tri roky. Dôvodom je skutočnosť, že od vstupu Slovenska do EÚ sa nerozvinul trh s poľnohospodárskou a lesnou pôdou natoľko, že by boli zmiernené priepastné rozdiely medzi cenami tejto pôdy na Slovensku a v starých členských krajinách EÚ," potvrdila hovorkyňa rezortu Katarína Belická. Zároveň ministerstvo tvrdí, že ani bankový sektor nevytvoril príslušné prostredie pre financovanie trhu s pôdou, ktoré by mohli súčasní podnikatelia na pôde využiť na financovanie nákupu pôdy, ktorú obrábajú. "Preto sa nedá vylúčiť, že by bez predĺženia prechodného obdobia nenastala hrozba závažného narušenia trhu s pôdou," dodal Belická. Návrhy na predlženie tejto lehoty sú však zatiaľ len v štádiu príprav.

Okrem poľnohospodárskej a lesnej pôdy spadajú do prechodeného obdobia aj nehnuteľnosti, ktorých nadobúdanie je obmedzené Ústavou SR a osobitnými predpismi -- patrí k nim napríklad banský zákon alebo takzvaný vodný zákon. Cudzinci si teda nemôžu kúpiť ani dostať do daru nehnuteľnosti, ktorých nadobúdanie je obmedzené týmito osobitnými predpismi. Niektorí tieto pravidlá obchádzali spôsobom, že na Slovensku založili firmu. A spoločnosť so sídlom na Slovensku môže kúpiť pozemok.

K obyvateľom členských štátov únie je však toto obmedzenie miernejšie. Po 1. máji 2007 môže tieto typy pozemkov kúpiť za predpokladu, že na nich hospodáril najmenej tri roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenska k Európskej únii a má na Slovensku právo na prechodný pobyt.