12.04.2002, 00:00

Kruhy Deep River -- Hlboká rieka

Stanislav Bachleda
Trh gramofónových nahrávok je v súčasnosti už vskutku pestrý a bohatý, avšak vždy sa nájde príspevok, ktorý aj túto dosť nasýtenú ponuku niečím obohatí. Takým titulom, ktorý rozšíril pohľad na interpretáciu černošských spirituálov, je CD Kruhy Deep River (Hlboká rieka), ktorá vyšla pričinením známeho nadšenca a podporovateľa umeleckého diania Jána Juráša. Na prvý pohľad sa zdá, že spievať černošské piesne je ľahké a prirodzené. V ľuďoch čiernej rasy je prirodzenosť samozrejme prítomná, kým beloch sa k nej musí často bolestne prepracovávať. V speve černochov je rovnako prítomná prirodzenosť vokálneho pohybu. Priblížiť sa k nej predstavuje mieru dokonalosti interpretov. Vokálna skupina Kruhy napriek tomu, že väčšina jej členov nie sú profesionáli, aj keď majú za sebou bohaté vokálne skúsenosti, prezentujú hodnotný výkon. Nie je to, pochopiteľne, černošský interpretačný ideál, ale na platni je niekoľko skladieb, ktoré pri počúvaní vyvolajú pocit súzvuku. To vo chvíli, keď sa zbližujú interpretačné ideály oboch rás. K takým skladbám patrí najmä Deep River, Precious Lord (Vzácny pane), Nobody Knows (Nikto nevie), či Ale Ark´s A Moverin (Stará archa sa hýbe).
Za pozornosť stojí však okrem štýlovej pôsobivosti aj technická stránka prejavu, precízne vedenie hlasov, aj keď niekedy sa prelína ich funkčnosť, čo vyvoláva dojem vyspelej interpretácie. Napokon by stálo za to ešte vniesť trochu viac duchovnosti, čím skladby získajú na pôsobivej hĺbke a prinesú viac sugestívneho účinku. Hocako však patrí platňa k pekným počinom a nepochybne obohatí milovníkov černošských spirituálov.