07.03.2011, 00:00

Preddavky si radšej overte včas

Tridsiaty prvý marec je pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia "Deň D". Nič nezanedbajte a zosumarizujte si dovtedy svoje zdravotné preddavky.

Ľahko by sa totiž mohlo stať, že sa ocitnete na zozname neplatiacich poistencov. A to by pre vás znamenalo ďalšie zbytočné výdavky.                                                                                                      


Nebojte sa pýtať
Ak ste platiteľ poistného, či už ako firma-zamestnávateľ alebo fyzická osoba, a chcete si skontrolovať, či hradíte správne sumy, môžete si ich dať bezplatne preveriť. Radia to aj zdravotné poisťovne. "Ak si nie ste istý výškou odvádzaných platieb, môžete poisťovňu požiadať, aby vám vystavila potvrdenie o stave pohľadávok a záväzkov,“ hovorí PR špecialistka poisťovne Dôvera Monika Laciková. O potvrdenie sa dá požiadať písomne na adrese úradu, ale aj cez elektronickú podateľňu.

Za zamestnancov odvádza preddavky do poisťovne zamestnávateľ vo výške štyroch percent z ich vymeriavacieho základu, ktorým je ich príjem zdaňovaný podľa paragrafu 5 zákona o dani z príjmov ako príjem zo závislej činnosti (okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru). "V prípade samostatne zárobkovo činnej osoby, ak si napríklad nie je istá, akú výšku preddavku má odvádzať, môže sa informovať na ktorejkoľvek pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde jej odpovedia,“ dodáva hovorkyňa Petra Balážová.

Výška úhrad zdravotných odvodov priamo súvisí s výkazmi preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré odovzdávajú zamestnávatelia do zdravotných poisťovní. Tie obsahujú okrem identifikačných údajov spoločnosti aj údaje o vymeriavacích základoch zamestnancov a výške zdravotných odvodov. "Ak sú na výkaze všetci zamestnanci - poistenci príslušnej poisťovne a tiež správna výška vymeriavacích základov a zdravotných odvodov, zamestnávateľ to musí uhradiť. Ak to splnil, výška jeho odvodov je správna,“ tvrdí Judita Smatanová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. Keď o výpočte predsalen pochybujete, Union vám správnosť preverí aj mailom alebo v call centre.

Pokuty za chyby
Ale čo ak sa firma alebo podnikateľ pri zdravotnom poistení pomýlili? Podľa Natálie Fialovej, senior manažérky poradenskej spoločnosti PwC Slovensko, z odovzdaných ročných zúčtovaní poistenia úradníci zistia nedostatky. Alebo prídu na kontrolu do spoločnosti, ktorá počíta a odvádza odvody. "Sankcie sú - v prípade, že sa preddavok či nedoplatok nezaplatil včas - vo forme úroku z omeškania, ktorý sa vypočíta z dlžnej sumy a počtu meškajúcich dní. Použije sa pritom 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby NBS v deň splatnosti sumy,“ hovorí Fialová.

Ak sa nesplní oznamovacia povinnosť, hrozí pokuta do 331 eur, ale až do 3 319 eur sa môže sankcionovať zamestnávateľ, ktorý si neplní povinnosti od výpočtu cez evidenciu až po archiváciu.

A čo ak platiteľ poistného odvádza menej? "Zdravotná poisťovňa bude rozdiel vo výške preddavku evidovať ako dlžné poistné, na ktoré si môže uplatniť nárok. A to vydaním výkazu nedoplatkov alebo návrhom na vydanie platobného výmeru prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ vysvetľuje jeho hovorkyňa Radoslava Miklášová. V oboch prípadoch sa môžete ozvať s námietkami voči výške preddavku, samozrejme, v určenej lehote. Zdravotná poisťovňa alebo úrad posúdi, aká výška preddavku je relevantná, dodáva hovorkyňa.