Zapája sa vaša spoločnosť do dobrovoľníckych aktivít?

Jana Tarčáková Janičová, PR & Communication, AXA
Organizujeme viacero aktivít a dobrovoľnícke podujatia pre našich zamestnancov -- zapájame sa do celosvetovej aktivity AXA Group -- AXA Srdcia v akcii. V rámci toho poskytujeme ľuďom, ktorí to potrebujú najviac, finančnú, materiálnu a logistickú podporu. Od roku 1991 sa tento projekt snaží vytvoriť pomyselný most medzi charitatívnymi organizáciami, skupinou AXA a zamestnancami, ktorí sa neváhajú zapojiť do dobrovoľníckej práce, aby tak vyjadrili solidaritu a snahu pomôcť ľuďom v núdzi.

Diana Karaffová, senior koordinátorka PR, Deloitte Slovensko
Zodpovednosť voči verejnosti vnímame ako nedeliteľnú súčasť podnikania. Deloitte Slovensko preto poskytuje stálu finančnú, fyzickú či odbornú pomoc dobročinným, ale i všeobecne prospešným aktivitám. V súlade so stratégiou spoločenskej zodpovednosti sa venujeme oblastiam, ktoré sú v spoločnosti stále opomínané a často ich prehliadame. Spoločnosť realizuje pro-bono aktivity z nášho portfólia pre neziskové združenia a organizácie, ktoré si inak tieto služby nemôžu dovoliť a ich kvalitu veľmi ocenia, keďže často nemajú dostatok skúseností na realizovanie kvalitných projektov.

Silvia Nosálová, riaditeľka marketingu a komunikácie, IBM
Zapájame sa veľkou mierou do dobrovoľníctva, keďže to je oblasť, ktorú nemožno prikázať alebo nariadiť, pretože musí vychádzať z vnútra. Úlohou firmy je vytvoriť predpoklady pre dobrovoľníctvo a povzbudzovať ho. V rámci IBM na Slovensku pôsobí viac ako 240 dobrovoľníkov. Učíme ich, ako sa stať dobrovoľníkmi, ako pracovať efektívne. Cieľom je podporovať dobrovoľnícke aktivity zamestnancov, ktorí pomáhajú alebo by v budúcnosti chceli pomáhať v neziskových organizáciách a vzdelávacích inštitúciách od materských škôl až po organizácie zamerané na vzdelávanie dospelých. Samotní zamestnanci majú možnosť sa rozhodnúť, v akej neziskovej, vzdelávacej inštitúcii chcú pôsobiť, akú tému chcú rozvíjať a akú aktuálnu potrebu komunity chcú naplniť. Volia si zároveň, kedy a koľko času pri príprave a realizácii dobrovoľníckych aktivít strávia.

Martina Ľochová, manažér internej komunikácie, Tatra banka
Spoločenská zodpovednosť našich zamestnancov sa prejavuje nielen v podpore dobrovoľníckych aktivít, ale aj prostredníctvom rôznych charitatívnych zbierok. Finančne sme tento rok podporili Haiti a tiež zaplavené obce na Slovensku. Neziskovým organizáciám, ktoré pracujú so sociálne slabšími a ohrozenými skupinami, sme pomohli vyzbierať šatstvo, hračky, spotrebiče a vybavenie do domácnosti. Tatra banka každoročne participuje aj na dobrovoľníckej akcii Naša Bratislava, ktorú zastrešuje Nadácia Pontis. Zamestnanci venujú svoj čas aktivitám, ktoré robia Bratislavu krajšou, čistejšou a ústretovejšou k tým, ktorí potrebujú pomoc.

Vladimír Machalík, hovorca Volkswagen Slovakia
Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje práve projekty, na ktorých sa dobrovoľne zúčastňujú naši zamestnanci z vlastnej iniciatívy a vo voľnom čase. Išlo napríklad o projekty ako integračný tréning ľudí so zdravotným postihnutím, revitalizáciu detského ihriska či detský stolnotenisový klub a mnoho ďalších.
Jan Orlovsky, hovorca, ZSE
Zamestnanci ZSE majú možnosť stráviť jeden pracovný deň formou dobrovoľníckej práce na podujatiach organizovaných spoločnosťou. Mnohí však pracujú aj nad rámec tejto možnosti ako dobrovoľní tréneri, hasiči, vedúci záujmových krúžkov, externí pedagógovia či darcovia krvi.