V októbri 2001 spoločný podnik holandských firiem Mammoet a Smit International úspešne účinkoval pri vyzdvihnutí ruskej nukleárnej ponorky Kursk, ktorá havarovala v auguste 2000. Túto záchrannú operáciu charakterizovala vysoká miera rizika a množstvo technických prekážok. V dôsledku explózie na palube bola akákoľvek aktivita okolo ponorky mimoriadne nebezpečná. Na jej palube boli ešte stále dva jadrové reaktory, 22 rakiet a neznáme množstvo nevybuchnutých torpéd. Záchranárov limitoval tiež čas, pretože počasie v Barentsovom mori je na jeseň mimoriadne nestabilné.
Napriek tomu tie najdôležitejšie kritériá počas operácie boli bezpečnosť ľudí a bezpečnosť ekologická. Kursk museli vytiahnuť tak, aby vylúčili poškodenia jadrových reaktorov a zbraní na palube. Združenie Mammoet a Smit International nasadilo tím zostavený špeciálne pre túto operáciu. Obe spoločnosti majú vo svete skvelú reputáciu. Mammoet je najväčšia spoločnosť na zdvíhaciu techniku na svete. Medzi ich minulé projekty patrí prekrytie olympijských štadiónov a osádzanie mostných pylónov. Mammoet ponúkol dostatok skúseností vo využívaní zdvíhacej techniky na to, aby zachránila Kursk. Mammoet je dieťaťom splynutia firiem Mammoet a Van Seumeren, známych ako dve najväčšie esá vo svete zdvíhania a premiestňovania extrémnych bremien. Smit International, ktorý stavia a ťahá obrovské pontóny, je najväčšou záchranárskou spoločnosťou na svete.
Obrovský pontón Giant 4 (Štvrtý obor) - dala spoločnosť Smit International zhotoviť špeciálne pre túto úlohu v Holandsku. Až 26 zdvíhacích jednotiek Mammoet bolo umiestnených na jeho 140 metrov dlhej a 36 metrov širokej palube. Sekcia bola uprostred predelená, aby bol priestor pre vežu, boky boli obložené, aby sa predišlo poškodeniu ponorky. Aby bol pontón odolný proti vzdúvaniu mora, umiestnili zdvíhacie jednotky na ťažké kompenzátory schopné odbúrať účinky až tri metre vysokých vĺn. Každý kompenzátor sa skladal z cylindrov plnených dusíkom a umiestnených vertikálne v oceľovom ráme. Dusík uprednostnili ako médium do tlmičov preto, lebo nie je horľavý a na práce na vode vhodnejší ako hydraulické oleje. Potrubný systém prepájajúci jednotlivé tlmiace sekcie vyrobila firma Pipingcare sídliaca vo Vegheli.
Zároveň záchranársky tím demontoval prednú časť Kursku, ktorá bola poškodená pri fatálnom výbuchu, od trupu.
TNO Industry a Widia Nederland spolu so Smit International vyvinuli rýchlu a cenovo prijateľnú metódu rezania. Spočívala v tom, že na hrubom kábli poháňanom hydraulickými cylindrami boli rezacie elementy pokryté špeciálnou abrazívnou hmotou. Rezaciu reťaz testovali na starom vraku v Holandsku, ale nikdy ju nepoužili v hĺbke pod sto metrov. Po oddelení čela vyvŕtali záchranári 52 otvorov do jej trupu. Hrúbka oceľového plášťa spomalila túto fázu postupu na jeden otvor za deň. Potom upevnili do otvorov špeciálne káble a na nich vytiahli ponorku centimeter po centimetri k hladine, kým nedosiahla pontón.
Pontón Giant 4 doplavil ponorku do dokov v Murmansku 23. októbra 2001.
(Po dokončení tejto operácie sa Mammoet pustil do ďalšieho technicky atraktívneho podujatia. Po rieke Nieuwe Maas presťahoval z Zwijndrechtu do Schiedamu desaťposchodovú 46 metrov vysokú administratívnu budovu! Avantgardná konštrukcia je v podstate celá z ocele, okrem stropov, ktoré budú z betónu. Kolos vážiaci 2500 ton zhotovili vo fabrickej hale spoločnosti Grootint vo Zwijndrechte. Na to, aby sa vertikálna os počas plavby nevychyľovala, dohliadal špeciálny kontrolný systém riadený počítačmi.)