Príjmy manželky
V roku 2007 som bola 10 mesiacov PN a 2 mesiace na úrade práce. Som nezamestnaná, mám 52 rokov. Odpočítateľnú položku 95 616 korún si chcem dať do manželovho priznania. Čo si z nej mám odpočítať:
-- podporu v nezamestnanosti,
-- nemocenské dávky,
-- invalidný dôchodok a
-- príjem (8-tisíc korún) doplatok z predchádzajúcich rokov?
V prvom rade, aby bolo jasné, nemôžete si dať do daňového priznania svoju nezdaniteľnú sumu základu dane (95 616 korún), ale manžel si vás môže uplatniť vo svojom daňovom priznaní ako vyživovanú osobu a následne na to nezdaniteľnú sumu vo výške rozdielu 95 616 korún a vašimi vlastnými príjmami. Do nich sa musia započítať všetky, ktoré uvádzate s tým, že pri doplatku z predchádzajúcich rokov možno odpočítať poistné, ak bolo platené.
Pokiaľ ide o vás a mali ste v roku 2007 vyplatený príjem zo závislej činnosti ako doplatok za minulé roky (vyplatený po 1. februári 2007 do konca januára 2008), mali by ste o ňom dostať od platiteľa (predchádzajúceho zamestnávateľa) potvrdenie, z ktorého by mal byť jasný aj zrazený preddavok na daň. Zamestnávateľ vám toto potvrdenie musí poslať aj bez žiadosti najneskôr do 10. marca 2008.
Odporúčam vám podať daňové priznanie -- typ A -- aj keď ste mali len tento druh príjmu. Ostatné uvádzané príjmy sú od dane oslobodené. Pri uplatnení plnej nezdaniteľnej sumy základu dane (95 616 korún) vám vznikne preplatok na dani, ktorú vám daňový úrad vráti. K priznaniu musíte priložiť kópiu potvrdenia. Priznanie je však v tomto prípade podávané dobrovoľne (pretože zdaniteľné príjmy sú nižšie ako 47 808 korún). Nebude mať nič spoločné s uplatnenou nezdaniteľnou sumou u manžela.