07.08.2007, 00:00

Dôvera v euro je vyššia

Ekonómovia veria prijatiu eura v plánovanom termíne na Slovensku opäť o trochu viac. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu INEKO, podľa ktorého dosiahla dôvera ekonómov a analytikov v skoré prijatie eura v júli 78 percent.
V článku je graf

Oproti predchádzajúcemu mesiacu, keď dôvera ekonómov mierne klesla, sa tak výhľad zlepšil o dva percentuálne body a je tak najvyššie od septembra 2006, keď inštitút začal pravidelný prieskum organizovať.

Lepší deficit
V porovnaní s júnom sa zlepšil najmä výhľad plnenia kritéria pre deficit verejných financií. Ten by mal podľa ekonómov dosiahnuť v tomto roku 2,8 percenta hrubého domáceho produktu, čo je menej, ako plánovala vláda v štátnom rozpočte. "Využitie vyšších rozpočtových príjmov na zníženie zadlženosti vytvára predpoklad na dosiahnutie nižšieho ako plánovaného deficitu verejných financií bez toho, aby sa muselo siahať na stranu výdavkov," konštatuje Elena Kohútiková z VÚB banky.
Podľa bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Vladimíra Tvarošku rizikom zostáva zadlžovanie rôznych subjektov, ktoré nespadajú pod verejný sektor, ako sú štátne nemocnice, diaľničná spoločnosť, železničné spoločnosti, STV a Slovenský rozhlas. "Eurostat by mohol tieto dlhy v objeme viacerých miliárd korún započítať do deficitu. Ďalším rizikom je aj hospodárenie samospráv, ktoré nie je pod kontrolou vlády," vysvetľuje Tvaroška.

Inflácia pod kontrolou
Vývoj cenovej stability by podľa odhadu ekonómov prijatie spoločnej európskej meny ohroziť nemal. "Prvé odhady rastu regulovaných cien od januára 2008 sú dosť vysoké. Napriek tomu by už tieto čísla nemali výrazne ovplyvniť plnenie celkového kritéria, keďže vstupujú do posledných troch čísiel 12-mesačného inflačného priemeru," vysvetľuje analytik ČSOB Marek Gabriš. Tvaroška považuje pri jednoznačnom splnení inflačného kritéria, ktoré sa bude hodnotiť pravdepodobne v apríli za obdobie posledných 12 mesiacov, spochybňovanie udržateľnosti cenovej stability zo strany európskych inštitúcií za veľmi ťažko odôvodniteľné. "Nič na tom nemení ani to, že podľa môjho názoru inflácia na Slovensku v strednodobom horizonte po vstupe do eurozóny výrazne vzrastie," dodal.

Nie všetci veria
Pravidelného prieskumu INEKO, ktorý je zameraný na odhady plnenia maastrichtských kritérií, sa v júni zúčastnilo 14 ekonomických analytikov. Z nich trinásti veria, že Slovensko prijme euro od januára 2009, jeden má opačný názor. Dvanásti analytici odhadli aj konverzný kurz, pri ktorom by sa mohli zamieňať koruny za eurá. Z priemeru ich odhadov vyšiel kurz 32,58 koruny za euro.