17.09.2008, 00:00

Poisťovňu si vyberte podľa vlastných potrieb

Pri zmene zdravotnej poisťovne sa môžete riadiť vlastnými potrebami, ale aj rebríčkami úspešnosti

V tomto období sa môžu nespokojní poistenci rozhodnúť pre zmenu svojej zdravotnej poisťovne na ďalší kalendárny rok. Na našom trhu dnes funguje päť poisťovní a právom si môžeme klásť otázku, či je rozdiel medzi ich službami taký odlišný, že sa oplatí hľadať novú. Každý poistenec môže mať iné kritériá výberu a hodnotenia poisťovní. Napriek tomu môžeme porovnať ich služby podľa hodnotenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a aktuálneho rebríčka nezávislej organizácie Health Policy Institute.
Podľa čoho vyberať?
Pri zmene zdravotnej poisťovne sa každý poistenec orientuje v ponuke pomerne ťažko, hľadá však takú poisťovňu, ktorá najlepšie pokryje jeho potreby. Keď má problémy so zubami, obráti sa na poisťovňu, ktorá mu uhradí najväčšiu časť služieb stomatológa. Niektorí poistenci sú pri výbere poisťovne praktickí a rozhodujú sa podľa vzdialenosti pobočky poisťovne od svojho bydliska, počtu pobočiek, skúseností svojich príbuzných či známych, ochoty personálu poisťovne, ale hlavne u nich zaváži preplácanie zdravotných výkonov.
Zdravotné poistenie na Slovensku podlieha silnej regulácii, ktorá poisťovniam dáva len malý priestor na odlíšenie. Podľa Petra Goliáša z mimovládnej neziskovej organizácie INEKO je preto z hľadiska pacienta súťaž poisťovní obmedzená na niektoré drobné benefity, ako sú bezplatné očkovania, preventívne prehliadky, zľavy na určité produkty alebo telefonické poradenstvo. "Pacienti by si tiež mali všímať, ktorá poisťovňa im poskytuje prehľadnejšie informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, napríklad vo forme rebríčkov,“ odporúča Peter Goliáš.
Kritériá sú rôzne
Usmerniť pri výbere vás môže aj hodnotenie nezávislej spoločnosti Health Policy Institute (HPI), ktorá zverejnila svojej rebríček začiatkom tohto mesiaca. Rating následne vyvolal reakciu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to napriek tomu, že táto inštitúcia nevypracúva poradie kvality zdravotných poisťovní. Úrad každoročne spracúva informácie z jednotlivých zdravotných poisťovní do svojej správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia do tabuliek. Podľa hovorcu úradu Milana Michaliča ich však úrad nepovažuje za "rebríčky“ úspešnosti a v záverečnej správe neoznačuje, ktorá poisťovňa je prvá či posledná.
Napriek takémuto postoju zastáva úrad k spomenutým rebríčkom určité stanovisko. "Z hľadiska poistenca považuje úrad pri hodnotení zdravotných poisťovní za najdôležitejšiu výšku vynaložených nákladov na zdravotnú starostlivosť, výšku nákladov na správu poisťovne, jej platobnú schopnosť a úspešnosť výberu poistného,“ dodáva Michalič. Táto jediná metóda hodnotenia od základu mení poradie kvality našich poisťovní. A tak sa z posledného miesta rebríčka HPI v rebríčku úradu dostala Všeobecná zdravotná poisťovňa na prvé miesto.

[[{"type":"hn-image","fid":"53973"}]]

HPI: Sedem sledovaných oblastí
Health Policy Institute v ratingu hodnotil zdravotné poisťovne z hľadiska siedmich oblastí. Ide o finančnú stabilitu poisťovne, jej operačné procesy, biznis profil, vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, služby pre poistencov a spokojnosť poistencov so svojou poisťovňou. "V rámci týchto oblastí sme sledovali 30 kritérií, medzi ktorými bolo napríklad to, ako dlho sa čaká na zdravotnú starostlivosť, ako často mali iní poistenci problémy s ošetrením u lekára kvôli poisťovni, koľko platia zdravotné poisťovne lekárom,“ spresňuje metodiku hodnotenia Angelika Szalayová z inštitútu.
Inštitút vychádzal z finančných údajov z roku 2007, z verejne dostupných informácií, údajov vyžiadaných od samotných poisťovní, z vlastných prieskumov medzi poskytovateľmi a poistencami, ako aj z údajov získaných metódou "mystery shoppingu“. Posledná metóda predstavuje telefonické oslovovanie poskytovateľov či call-centier poisťovní, návštevy jednotlivých pobočiek na celom Slovensku, pričom cieľom bolo zistiť skutočnú kvalitu poskytovaných služieb, teda ochotu, správanie personálu a poskytovanie informácií.
Snaha o objektivitu
Pred spustením tohtoročného ratingu urobil Health Policy Institute analýzu toho, ako sa hodnotí kvalita zdravotných poisťovní v zahraničí. Mnohými osvedčenými metódami v prieskume sa napokon aj inšpirovali a výsledkom ich snaženia je aj aktuálna publikácia o ratingu zdravotných poisťovní v tomto roku. Objektivitu celého prieskumu má podoprieť aj skutočnosť, že pracovníci HPI vytvorili webovú stránku, kde si môžu poistenci sami vybrať, ktoré kritériá v hodnotení považujú za dôležité. Na základe toho sa dozvedia, ktorá zdravotná poisťovňa najviac zodpovedá ich očakávaniam.
Rozdiely rastú
K samotným presunom poistencov do iných zdravotných poisťovní sa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyjadruje iba veľmi zdržanlivo. Podľa Milana Michaliča poskytujú všetky poisťovne rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti a služieb s tým spojených. "Neskúmame také súvislosti, podľa ktorých ľudia reagujú na ponuky služieb a menia zdravotnú poisťovňu,“ dodáva Michalič.
Podľa Angeliky Szalayovej sa rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami v posledných rokoch zväčšujú. Poisťovne sa snažia prilákať nových poistencov výhodami pri uhrádzaní starostlivosti nad rámec povinne hradenej zdravotnej starostlivosti alebo ponúkajú rôzne zľavy. Najväčší prieskum medzi poistencami sa uskutočnil pred dvoma rokmi, keď vznikli dve nové zdravotné poisťovne. Presuny z jednej poisťovne do druhej zodpovedajú v súčasnosti celosvetovému štandardu. "Momentálne sa počet prestupujúcich poistencov pohybuje na úrovni do piatich percent ročne,“ dodáva Szalayová.

Prečítajte si aj:
Vyberať si môžete už len z piatich

Trh zdravotných poisťovní sa zmenšil. Kým vlani ste si mohli vyberať spomedzi šiestich poisťovní, v súčasnosti je na trhu o jednu menej. Európska zdravotná poisťovňa je v likvidácii. Zanechala po sebe dlhy, najmä v zdravotníckych zariadeniach. „Likvidácia je zdĺhavý proces, prebieha štandardne. Všetky záväzky spoločnosti sa budú uspokojovať z peňazí z konkurzu,“ vyjadril sa Peter Majka, likvidátor Európskej zdravotnej poisťovne. Spoločnosť Medical care holding Ltd., ktorá bola jediným akcionárom Európskej zdravotnej poisťovne, doručila v piatok 2. mája Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oznámenie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.

Celý článok >>