12.11.2007, 00:00

Banky sú v rukách Rakúšanov a Talianov

Po náročnej reštrukturalizácii, ktorej sa sektor finančníctva podrobil na prelome milénia, sú slovenské finančné domy ťahúňom rastu svojich zahraničných materských spoločností.

Azda aj vďaka svojej geografickej blízkosti a hospodárskym väzbám za prvej Československej republiky využili vstup na slovenský bankový trh medzi prvými susedné rakúske bankové domy. Ešte na začiatku deväťdesiatych rokov u nás založila svoju pobočku rakúska Volksbank, ku ktorej sa o niekoľko rokov neskôr pridali aj lídri bankového trhu našich južných susedov.

Stopercentným majiteľom Slovenskej sporiteľne je Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen a majoritným vlastníkom Tatra banky je holding Raiffeisen International Bank, ktorý je súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen. Obidve, Erste Bank aj Raiffeisen Bausparkasse, majú pritom významný podiel tiež v Prvej stavebnej sporiteľni, ktorú ovládajú spolu s nemeckou Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Rakúšania využili blízkosť
V štruktúre akcionárov Erste Bank a Raiffeisen Bank prevažuje domáci rakúsky kapitál. A podobne je na tom aj Volksbank, ktorá si už aj u nás definitívne vybrala korporátny názov namiesto slovenského ekvivalentu Ľudová banka. Majoritným akcionárom dcérskej Volksbank International, do ktorej Ľudová banka patrí, je Österreichische Volksbanken, ktorej pri expanzii na trhy v strednej a vo východnej Európe pomohli ako menšinoví akcionári nemecké DZ Bank a WGZ-Bank. Až 24,5-percentný podiel v matke slovenskej Volksbank má aj francúzska Banque Fédérale des banques populaires.

Taliansky bankový dom Intesa Sanpaolo riadi dvojku slovenského bankovníctva VÚB banku, v ktorej je tromi percentami zastúpený aj slovenský kapitál.

Akcionármi Intesy sú okrem talianskeho finančníka Carla Tassaru ovládajúceho rovnomennú finančnú skupinu najmä talianske fondy a individuálni a inštitucionálni investori. Svoj podiel si v talianskej megabanke drží tiež francúzsky kapitál zastúpený bankou Crédit Agricole a talianska poisťovňa Generali, v ktorej sú ako akcionári zastúpené ďalšie bankové domy Apeninského polostrova - Mediobanca Group, Bank of Italy či Unicredit Group.

Práve posledná z menovaných si postavenie na slovenskom trhu posilnila na jar tohto roka spojením s nemeckou HVB Bank, čo sa badateľne prejavilo aj na štruktúre spolumajiteľov UniCredit Group, v ktorej sú zastúpené i nemecké finančné skupiny Münich a Allianz..

Z Beneluxu prišli KBC a Dexia
Belgický kapitál je stopercentne zastúpený v Československej obchodnej banke, ktorá v súčasnosti prechádza procesom osamostatnenia slovenskej pobočky, a holandského investora má vo svojej akcionárskej štruktúre aj Dexia banka, ktorá je spoločnou dcérou holandskej Dexie a rakúskeho Kommunalkreditu.

Na mape spolumajiteľov slovenských bánk by sme pri trochu väčšej námahe mohli nájsť tiež americké fondy, z ktorých Capital Research & Management je súčasťou štruktúry akcionárov Erste Bank, či slovenské mestá. Nepatrný 6,9-percentný podiel v Privat Banke ovládanej slovenskou finančnou skupinou Penta Investments má mesto Banská Bystrica a slovenským spolumajiteľom OTP banky je michalovský podnikateľ Ján Šubák.

Poisťujeme sa v Nemecku, Rakúsku a Spojených štátoch amerických
Majiteľom najväčšieho slovenského poistného domu Allianz - Slovenskej poisťovne je nemecká Allianz Group, ktorá je ako akcionár prítomná aj v UniCredit Banke. Nitky dvojky trhu poisťovní, ktorou je Kooperativa, vedú, naopak, do rakúskej Wiener Städtische Versicherung.

Americké fondy a finančné skupiny si z nášho poisťovníctva vyberajú dividendy prostredníctvom Amslico AIG Life Poisťovne, ktorá je súčasťou American International Group. Naopak, holandský kapitál a banka ABN AMRO majú u nás silné zastúpenie v podobe ING Bank, ING Poisťovne, ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ING doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Ani tým sa však prítomnosť holandských finančných spoločností na našom trhu nekončí. Do holandskej skupiny Aegon patrí i ďalšia zo slovenských dôchodkových správcovských spoločností Aegon DSS.

Míľnikom bola privatizácia
Rozhodujúcimi momentmi vo vývoji slovenského bankového trhu od roku 2000 bolo ozdravenie dovtedy štátom vlastnených bánk a ich následná privatizácia. "Proces ozdravenia bánk spolu s kvalitným manažmentom a priaznivými ekonomickými podmienkami prispeli k rozvoju predovšetkým retailového bankovníctva," tvrdí analytik Slovenskej bankovej asociácie Marcel Laznia. Zatiaľ čo v roku 2005 bol čistý finančný výnos bánk pôsobiacich u nás, tvoriaci rozdiel medzi výnosom z bankovej činnosti a nákladmi na bankové činnosti, 42,7 miliardy korún, vlani to bolo 51,8 miliardy korún.

Priamy podiel bankového sektora na tvorbe hrubého domáceho produktu v roku 2006 predstavoval 3,6 percenta. "Podobne ako v ostatných rozvíjajúcich sa ekonomikách sa banky budú ešte viac zameriavať na retailové bankovníctvo, produkty pre fyzické osoby, ako sú úvery, kreditné karty a podielové fondy. Banky sa zároveň pri svojej činnosti budú viac špecializovať, napríklad podľa segmentov - privátne bankovníctvo, firemné bankovníctvo, retailové bankovníctvo," hovorí o možnostiach ďalšieho vývoja bankového trhu Laznia.

Podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní Jozefíny Žákovej zohral najdôležitejšiu úlohu pri rozvoji slovenských poisťovní v posledných rokoch pokračujúci príchod zahraničného kapitálu. "Do Slovenskej poisťovne, ktorá bola v rozhodujúcich ukazovateľoch najväčšou na Slovensku, vstúpila skupina Allianz. Zahraniční investori priniesli nové zdroje i firemnú kultúru."
Významným v živote poisťovní bolo tiež zrušenie monopolu na povinné poistenia, medzi ktorými je najvýznamnejším povinné zmluvné poistenie. "Znamenalo to oživenie trhu a zastavenie deficitnosti tohto poistenia, ktoré spôsobil štátny monopol a neodôvodnené udržiavanie cien tohto poistného na nízkej úrovni," dopĺňa Jozefína Žáková.

Medzi významné trendy v poisťovníctve na Slovensku v súčasnosti patrí zvyšovanie podielu poistného v životnom poistení na celkovom predpísanom poistnom. Zatiaľ čo v roku 2000 tvorilo životné poistenie 40,7 percenta predpísaného poistného, v roku 2006 to už bolo 47,4 percenta a v absolútnych číslach sa viac ako zdvojnásobilo.

Banky a poisťovne na Slovensku

Čistý finančný výnos bánk: 51,8 miliardy korún (v roku 2006), 42,7 miliardy korún (v roku 2005)
Podiel bankového sektora na HDP: 3,6 percenta
Celkové predpísané poistné v roku: 53,8 miliardy korún (v roku 2006), 50,5 miliardy korún (v roku 2005)
Podiel poisťovní na HDP: 3,3 percenta
Úspory klientov DSS: 27,8 miliardy korún (v roku 2006), 9 miliárd korún (v roku 2005)
Celkový počet zamestnancov bánk, poisťovní a DSS: 27 230
Zdroj: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

 
Majitelia našich najväčších finančných spoločností. Zdroj firmy.
Pre zväčšenie kliknite na obrázok