21.08.2008, 00:00

Uznávaná značka neznamená výhodu

Internetovej komunikácii sa profesionálne venuje od roku 1998. O jej nových trendoch a on-line propagácii organizuje konferenciu ,,Ako on-line poraziť konkurenciu". Podľa neho dnes už nie je internet o technológiách, ale o tvrdej práci a biznise.

Zavesiť pasívne značku svojej firmy na internet už dnes nestačí. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie hovorí o nevyhnutnom interaktívnom prístupe v budovaní firemných webových stránok. Ktoré sú základné nástroje pre takéto efektívne fungovanie?
Najdôležitejšia je príprava zadania. Dnes existuje veľa internetových nástrojov, ale ľudia všeobecne nevedia, čo majú od internetu chcieť. Tri piliere úspechu sú tieto -- samotná existencia internetových stránok -- tu je predovšetkým dobré sa pozrieť, ako komunikujú vaši konkurenti. Slúži to na inšpiráciu a vymedzenie sa voči nim. Po druhé je to takzvaná nájditeľnosť stránok. Nestačí mať web, musíte sa postarať, aby naň vaši potenciálni klienti prišli. Ide o mix internetovej reklamy a optimalizácie stránok pre vyhľadávače. Tu sa dá, bohužiaľ, minúť veľa peňazí bez reálneho výsledku, preto je potrebné o tom viac premýšľať. Spomínanému tretiemu bodu sa zatiaľ priveľmi nikto nevenuje a pritom je kľúčový. Ide o "presvedčivosť". Musíte mať na internete kvalitné texty, dobrú ponuku, byť zaujímavý a iný než konkurencia. Skrátka: ako v klasickom off-line svete sa treba zamyslieť nad tým, čo podnieti zákazníka ku konverzii.

Môžete spomenúť spôsoby na prepájanie efektivity internetovej reklamy a webových stránok?
Obávam sa, že odpoveď by presiahla rozsah tohto rozhovoru. Základom je na začiatku definovať kritériá úspechu. Návštevnosť stránok alebo počet ,,prekliknutí" na vašu internetovú reklamu nič neznamená, pokiaľ neviete, čo chcete dosiahnuť. Viac sa tomu budeme venovať na konferencii Ako on-line poraziť konkurenciu 23.7. v Prahe.

Ako si majitelia firiem, riadiaci manažéri, marketingoví manažéri alebo stratégovia značiek môžu prostredníctvom nových trendov v internetovej reklame zvyšovať zisky, vylepšovať imidž vlastnej značky?
S nadsadením sa hovorí, že imidž značky dnes nie je tým, čo o nej hovoríte vy, ale čo o nej hovorí Google. Modernému riadeniu práce na internete sa hovorí reputácia značky. To sa týka firiem aj jednotlivcov. Skúste si svoje meno alebo názov firmy napísať do vyhľadávača a možno budete touto takzvanou digitálnou stopou prekvapení. Čo raz urobíte a objaví sa na internete, takmer nie je možné vymazať. Existujú metodiky, ako to koordinovať, ale základom je byť otvorený, čestný a opatrný. A tiež to, samozrejme, treba monitorovať.

V internetovej komunikácii logicky prebiehajú ako na bežiacom páse radikálne zmeny. Môžete tieto zmeny konkretizovať?
Dávno to nie je o technológiách a znalosti problematiky. Takmer 80 percent ľudí podľa výsledkov jedného výskumu tvrdí, že im vyhľadávače ukázali značky, ktoré predtým nepoznali. Šesťdesiat percent oslovených zas pre zmenu očakáva, že svoje obľúbené značky nájdu sústavne na prvých priečkach. To pre firmu a jednotlivca znamená záväzok. Mať tradične uznávanú značku je stále konkurenčná výhoda, na druhej strane to neznamená automatické víťazstvo. Malá značka ju môže na internete ľahko prekonať.

Spomínanému odboru sa venujete od roku 1998. Na českom trhu sa v tejto sfére začali podnikať ako jeden z prvých. Dokážete ešte aj dnes stále ťažiť z tejto konkurenčnej výhody? Globálnych komunikačných spoločností je čoraz viac.
Máte pravdu. U nás v ČR otcovia-zakladatelia pomaly opúšťajú pole a prichádza mladšia nezaťažená generácia. Výhodou osobne pre mňa je kontinuita, ale denne musím poznávať nové veci a výzvy. Mladá generácia je ako tsunami, nemôžete ju zastaviť, ale môžete na tej vlne surfovať a vidieť všetko zvrchu. Dnes je internet v našich krajinách menej o technológiách, prázdnych víziách a entuziazme, ale viac o tvrdej práci a biznise. Zvíťazí ten, kto pochopí celý kontext internetového trhu, nie iba jeho malý výrez, ako to bolo kedysi. Pre niekoho je nostalgicky škoda starých časov, ale ja si myslím, že svieži vietor je potrebný.

Máte spätné väzby na efektivitu v nových trendoch on-line propagácie? V čom tie výhody vlastne spočívajú? Skutočne nestačí logo s kontaktnými údajmi?
Stačiť môže, ako som už spomínal, záleží na vašich cieľoch. Určite nemá cenu robiť web iba preto, že ho majú všetci vaši susedia. Internetová propagácia by vo všeobecnosti mala slúžiť ako nástroj budovania lojality, akvizície, ziskov, imidžu a už spomínanej reputácie, teda dobrého mena.

Nedávno vaša agentúra zvíťazila vo výberovom konaní na dodávateľa internetových aktivít pre Slovenský plynárenský priemysel. Aké máte pocity?
Samozrejme, iba tie najlepšie. SPP je moderne riadený podnik s jasnou víziou do budúcnosti aj čo sa týka komunikácie. Na druhej strane vychádza pozícia Slovenského plynárenského priemyslu z veľkej tradície a histórie, čo o sebe nemôže dnes povedať každá firma. Myslím, že je to jeden z hlavných dôvodov, prečo si nás zvolili. Nie sme iba realizačná firma, snažíme sa vytvárať pozitívny obraz firiem na internete. Úspech ma neteší iba pracovne. Slovensko je moja srdcová záležitosť a som veľmi rád, že mám teraz ďalší dôvod tráviť tu viac času.

Spomínali ste konferenciu Ako on-line poraziť konkurenciu, ktorú moderujete 23.7. v Prahe. Komu všetkému je určená?
Naša konferencia je určená pre riadiacich manažérov, ľudí od marketingu a majiteľov firiem. Vychádzame z tézy, že nie je dôležité, či je firma veľká alebo malá. Prednášať budú ľudia, ktorí majú skúsenosti z odboru a podľa nášho názoru celú problematiku vedia veľmi dobre vysvetliť. Nebudeme sa účastníkov snažiť naučiť všetko, skôr im urobiť poriadok v znalostiach a pôsobiť na nich, aby si uvedomili, čo je v internetovom svete naozaj kľúčové pre úspech a efektivitu. Myslím si, že unikátna je posledná časť konferencie, kde budú všetci prednášajúci k dispozícii na osobné bleskové konzultácie konkrétnych potrieb učastníkov.