16.04.2008, 00:00

Prepis auta do majetku firmy je jednoduchý

Pán Zanietený začal podnikať a premýšľa, ako sa zariadi so svojím autom. Kúpil ho len nedávno, je teda celkom nové. To je na jednej strane dobré, auto je spoľahlivé a v záručnej lehote. Na druhej pán Zanietený vie, že keby ho zapísal do obchodného majetku, bolo by k dispozícii aj jeho zamestnancom. A sám predsa dobre pozná známe "najlepšie terénne auto je služobné auto". Keďže má pochybnosti, premýšľa o viacerých variantoch. Čo by musel urobiť, ak by ho chcel predsa len prepísať z osobného do obchodného majetku? A čo keby si to potom neskôr rozmyslel a chcel by ho prepísať späť, výhradne do svojho osobného vlastníctva? A ako na to vplývajú odpisy?
O aute treba začať účtovať, treba urobiť účtovný zápis
"Ak chce podnikateľ preradiť majetok z osobného užívania do obchodného majetku, začne o ňom účtovať, a teda viesť na karte majetku," hovorí Iveta Adamíková, hovorkyňa Daňového riaditeľstva. V tej chvíli si musí zároveň určiť jeho hodnotu kvôli odpisom. "Ak pôjde o majetok, ktorý je možné odpisovať, podnikateľ si určí vstupnú cenu a postupuje podľa platnej legislatívy," vysvetľuje Adamíková. Aby si pán Zanietený mohol uplatňovať všetky výhody, ktoré autu používanému na podnikanie prináležia, musí zaplatiť daň za motorové vozidlá. Daň z motorového vozidla sa platí samosprávnym krajom, preto sa aj v rámci Slovenska líši. Pán Zanietený ju zaplatí formou priznania dane z motorového vozidla, ktoré môže vyplniť na daňovom úrade, alebo to tam pošle poštou.
Auto prepísané z obchodného majetku do osobného podlieha zdaneniu
Pán Zanietený si uvedomil, že z prepisu auta z obchodného majetku do vlastného plynú aj určité nevýhody či povinnosti. "Ak chce daňovník majetok zaradený do obchodného majetku preradiť do osobného majetku, prestane o ňom účtovať alebo viesť evidenciu," hovorí Iveta Adamíková. Hoci by sa pán Zanietený stal od tej chvíle opäť jeho jediným vlastníkom (ktorým bol síce de facto aj predtým, auto však bolo napísané na firmu, ktorá by ho napríklad v prípade exekúcie či konkurzu musela poskytnúť na zhodnotenie a vyplatenie veriteľov), mohol by ho predať bez toho, aby pritom musel zaplatiť daň z príjmu, až po piatich rokoch od jeho vyradenia z obchodného majetku. Auto si totiž počas podnikania odpísal z daní ako daňový náklad, a teda by tak štát ukrátil o peniaze. Preto, ak ho chce predať bez dane, musí počkať päť rokov od jeho vyradenia z obchodného majetku.
Auto si neodpíšete hneď
Akékoľvek auto si pán Zanietený zadováži, z daní si ho nemôže odpísať na jedenkrát. Musí si tú sumu rozdeliť na štyri rovnomerné časti, auto je totiž zaradené do prvej odpisovej skupiny, v ktorej sa majetok odpisuje štyri roky. Kúpna cena automobilu nie je limitovaná zákonom, čo podnikatelia často využívajú, aby znížili svoju daňovú povinnosť.
Prvý odpis si pán Zanietený uplatní už v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, kedy auto získal. V prípade, že by ho mal na splátky, odpisoval by si hodnotu auta rovnomerne počas celého "lízovania" auta. Každý mesiac by si odpočítal pomernú časť prenájmu ako odpis a úrok ako daňový výdavok. Rozdiel by nastal, ak by auto "kúpil" pomocou tzv. operatívneho lízingu. Pri tomto spôsobe by sa totiž majiteľom auta nikdy nestal, lízingovke by platil len prenájom. Ten by si v účtovníctve uvádzal ako daňový výdavok.