Urýchliť môžete aj posielanie peňazí z účtu jednej banky na účet inej. Takáto služba je však pre bežného klienta príliš drahá. Štandardný medzibankový prevod v rámci Slovenska trvá približne dva pracovné dni. Ak si chcete tento čas skrátiť, priplatíte si za to v bankách 1 000 či 1 500 korún. Za takýto príplatok môžu byť peniaze na účte prijímateľa už v priebehu 15 minút. Má to však aj svoje obmedzenia. Každá banka má obmedzený čas, do ktorého takúto platbu musí klient zadať. Je to približne desiata hodina ráno. Za takýchto podmienok vás oveľa lacnejšie a efektívnejšie vyjde odvoz taxíkom do najbližšej pobočky banky, do ktorej má platba smerovať, vložiť prostriedky na daný účet a taxíkom sa odviezť aj späť. A môžete tak urobiť kedykoľvek v rámci pracovných hodín.
Horšie je, ak peniaze potrebujete poslať do inej krajiny. Poplatok za štandardný prevod zo slovenskej banky do zahraničnej závisí od viacerých faktorov. Nielen od objemu posielaných peňazí a krajiny, do ktorej platba smeruje, ale aj od systému prevodu. Ak chcete platbu urýchliť, zaplatíte navyše poplatok 1 000 či 1 500 korún.
Najjednoduchšie je pre klienta posielanie peňazí do takej zahraničnej banky, s ktorou má jeho banka (resp. banka, cez ktorú platbu zasiela) otvorený nostro účet. Ak nie, zaplatí aj ďalšie poplatky. Ich výška závisí od poplatkov bánk v zahraničí, cez ktoré platba prebieha.
Banky stanovujú poplatok za prevod zväčša percentuálne z posielanej sumy. Pohybuje sa od 300 do 1 500 korún. Prevod štandardne trvá tri až štyri dni. Ak platba ide cez viacero bánk, musíte počítať s možným posunom pripísania peňazí. Záleží aj na čase, kedy ste danú platbu zadali. Banky majú určený presný čas, do ktorého musíte platobný príkaz zadať, ak chcete, aby sa realizoval ešte v ten istý deň. Zväčša ide o skoré popoludňajšie hodiny. Ten zrýchlený však klient musí zadať zväčša už ráno, zhruba do deviatej.
Klient pri zadávaní platby okrem čísla účtu musí vedieť aj presnú adresu banky, do ktorej peniaze posiela, ako aj jej SWIFT-ový kód, ak budú peniaze zasielané prostredníctvom tohto systému. Pri medzištátnom platobnom styku v štátoch Európskej únie v eurách sa musí uvádzať číslo účtu v štruktúre IBAN, ako aj kód BIC. Tie umožňujú jednoznačné identifikovanie čísla účtu a finančnej inštitúcie v danej krajine.
Viacero výhod pri prevode prostriedkov do zahraničia prinieslo práve prepojenie slovenských bánk na medzinárodné finančné skupiny, ale aj vstup Slovenska do EÚ. Práve ten umožňuje bankám stať sa členom klíringového systému EBA STEP 2, ktorý umožňuje rýchlejšie spracovanie platieb do 12 500 eur, a to za štandardný poplatok. Členom je už napríklad Slovenská sporiteľňa.
Viaceré banky na Slovensku umožňujú rýchlejšie prevádzať peniaze v rámci finančnej skupiny, do ktorej patria. Napríklad v rámci finančnej skupiny HVB Bank už nasledujúci deň odo dňa podania prevodného príkazu klientom je platba pripísaná v prospech účtu príjemcu, ktorý má účet v banke skupiny HVB Group. Tieto zrýchlené platby vykonáva banka za štandardné poplatky. Ešte v ten istý bankový deň môže mať príjemca platbu v rámci skupiny OTP Banka. Aj ČSOB ponúka klientom v rámci skupiny zrýchlené platby. Výhodou je aj spojenie s materskou ČSOB v Českej republike. Klienti pri platobnom styku s Českou republikou platia nižšie poplatky. Prevod stojí len účtovnú položku, teda 5,50 koruny. Bežný poplatok v bankách za prevod sa pohybuje približne na úrovni 1 percenta z prevádzanej sumy. Od mája tohto roka platia klienti Slovenskej sporiteľne znížené poplatky za platby v rámci Erste Bank aj do Česka. Za prevod platia 300 korún bez ohľadu na posielanú sumu. O dvadsať percent nižšie poplatky má aj Tatra banka pri zasielaní peňazí v rámci svojej finančnej skupiny. Ak platba smeruje do Raiffeisenbank Praha a je v českých korunách, klient platí poplatok dokonca len 50 korún.