Materská dovolenka a daňové priznanie
V roku 2006 som do polovice septembra pracovala a potom som bola na materskej dovolenke. Keď mi robili ročné zúčtovanie preddavkov na daň, nemali mi tam odpočítať za to obdobie materskej dovolenky nejakú čiastku, ktorú som dostala od Sociálnej poisťovne? Aj sestra, v roku 2007 do mája pracovala, potom jeden a pol mesiaca bola na PN a potom bola do 23. 12. 2007 na materskej dovolenke. Potom opäť nastúpila do zamestnania. Ročné zúčtovanie jej bude robiť zamestnávateľ?
Ak ide o príjem, ktorý poberá žena na materskej dovolenke, tento je príjmom od dane oslobodený (materské aj rodičovský príspevok). Preto sa ani do daňového priznania a ani do ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nezapočítava a ani nemá nič spoločné s výškou nezdaniteľnej sumy základu dane. Základná nezdaniteľná suma sa nekráti za obdobie materskej dovolenky, ak na toto smeruje otázka. To znamená, že tento rok má aj daňovníčka, ktorá bola na materskej dovolenke, nárok na plnú nezdaniteľnú sumu (95 616 korún). To, či vašej sestre bude ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti robiť zamestnávateľ, závisí od toho, či ho do 15. februára 2008 o jeho vykonanie požiadala a ak nemala iné druhy zdaniteľných príjmov. Započítajú sa do neho príjmy zo zamestnania pred a po materskej dovolenke (ak boli zdaňované preddavkami na daň). Príjem počas PN (nemocenské dávky) a materskej dovolenky sa brať do úvahy nebudú.
Dôchodca a daň z príjmov
Som starobná dôchodkyňa s dôchodkom 10 600 korún. Za rok 2007 som na základe dohôd o vykonaní práce zarobila v čistom príjem 8-tisíc korún. Mám nárok na vrátenie odvedenej dane?
Nie je jasné, či ste tých 8-tisíc korún mali mesačne alebo dokopy za celý rok 2007. Ide o to, ako boli tieto príjmy zdaňované. Ak išlo o príjmy nad 5-tisíc korún mesačne, ktoré boli zdanené preddavkami, na tieto sa vzťahuje tzv. minimálna výška dane podľa § 46 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Do výšky 47 808 korún takýchto príjmov máte nárok na vrátenie preddavkov na daň.
Ak išlo o príjmy do 5-tisíc mesačne, z ktorých bola vykonávaná zrážka dane, na takýto príjem sa uvedené ustanovenie nevzťahuje. Napriek tomu však z tlačív daňových priznaní vyplýva, že vám daň bude vrátená. Uvedené treba zrejme využiť...