10.12.2008, 00:00

Na prelome rokov peniaze z bankomatu nevyberiete

mBank
Posledný deň v roku a prvý deň Nového roku budú všetky obchodné zastúpenia mBank zatvorené. "Obchodné zastúpenia otvoríme 2. januára, hoci otváracie hodiny niektorých budú v prvých sviatočných dňoch čiastočne obmedzené," hovorí Marek Michlík z mBan.
Platobnými kartami bude možné platiť bez zmien rovnako pred, ako aj po polnoci. Samotná platba však závisí od konverzie systémov ostatných subjektov zapojených do realizácie a zúčtovania platby. Platba bude teda možná všade, kde to technicky dovolí zariadenie prevádzkovateľa platobného terminálu.
mBank ako internetová banka nevykonáva hotovostný platobný styk. Pri domácich medzibankových platbách odporúča klientom 31. decembra zadávať platobné príkazy v internet bankingu do 6. hod. ráno. V tomto prípade bude medzibanková platba pripísaná na účet prijímateľa v inej banke ešte v ten istý deň. "Platobné príkazy zadané po tejto hodine odídu z našej banky až 5. januára," vysvetľuje Michlík. mBank v súčasnosti nevykonáva zahraničný platobný styk. Od januára bude banka môcť prijímať zahraničné platby, odosielanie platieb bude možné až v ďalšej fáze. Od 2. januára bude banka schopná pripísať došlé zahraničné platby prostredníctvom systému Target 2.
Call centrum mLinka funguje nonstop a poskytuje klientom aj všetky informácie súvisiace s prechodom na euro. Transakcie je možné vykonávať v pracovných dňoch štandardne ako po iné dni v roku.
UniCredit Bank
Z dôvodu prechodu na euro a konverzie systémov bude na Slovensku do 5. januára pozastavený platobný styk, čo v praxi znamená, že aj dôchodcovia, ktorí majú splatnosť svojich dôchodkov na začiatku mesiaca, by sa k svojim peniazom reálne dostali najskôr až 5. januára. UniCredit Bank je pripravená poskytnúť v prvých dňoch nového roka svojim klientom - dôchodcom napriek tomu preddavok na dôchodok. "Dôchodcom so splatnosťou dôchodkov v prvých dňoch roka banka poskytne preddavok na dôchodok, hoci dôchodok nebude ešte pripísaný na ich účte," hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. Ak o to požiadajú, banka im vyplatí preddavok na dôchodok na svojich pobočkách do výšky 2 000 korún (65 eur).
Pobočky
Od 24. do 26. decembra budú všetky pobočky tejto banky zatvorené, 29. a 30. decembra bude štandardný režim, 31. decembra skrátené otváracie hodiny do 12. hod. UniCredit Bank bude mať všetky svoje pobočky s výnimkou pobočiek situovaných v obchodných centrách ZOC MAX Nitra a Prešov, SC Europa a Biznis Domu v Bratislave otvorené 1. januára od 10. do 14. hod., 2. januára budú pobočky otvorené podľa štandardných otváracích hodín. V termíne od 1. do 4. januára môžete na všetkých pobočkách realizovať len zmenárenské operácie, vklady v hotovosti a predkladať prevodné príkazy. Realizovať sa budú až 5. januára.
Eurá z bankomatu
Z bankomatov UniCredit Bank bude možné od 1. januára vyberať eurobankovky 10 a 50 eur. Od 2. januára k nim pribudne ešte 20-eurová bankovka.
Prevodné príkazy
Posledným dňom na zadávanie prevodných príkazov je 31. december do 9.30 hodiny. Ak predložíte na pobočke, alebo zadáte elektronicky prevodný príkaz do tohto termínu, platba bude zrealizovaná z účtu odosielateľa ešte v roku 2008 v korunách. Od 1. do 4. januára bude platobný styk pozastavený. Všetky prevodné príkazy predložené na pobočke v tomto období budú spracované najskôr 5. januára. Po 31. decembri 9.30 hod. nebude dostupné ani elektronické bankovníctvo.
Istrobanka
Vo všetkých obchodných miestach bude Istrobanka v dňoch 31. decembra až 4. januára poskytovať len vybrané služby a transakcie.
Bankomaty
Najnižšia nominálna hodnota eurobankovky v bankomatoch Istrobanky bude 5 eur, na prelome rokov budú bankomaty vydávať bankovky v tejto štruktúre:
- do polnoci: 100 korún (3,32 eura) a 1 000 korún (33,19 eura)
- po polnoci: 5 eur a 20 eur
Od najbližšej dotácie bankomatov v roku 2009 bude banka prostredníctvom bankomatov vydávať bankovky 5, 20 a 50 eur, bankomaty budú vydávať len eurobankovky, nie euromince. V čase od 21. do 2. hod. bude technická prestávka.
Platobný styk
Klienti, ktorí chcú zrealizovať tuzemskú platbu ešte do konca roka 2008, musia predložiť prevodný príkaz najneskôr 31. decembra do 9.30 hod., po tomto čase bude banka prijímať prevodné príkazy so splatnosťou 5. januára.
Elektronické bankovníctvo
Podľa dohovoru všetkých bánk služby elektronického bankovníctva budú môcť klienti využívať do 31. decembra do 9.30 hod., ďalší najbližší možný termín na využívanie služieb elektronického bankovníctva bude 5. január.
OTP Banka Slovensko
OTP Banka Slovensko už zverejnila prevádzkové hodiny pre svojich klientov na svojej internetovej stránke. V dňoch 1. - 4. januára bude banka poskytovať len vybrané služby - hotovostnú výmenu korún na eurá, vklad SKK na účet v eurách, vklad na devízový účet v mene účtu, preberanie platobných príkazov v eurách s dátumom splatnosti 5. január, nahlasovanie nadlimitného výberu hotovosti z účtu klienta, prístup klientov k bezpečnostným schránkam.
Tuzemský platobný styk
V dňoch 24., 27. a 28. decembra v pobočkách, ktoré majú v tento deň stanovené prevádzkové hodiny, budú preberané prevodné príkazy v papierovej forme aj so splatnosťou daného dňa do konca prevádzkových hodín pobočiek.
Príkazy na inkaso (medzibankové), s možnosťou pripísania sumy v korunách v prospech účtu ešte v roku 2008, bude banka preberať do 29. decembra do konca prevádzkových hodín pobočiek, internet banking do 21. hod. To isté platí pre príkazy na inkaso (vnútrobankové). Príkazy na úhradu v papierovej forme, ešte so splatnosťou 31. decembra v korunách bude banka preberať tento deň do 9.30 hod. Po tomto čase už bude banka preberať v papierovej forme len prevodné príkazy v eurách, s najbližším termínom splatnosti 5. január.
Limity platobných kariet
Limity platobných kariet budú po 1. januári skonvertované na eurá, banka ich upraví na celé čísla so zaokrúhlením smerom dolu. Napríklad limit 5 000 korún bude skonvertovaný a upravený na 165 eur.
Bankomaty
Začiatok úplnej odstávky bankomatovej siete banky bude 31. decembra v čase od 23.20 do 24. hod. Prvého januára do 2. hod. budú postupne nabiehať všetky bankomaty.
Dexia banka Slovensko
Tuzemské prevodné príkazy a príkazy na inkaso v korunách bude Dexia banka Slovensko prijímať prostredníctvom pobočiek a elektronického bankovníctva do 31. decembra do 9.30 hod. Odúčtované budú z účtov klientov 31. decembra v korunách, na účty príjemcov v iných bankách sa pripíšu až 5. januára v eurách. Vnútrobankové prevodné príkazy doručené 31. decembra do takého istého času budú zúčtované z účtov 31. decembra v korunách a pripísané na účty ten istý deň v korunách.
Prioritné platby v korunách prijaté 31. decembra do 9.30 hod. budú odúčtované z účtov tento deň v korunách a pripísané na účty príjemcov 31. decembra v korunách.
Cezhraničné prevody prijaté 29. decembra do 12. hod. budú odúčtované z účtov klientov ten istý deň a spracované s valutou 30. decembra. Cezhraničné prevody prijaté 29. decembra po 12. hod., 30. a 31. decembra a 2. januára budú zamestnanci pobočiek iba preberať, spracované a odúčtované z účtov klientov budú až 5. januára.
Cezhraničné prevody zasielané zo zahraničných bánk a prijaté v Dexia banke s valutou 31. decembra budú spracúvané priebežne, maximálne však do 12. hod. Najbližšie pripísanie cezhraničných prevodov zo zahraničných bánk v prospech klientov Dexia banky bude až 5. januára.
ČSOB
ČSOB informovala svojich klientov o zmenách v službách na prelome rokov v letáku, ktorý dostali spolu s výpisom z účtu. Do 31. decembra budú v pobočkách dostupné všetky služby. Ak chcete, aby boli tuzemské platby pripísané v prospech účtu príjemcu ešte 31. decembra, musíte dať platobný príkaz v pobočke alebo cez elektronické bankovníctvo do 30. decembra do 17. hod. Prioritné tuzemské platobné príkazy v korunách treba zadať do 31. decembra do 9.30 hodiny, aby boli pripísané v prospech účtu ešte v ten istý deň. Ak chcete, aby bol tuzemský príkaz pripísaný 5. januára, musíte ho predložiť do 31. decembra do 9.30 hodiny, trvalý príkaz a nastavenie súhlasu na inkaso do 30. decembra do 11. hod. Elektronické bankovníctvo môžete využívať do 31. decembra do 10. hod. Služby budú opäť sprístupnené najneskôr 5. januára.
Bankomaty budú mať technickú prestávku 31. decembra od 23. hodiny, plne funkčné budú už 20 minút po polnoci Nového roku. Budete si z nich môcť vybrať najskôr 10- a 20-eurovky, neskôr aj 50 eur.
VÚB
Bankomaty
Najväčší nápor v noci z 31. decembra na 1. januára bude na bankomaty. Všeobecná úverová banka ich bude postupne vypínať od 22.05 do 23.20 hod. Pôjde o postupný proces, môže sa však stať, že bankomat, ktorý navštívite, bude z technických príčin na niekoľko minút nedostupný. Do dvadsať minút po polnoci budú mať technickú prestávku. Bankomaty začnú postupne fungovať tak, aby všetky fungovali 1. januára od 2. hodiny.
Otváranie pobočiek
Posledný deň roka by mali pobočky poskytovať všetky svoje služby a transakcie do 14. hod., obchodné centrá do 17. hod., v novom roku budú mať v banke iný režim. Detailný prehľad, kedy budú pobočky otvorené a aké služby budú poskytovať, nájdete na webovej stránke www.vub.sk.
Platobné terminály a karty
Platobné terminály budú v prevádzke bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky transakcie platobnými kartami budete môcť na prelome rokov uskutočniť bez prerušenia a akýchkoľvek obmedzení. Transakcie s debetnými aj kreditnými kartami na konci roku 2008 v korunách, ktoré budú účtované na účty klientov v roku 2009 v eurách, budú prepočítané konverzným kurzom.
Hotovostný a zahraničný platobný styk
Od 1. do 5. januára budete môcť bez akýchkoľvek obmedzení vkladať hotovosť v korunách, meniť koruny na eurá. Platby a platobné príkazy budete môcť zadávať nepretržite, banka splatnosť však posunie na 5. januára, kedy sa začne plná prevádzka.
Platobný styk, trvalé príkazy a inkasá
Pred 1. januárom limit pre automatické prevody automaticky prekonvertujú konverzným kurzom (s matematickým zaokrúhlením na celé eurá nahor). Ak máte maximálny limit na automaticky prevod 10 000 korún, jeho hodnota po prepočítaní konverzným kurzom bude 331,9391 eura a zaokrúhlení 332 eur.
Štandardné platby do inej banky splatné 31. decembra a zadané do systému po 8.30 hod. sa automaticky prekonvertujú na eurá. To isté sa týka aj platieb so splatnosťou v roku 2009 v korunách. Trvalé príkazy a limity pre inkasné platby sa automaticky prekonvertujú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia na dve desatinne miesta. Aby sa platby pripísali do 31. decembra, musíte zadať inkaso v korunách do 29. decembra.
Po 1. januári trvalé príkazy s dátumom splatnosti do 5. januára budú spracované až 5. januára.
Internet banking
Pred 1. januárom budú zrýchlené platby cez internet banking fungovať do 30. decembra do 10.30 hod. Ak zadáte príkaz po 20. hod. a 31. decembra, banka ich spracuje 5. januára. Štandardné platby do iných bánk, zadané 31. decembra po 8.30 hod., budú spracované 5. januára. Platby v rámci VÚB bude možné zadávať do 31. decembra do 20 hod. Úplná odstávka internet bankingu bude od 31. decembra o 21. hod. do popoludňajších hodín 1. januára.
Po 1. januári budete môcť zadávať platby s dátumom 5. januára.
Volksbank
Otváranie pobočiek
Pracoviská banky budú posledný deň v roku otvorené do 12. hod. bez obmedzenia služieb. Všetky pracoviská budú 1. januára zatvorené.
Hotovostný a zahraničný platobný styk
Vymeniť koruny na eurá, vkladať hotovosť na účet si budete môcť už 2. januára, meniť iné meny okrem eura a korún banka tento deň nebude.
Platobný styk, trvalé príkazy a inkasá
Prevodné príkazy v korunách, ktoré podáte 31. decembra v pobočkách alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva do 9.30 hod., budú ešte realizované v korunách v tomto roku a v tomto roku budú aj pripísané na účet v inej banke na Slovensku. Medzibankový platobný styk nebude 1. januára fungovať, 2. januára nebude možné vyberať hotovosť v akejkoľvek mene a ani meniť a rušiť trvalé a inkasné príkazy. Prevodné príkazy, ktoré budú podané neskôr akýmkoľvek spôsobom, budú realizované až 5. januára, a to v eurách. Ak chcete poslať peniaze z inej banky na účet vo VOLKSBANK Slovensko tak, aby boli pripísané v korunách ešte v roku 2008, musí banka takúto platbu spracovať aspoň s jednodňovým predstihom, teda 30. decembra.
Bankomaty a platobné terminály
Bankomaty budú 31. decembra v štandardnej prevádzke do 23. hod. a do tohto času bude možné vyberať hotovosť v korunách, no prevodné príkazy prostredníctvom nich už nebude možné zadávať. Po krátkej technickej prestávke budú 1. januára 30 minút po polnoci všetky bankomaty postupne prevádzkované a platobnou kartou si budete môcť vybrať hotovosť v eurách. Do 2. januára budú bankomaty vydávať bankovky v hodnote 20 a 50 eur a od 3. januára budú k dispozícii aj bankovky v hodnote 10 eur.
Platobné terminály a karty
Platiť kartou u obchodníkov bude možné podľa možností jednotlivých prevádzok. Technická prestávka by nemala byť dlhšia ako od 23. hod. 31. decembra do 2. hod. 1. januára. Všetky typy platobných kariet - debetné i kreditné - zostávajú aj naďalej v platnosti bez akejkoľvek zmeny. Spolu s prechodom na euro automaticky prebehne aj úprava limitu, maximálnej sumy, ktorú môžete vyberať z bankomatu alebo platiť u obchodníka. MasterCard Standard a MasterCard Business budú skonvertované podľa konverzného kurzu a zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Maximálny denný limit, hotovostný limit (pri výbere hotovosti z bankomatov), limit na hotovostné operácie (pri bezhotovostnej platbe u obchodníka), limit na prevodné príkazy cez bankomat na medzinárodných debetných kartách budú prepočítané
konverzným kurzom a zaokrúhlené na celé desiatky nahor. Ak máte v súčasnosti denný hotovostný limit na výber z bankomatu 20 000 korún, po zmene meny bude nový limit 670 eur.
Internet banking
Systém elektronického bankovníctva bude 31. decembra v prevádzke do 12. hod., potom bude systém vypnutý a počas nutnej technickej prestávky budú vykonané všetky zmeny súvisiace s konverziou na euro. Elektronické bankovníctvo 1. januára nebudete môcť využiť, 2. januára bude funkčné od 14. hod. Avšak platobné príkazy zadané elektronickými kanálmi budú realizované až 5. januára.
Poštová banka
Poštová banka bude mať 27. decembra zatvorené všetky pobočky, 31. decembra budú otvorené všetky pobočky do 12. hod. Posledný deň tohto roku klienti banky môžu na každej pobočke predložiť bezhotovostné platobné doklady počas ich prevádzkových hodín. Prostredníctvom elektronického bankovníctva bude možné potvrdiť príkazy do 12. hodiny.
Doklady na bezhotovostnú úhradu v korunách so splatnosťou 31. decembra:
- vnútrobankový prevodný príkaz možno zadať počas stanovených prevádzkových hodín jednotlivých pobočiek banky bez obmedzenia, suma prevodu bude zúčtovaná v korunách
- medzibankový prevodný príkaz treba predložiť do 9.30 hod., suma prevodu bude zúčtovaná 31. decembra a na účet príjemcu bude pripísaná ten istý deň v korunách
- medzibankový prevodný príkaz, ktorý klienti banky predložia po 9.30 hod., bude zúčtovaný 31. decembra v korunách a do banky príjemcu bude odoslaný až 5. januára v eurách
Doklady na bezhotovostnú úhradu v korunách so splatnosťou po 31. decembri:
- prevodné príkazy na úhradu, trvalé prevodné príkazy a inkasá, ktoré majú splatnosť v období od 1. do 4. januára, budú zúčtované 5. januára v eurách.
Platobné príkazy do zahraničia v korunách realizované valutou roku 2008 možno predložiť na pobočke najneskôr do 30. decembra do 13. hod. Po tomto termíne už banka nebude prijímať platobné príkazy v korunách.
Slovenská sporiteľňa
Do 31. decembra budú otvorené všetky obchodné miesta, 31. decembra po 9.30 hod. banka neprijíma hotovostné vklady do iných peňažných ústavov a hotovostné vklady na účty kreditných kariet.
Bezhotovostný platobný styk
V obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne v rámci zahraničného platobného styku prijíma príkazy v korunách do 23. decembra do 13. hod. Platobné príkazy v cudzej mene - so splatnosťou v roku 2008 prijíma do 31. decembra do 12. hod. Vnútrobankové prevodné príkazy na úhradu/inkaso prijíma do 31. decembra do 12. hod. s akýmkoľvek dátumom splatnosti (aj 31. 12. 2008). Medzibankové prevodné príkazy na úhradu/inkaso v korunách banka prijíma do 31. decembra do 9.30 hodiny. V elektronickom bankovníctve banka prevodné príkazy na úhradu/inkaso vnútrobankové aj medzibankové prijíma do 31. decembra do 9.30 hod. Po tomto čase vám banka dovolí zadať len platobné príkazy s dátumom splatnosti 5. január a vyšším.
Tatra banka
Otváracie hodiny pobočiek
Aby klienti mali čas na realizáciu tuzemských medzibankových platobných príkazov s garanciou pripísania platby k 31. decembru, budú pobočky v tento deň otvorené už od 8. hod. a zatvoria sa o 12. hod. Prvý januárový deň bude mať Tatra banka otvorených viac pobočiek ako je bežné vo sviatok, tak, aby v každom meste bola otvorená minimálne jedna pobočka, v Bratislave a Košiciach viac pobočiek. Otváracie hodiny budú od 10. do 16. hodiny, 2. januára budú otvorené všetky pobočky ako cez normálny pracovný deň so štandardnými otváracími hodinami, 3. januára budú otvorené všetky tie pobočky, ktoré sú štandardne v sobotu otvorené so štandardnými otváracími hodinami, 4. januára bude otvorených viac pobočiek ako cez štandardnú nedeľu.
Bezhotovostný platobný styk
Platobné príkazy v korunách a v ostatných voľne zameniteľných menách bude banka realizovať do 31. decembra. Od 1. januára už bude realizovať platobné príkazy pre tuzemský platobný styk vystavené len v eurách. Medzi 1. až 4. januárom bude prebiehať konverzia bankových systémov na euro, väčšina bankových systémov nebude dostupná, a preto sa nebudú dať realizovať žiadne bezhotovostné úhrady. Prvý účtovný deň v roku 2009 bude teda 5. január. Všetky platby, ktoré boli zadané so splatnosťou 1. až 4. januára, budú zúčtované najskôr 5. januára.
Prevodné príkazy
Po 1. januári sa zmení spoplatňovanie prevodných príkazov, ktoré budú spoplatňované ako tuzemské. Patria sem prevody v eurách v rámci SR a prevody v eurách smerujúce do krajín EÚ a EHP nepresahujúce sumu 50 000 eur a spĺňajúce kritériá - číslo účtu príjemcu v tvare IBAN, swiftový (BIC) kód banky príjemcu, platobná inštrukcia týkajúca sa poplatkov zahraničných bánk - "SHA".
Bankomaty, platobné karty, platobné terminály
Posledný deň roka od 23. do 3. hodiny nasledujúceho dňa ráno budú mať bankomaty maximálne 3-hodinovú technickú prestávku, keď nebude možné použiť platobné karty, bankomaty ani platobné terminály Tatra banky. Od 1. januára budú vydávať už len eurobankovky 10 a 50 eur, po 8. januári aj 20 eur.
Internet banking
Posledný deň roka, približne od 15. hodiny, je plánovaná technická odstávka internet bankingu.