Zo štrukturálnych fondov EÚ bola čiastočne financovaná aj prestavba amfiteátra, kde sa koná najznámejší slovenský folklórny festival. Žiadateľom projektu bola obec Východná. Folklórny festival vo Východnej vstupuje do druhej polstoročnice svojej existencie sprístupnením nového prírodného amfiteátra.
Koľko projekt stál
Rozpočet projektu je 99 miliónov korún. Zo štrukturálnych fondov z toho bolo hradených 70 percent, ďalších 25 percent prispel štátny rozpočet a 5 percent hradí zo svojho rozpočtu obec Východná ako konečný príjemca nenávratného finančného príspevku. "Projekt bude ukončený na budúci rok do 9. februára. Čiastočné ukončenie bolo plánované vlani na 31. mája, keďže sa konal 52. ročník Folklórneho festivalu Východná. Žiaľ, vzhľadom na zlé poveternostné podmienky, ako aj tragickú nehodu dodávateľa drevených stavieb, sa neuskutočnilo. Minuloročný 52. ročník festivalu sa tak nekonal," vysvetľuje Pavel Krupa, starosta obce Východná.
Kompletná rekonštrukcia
Výsledkom projektu je kompletná rekonštrukcia a modernizácia objektov na pozemkoch vo vlastníctve obce Východná. Rekonštrukcia zahŕňa prevádzkový objekt amfiteátra, pódium, hľadisko, hygienické zariadenie pre návštevníkov a prehliadkové pódium s hľadiskom. Zmenil sa aj areál. Vynovené je aj oplotenie amfiteátra, vstupná brána a upravili sa aj vonkajšie sadové plochy a cesty. Pre návštevníkov tu pribudlo aj ohnisko, detské ihrisko, športové zariadenie, májka s vyhliadkou, žriedlo pitnej vody a predajné stánky. Po úplnom skončení projektu tu bude ešte kongresové a informačné centrum.
K dnešnému dňu je zrealizované všetko okrem objektu májka s vyhliadkou a kongresového a informačného centra. Nedobudované priestory nie sú prekážkou na prevádzkovanie amfiteátra. Tohtoročný 53. ročník Folklórneho festivalu Východná teda bude v novovybudovaných priestoroch 29. júna. Program si môžu záujemcovia pozrieť aj na webovej stránke www.obec-vychodná.sk.
Kapacita rovnaká, komfort vyšší
V areáli bude nové ozvučenie, vnútorný rozvod samotného amfiteátra a vonkajší rozvod hľadiska a areálu. Kapacita hľadiska sa nezmení -- je tu 8-tisíc miest na sedenie. Malé prehliadkové pódium je zväčšené z 50 miest na tisíc. Okrem toho pocítia návštevníci zvýšený komfort, sedadlá sú už s operadlami. V areáli spevnili plochy zámkovou dlažbou a novým asfaltom. Zvýšila sa aj kapacita sociálnych zariadení v blízkosti hľadiska. Pre relax návštevníkov boli vytvorené napríklad detské ihrisko, ohnisko a vyhliadková veža.
Pri prestavbe sa myslelo aj na účinkujúcich. Vybudovali sa šatne, sociálne zariadenia a sprchy. Prechod od šatne na pódium je zastrešený. Pod strechou je aj pódium. Po úplnom ukončení projektu pribudne okrem kongresovej sály aj múzeum folklóru, 28 metrov vysoká vyhliadková veža, športové zariadenie a tribúny.