23.05.2005, 00:00

Nové výrobky, nové trhy

V kategórii stredných podnikov (od 51 do 250 pracovníkov) získali ocenenie výrobca gumokovových výrobkov ContiTech Vibration Control Slovakia so sídlom v Dolných Vesteniciach, výrobca filtračných zariadení, súčastí čerpadiel a lisovacích strojov Andritz-Jochman zo Spišskej Novej Vsi a výrobca zdravotníckych textílií Tytex Slovakia.
Conti Tech vyváža 99 percent produkcie, hlavne do Európy. Vlani zvýšil export takmer o 16 percent a jeho hodnota na zamestnanca dosiahla 4,3 milióna korún, čo je suverénne najviac medzi strednými podnikateľmi. Vlani uviedol na trh dva nové výrobky a získal nové trhy v Nemecku a Poľsku.
Firma Andritz-Jochman získala ocenenie za rast vývozu. Vlani sa totiž zvýšil o 33 miliónov, teda o 51 percent a export na zamestnanca bol 1,5 milióna korún. Podnik uviedol na trh v Nemecku a Singapure nový rad kalolisov.