10.02.2006, 00:00

Malé výdvavky vyrieši povolený debet

Najnižším zostatkom na bankovom účte nie je vždy nula. Podmienkou však je, že banka považuje klienta za stabilného a každý mesiac sa mu na účet pripíše dostatočný príjem.

Ak niekomu na konci mesiaca chýbajú peniaze a potrebuje si okamžite požičať napríklad 3 000 korún, riešením by mohol byť kontokorentný úver. Najčastejšou požiadavkou bánk na to, aby záujemca mohol ísť na osobnom účte do mínusu, je pravidelný príjem a aspoň trojmesačný vzťah s bankou. Princíp povoleného prečerpania na účte je jednoduchý. Banka pridelí klientovi úverový rámec a je len na ňom, akú časť úveru a kedy využije. Klient platí banke len úrok zo skutočne čerpaného úveru. V priemere je to 12 až 15 percent ročne. V HVB Bank platí klient aj sankciu za nečerpanie úveru. Podľa hovorkyne banky Andrey Kollárovej je to 0,375 percenta kvartálne z nečerpanej časti úveru.
Povolené prečerpanie na účte je vlastne bezúčelový úver. Banky teda nesledujú, na čo klient peniaze použije. Z kontokorentného úveru môže uhradiť napríklad aj splátku pri využití kreditnej alebo charge karty. Ak využije bezúročné obdobie, za požičané peniaze cez kreditnú kartu nezaplatí banke žiadny úrok. Finančná inštitúcia si od klienta vyúčtuje iba úrok zo sumy, ktorú vyčerpal v rámci kontokorentného úveru.

Limit úveru sa prehodnocuje
Úverový rámec, ktorý banka pridelí klientovi na začiatku, nemusí platiť pre celý čas úverového vzťahu. O jeho výške rozhodujú kreditné obraty na účte klienta. Ak sa klientovi mzda výrazne zníži, niektoré banky ho na to najprv upozornia. Následne znížia jeho úverový limit. Ak sa príjem dostane pod určitú hranicu (zvyčajne 5 000 alebo 10 000 korún), banka sa môže rozhodnúť, že kontokorentný úver klientovi zruší. Niektoré banky vo svojich podmienkach priamo uvádzajú, že čistý príjem klienta nemôže byť nižší ako 10 000 korún.

Charakter príjmu
O výške prideleného úverového rámca rozhodujú mesačné príjmy klienta, ktoré mu pravidelne prichádzajú na účet. Spravidla platí, že banka mu nepridelí väčší debetný limit, ako je dvoj- alebo trojnásobok jeho mesačného príjmu. Kto chce teda vyšší limit, mal by na účet poukazovať viac peňazí. Môže so zvyšovaním kreditného zostatku na účte načas vypomôcť napríklad rodinný príslušník? Takmer všetky banky potvrdili, že ich zaujíma najmä stálosť a pravidelnosť príjmu. "Aký je jeho charakter, je problematické skúmať," hovorí riaditeľ oddelenia pre vzťahy s verejnosťou Tatra banky Roman Začka. S takýmto spôsobom zvyšovania kreditného zostatku na účte by klient zrejme neuspel v UniBanke. "Banku zaujíma pôvod príjmov aj pri existujúcom klientovi. Ak mu niekto posielal peniaze (napríklad rodinný príslušník) a nie je to jeho zdaniteľný príjem, úverový rámec mu neposkytneme," upozorňuje hovorkyňa UniBanky Katarína Ševčíková.

Obmedzený počet úverov
Ak má niekto v banke viac osobných účtov, finančná inštitúcia mu zriadi povolené prečerpanie najviac k jednému z nich. Neplatí to však pre zabezpečené kontokorentné úvery (napríklad vinkuláciou peňažných prostriedkov v prospech banky). Ich počet zvyčajne nie je obmedzený, ak banka posúdi, že finančná situácia klienta stačí napríklad aj na dva úvery. Banka môže klientovi schváliť dva kontokorentné úvery napríklad aj vtedy, ak má dva rôzne pracovné pomery, z ktorých mu chodia príjmy na rozdielne účty.

Nepovolený debet
Aj keď banka limituje hranicu, do ktorej pustí klienta do mínusu, môže nastať situácia, že prečerpá pridelený úverový rámec. Dostane sa teda do nepovoleného debetu. Môže sa to stať napríklad na konci mesiaca, keď klient využil celý limit úveru a neprevedie na účet dostatočnú sumu na úhradu úrokov a poplatkov. Tie banka zinkasuje z jeho účtu a klient sa dostane do nepovoleného debetu. Zo sumy, ktorá prevýšila dohodnutý debetný limit, zaplatí sankčný úrok. Ten v niektorých bankách dosahuje aj 30 percent ročne.